Jak funkcjonuje leasing zwrotny i czym się różni od konsumenckiego?


2 maja 2018 2 min. czytania

Wśród przedsiębiorców największą popularnością w źródłach finansowania cieszy się leasing. Przedsiębiorcy często mają do czynienia z leasingiem finansowym lub operacyjnym. Coraz popularniejsza formą leasingu jest leasing konsumencki oraz zwrotny. W zależności od obecnej sytuacji przedsiębiorstwa lub chęć poprawy płynności finansowej może okazać się, że jedna z tych form będzie miała pozytywny wpływ na portfel przedsiębiorcy.

Leasing zwrotny

Istotą leasingu zwrotnego jest możliwość odzyskania części zainwestowanych środków przeznaczonych na zakup środka trwałego. Jest to transakcja polegająca na sprzedaży środka trwałego z jednoczesnym przyjęciem go w leasing. Taka operacja powoduje, że pomimo iż zmienia się właściciel środka trwałego to nie zmienia się jego rzeczywisty użytkownik. Umowa leasingu zwrotnego może mięć charakter leasingu operacyjnego lub finansowego.
Dzięki takiej operacji przedsiębiorca może poprawić płynność finansową firmy oraz uwolnić się od zamrożonych środków finansowych. Leasing zwrotny pozwala na zysk podatkowy z uwagi na opłacanie rat leasingowych które będą kosztem uzyskania przychodu bez potrzeby zaciągania kredytu który często wymaga dodatkowych zabezpieczeń. Warto, zaznaczyć że leasing zwrotny nie wymaga tak dużej ilości dokumentów jak np. kredyt bankowy.
Reasumując leasing zwrotny polega na wykupieniu przedmiotu leasingu z jednoczesnym „odsprzedaniem” go firmie leasingowej z równoczesnym zastrzeżeniem prawa do jego dalszego użytkowania. Warunki użytkowania ustalone są w umowie leasingu.
Leasing konsumencki i leasing zwrotny

Leasing konsumencki

Jest z kolei alternatywą dla kredytu konsumenckiego. Często starając się o różnego rodzaju kredyty, przedsiębiorca spotyka się z definicją zdolności kredytowej. Niska zdolność kredytowa może znacząco uszczuplić planowane inwestycje. Główną zaletą leasingu konsumenckiego jest brak jego odnotowywania w historii kredytowej, dzięki czemu nie stanowi on obciążenia w przypadku planowanych innych inwestycji .
Tak samo jak w przypadku leasingu zwrotnego, finansowanie udzielane jest przez firmę leasingodawcy przez co procedury są dość mocno uproszczone i nie wymagają tak dużej ilości dokumentów. Natomiast w przypadku np. zakupu pojazdu dodatkowe formalności związane z pojazdem jak np. ubezpieczenie czy rejestracja jest po stronie leasingodawcy
Warto zaznaczyć, że w przypadku zakupu pojazdu w leasingu konsumenckim w umowie leasingu może zostać wyszczególniony warunek, że pojazd nie może zostać wykorzystywany w dzialalności gospodarczej, czyli z faktury nie mamy prawa do odliczenia VAT z rat leasingowych, natomiast możemy go np. wykorzystywać w kilometrówce. Mimo to może się on okazać korzystny z uwagi na nie obciążanie historii kredytowej gdy planujemy większe inwestycje.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu