Czy wystarczy paragon za przejazd autostradą lub parkowanie, aby zaksięgować te wydatki jako koszty firmowe?

Prowadzenie działalności gospodarczej to ciągły ruch – przez naszą głowę przebiega tysiąc pomysłów, przez nasze biuro przechodzą dziesiątki klientów, a my przemierzamy setki kilometrów, aby promować firmę, pozyskiwać kontrahentów i brać udział w konferencjach. Każda podróż to nowe wydatki – opłata za parking i przejazd autostradą. Jak wliczyć je w koszty firmowe? 

Faktura nie jest niezbędna

Bardzo często w sytuacji uiszczania opłaty za parking lub autostradę nie mamy możliwości otrzymania faktury. Ale czy to oznacza, że nasz wydatek jest spisany na straty i nie zaliczymy go do kosztów? Na szczęście nie. Przepisy umożliwiają traktowanie paragonu jak faktury uproszczonej, jeśli:

 • wartość sprzedaży nie przekracza 450 złotych lub 100 euro,
 • posiada numer i datę wystawienia,
 • NIP nabywcy,
 • dane sprzedawcy,
 • rodzaj towarów lub usług,
 • VAT i kwotę brutto.

Tak wystawiony dokument  przedsiębiorca bez kłopotów może ująć w KPiR oraz rozliczyć podatek VAT.

Opłaty za parking księgujemy dowodem wewnętrznym

Jadąc na spotkanie biznesowe nie powinniśmy zaprzątać sobie głowy niczym, co nie jest związane z celem naszej podróży. W związku z tym dobrze jest wiedzieć już wcześniej, że opłatę za parking i przejazd autostradą przedsiębiorca może bez kłopotu zaliczyć do kosztów prowadzonej działalności i niepotrzebna jest do tego faktura. W przypadku opłaty za parking wystarczy bilet lub wydruk z parkometru.

Należy jednak pamiętać:

 • w związku z tym, że dokument ten nie spełnia wymogów faktury uproszczonej, należy go zaksięgować w KPiR za pomocą dowodu wewnętrznego. Powinien on zawierać datę i podpisy.

Przejazd autostradą księgujemy na podstawie paragonu

W przypadku przejazdu autostradą wystarczy paragon. Bardzo ważne jest jednak, aby zawierał następujące informacje (opisujemy dokument):

 • numer i datę wystawienia,
 • imię i nazwisko lub nazwę podatnika,
 • NIP,
 • informacje pozwalające na identyfikację rodzaju usługi,
 • kwotę podatku,
 • kwotę należności ogółem.

Jak rozliczyć koszty delegacji autem

W jakiej wysokości księgować transportowe koszty firmowe?

Jeśli wydatki na parking i autostradę dotyczą samochodu, który jest częścią majątku firmowego lub wzięty jest w leasing, przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu pełną kwotę poniesionych opłat.

Jeśli wydatki dotyczą samochodu osobowego, który nie należy do majątku firmy, przedsiębiorca może zaliczyć je do kosztów pod warunkiem, że mieszczą się w kwocie limitu wyznaczonej przez kilometrówkę sporządzoną dla tego pojazdu.

Chcesz rozliczać koszty związane z pojazdem w prosty sposób?

 • Przetestuj inFakt za darmo, poznaj zalety prostej księgowości online.
 • Wystaw bezbłędną e-fakturę w minutę przez stronę www lub aplikację na smartfon.
 • 6 dni w tygodniu możesz pytać o radę naszych specjalistów przez email lub telefonicznie.
 • Rozliczaj się samodzielnie lub wybierz sprawdzonego księgowego.

Załóż testowe konto.

Masz pytania do artykułu? Odpowiemy w komentarzu.