Kto i kiedy może stosować 50% koszty uzyskania przychodu?

50% koszty uzyskania przychodu jest to rozwiązanie zarezerwowane jedynie dla osób wykazujących przychód z tytułu praw autorskich, dodatkowo obwarowane ściśle określonymi warunkami. Jakie to warunki i czy zawsze jest to opłacalne?

Koszty – dlaczego są tak ważne dla przedsiębiorcy?

50% koszty uzyskania przychodu? Zanim opowiemy kto i kiedy może stosować, kilka słów o samych kosztach firmowych. Naliczanie podatku od dochodu sprawia, że wysokość kosztów jest dla każdego przedsiębiorcy (a także innych osób płacących podatek) tak bardzo istotna. Od uzyskanych przychodów odejmujemy koszty, w ten sposób otrzymując dochód, na podstawie którego wylicza się należny podatek. Zatem im wyższe koszty mamy, tym niższy podatek będziemy musieli zapłacić.

W prawie podatkowym ujęto 3 możliwości określania kosztów uzyskania przychodów: procentowe, kwotowe i bazujące na rzeczywiście poniesionych wydatkach. W opisywanym w tym tekście przypadku mamy do czynienia z kosztami określonymi procentowo. Najczęściej stosowaną, standardową stawką jest 20%. Jednak w przypadku przychodów z praw autorskich możliwe jest zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodu.

Transkrypcja

Kto może skorzystać z 50% kosztów uzyskania przychodów?

Rozwiązanie to jest możliwe w przypadku twórców i artystów. Aby jego zastosowanie było zasadne, konieczne jest jednoczesne wystąpienie dwóch okoliczności.

Po pierwsze, musimy mieć do czynienia z utworem w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Po drugie, autor tego utworu musi udzielić odpłatnej licencji na korzystanie z niego lub pozwolić na inne odpłatne rozporządzanie majątkowymi prawami autorskimi do tego utworu.

W przypadku licencji konieczna jest pisemna forma jej udzielenia, w której dokładnie określony zostanie sposób korzystania z utworu. Przy innym sposobie rozporządzania majątkowymi prawami autorskimi konieczne jest podpisanie stosownej umowy dotyczącej przeniesienia praw autorskich. Musi być ona również zawarta w formie pisemnej i powinna określać dopuszczalne sposoby eksploatacji utworu.

Jak odróżnić wydatki o charakterze osobistym od kosztów firmowych?

50% koszty a forma zatrudnienia

Zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów jest możliwe niezależnie od formy umowy. Mogą skorzystać z nich osoby zatrudnione na umowę o pracę, a także pracujące na umowę zlecenie czy wykonujące zadania określone w umowie o dzieło.

W przypadku umowy o pracę zazwyczaj nie jest możliwe zastosowanie tego rozwiązania wobec całej kwoty wynagrodzenia, ponieważ pracownik wykonuje również czynności niezwiązane z tworzeniem dzieła. Dlatego w umowie dokładnie określa się, jaki procent wynagrodzenia będzie rozliczany z 50% kosztami; dokonuje się też dokładnego opisu czynności wykonywanych w tym zakresie.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej zastosowanie 50% kosztów nie jest możliwe. Chociaż możemy uzyskiwać przychody z tytułu praw autorskich i pokrewnych, rozliczamy jedynie koszty rzeczywiście poniesione.

Limit kwotowy kosztów

Stosując 50% koszty uzyskania przychodów, musimy pamiętać o tym, że jest to możliwe tylko do ściśle określonej kwoty. Koszty nie mogą przewyższać połowy kwoty, która stanowi górną granicę pierwszego progu podatkowego (85 528 zł), mogą zatem wynosić maksymalnie 42 764 zł. Po przekroczeniu tej granicy kolejnych kosztów już nie naliczamy.

Chociaż nie jest to ściśle określone w przepisach, przyjmuje się, że obowiązek pilnowania, czy nie została przekroczona kwota limitu, spoczywa na płatniku. Jeśli więc zatrudniamy osobę np. na umowę zlecenie z przeniesieniem praw autorskich, to powinniśmy orientować się, czy nadal możliwe jest naliczanie 50% kosztów.

Mężczyzna i dwa wagony złota

Rezygnacja z 50% kosztów uzyskania przychodów

Warto wiedzieć, że możliwe jest zrezygnowanie z korzystania z 50% kosztów uzyskania przychodów. Wystarczy dostarczyć pracodawcy czy zleceniodawcy odpowiednie oświadczenie o rezygnacji z ich stosowania. Takie oświadczenie należy przygotować osobno na każdy nowy rok podatkowy, dla każdego z płatników. Naliczanie 50% kosztów zostaje wstrzymane w następnym miesiącu po otrzymaniu przez pracodawcę lub zleceniodawcę oświadczenia, bądź też przy okazji wykonywania następnego zlecenia czy dzieła.

Kiedy taka rezygnacja jest korzystna? Właściwie tylko w przypadku bardzo wysokich kwot przychodu, kiedy w grę wchodzi limit kwotowy. Wówczas korzystniejsze okazać się może zastosowanie 20% kosztów uzyskania przychodów.

Czym jest utwór w rozumieniu prawa autorskiego?

Zrozumienie, czym jest utwór według prawa autorskiego jest kluczowe, by móc zakwalifikować konkretną działalność do tej objętej 50% kosztami uzyskania przychodów. Mówiąc o utworze, mamy więc na myśli każdy przejaw działalności twórczej, która posiada indywidualny charakter. Utwór taki może być wyrażony w dowolnej postaci (np. utwór muzyczny, audiowizualny, artykuł, fotografia czy znak graficzny); nie ma znaczenia jego wartość, przeznaczenie lub sposób wyrażenia. Jak widać, określenie to jest bardzo szerokie, co budzi niekiedy różnego rodzaju wątpliwości.

W tej kwestii nie ma możliwości uzyskania indywidualnej interpretacji prawnej, ponieważ w prawie podatkowym nie istnieje definicja utworu. Konieczne jest zwrócenie się do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub do prawnika specjalizującego się w tej dziedzinie.

Warto pamiętać, że utworem nie są m.in. proste informacje prasowe, dokumenty urzędowe czy opublikowane opisy patentowe lub ochronne.

Załóż testowe konto i korzystaj za darmo!

  • Dodatkowo otrzymasz wsparcie naszych specjalistów od poniedziałku do soboty, w dogodnych godzinach.
  • Przekonaj się, jak proste jest wystawianie faktur i dbanie o porządek w dokumentach.
  • Wypróbuj też naszą wielokrotnie nagradzaną aplikację mobilną do księgowości.
  • A gdy Twoje potrzeby wzrosną – wybierz sprawdzoną zdalną księgową.

Załóż konto