Korekty deklaracji podatkowych w inFakcie – ważne zmiany

Tym razem mamy przydatną zmianę dla osób, które prowadzą w inFakcie księgowość na własną rękę. Dotyczy ona korekt deklaracji VAT i informacji o obliczeniu zaliczki na podatek dochodowy (dawniej PIT-5). Korekty tych dwóch dokumentów obsługuje się teraz w prostszy i bardziej intuicyjny sposób.

Użytkownicy Programu do Księgowości, którzy rzadko się mylą lub obracają niewielką liczbą dokumentów mogą nawet nie wiedzieć, że inFakt automatycznie koryguje deklaracje podatkowe. Ale to ważna funkcja, którą warto ją poznać.

3 najważniejsze kwestie dotyczące korekt deklaracji podatkowych w inFakcie znajdziecie w ramce poniżej.

Ważne

  • Wydrukowanie VAT-7 lub PIT-5 oznacza dla inFaktu księgowe „zamknięcie” okresu rozliczeniowego.
  • Zmiany w fakturach lub kosztach z „wydrukowanego” okresu automatycznie generują korekty deklaracji.
  • Te korekty można zaakceptować lub anulować w zakładce Księgowość edytując deklarację za dany okres.

Kiedy w inFakcie tworzą się korekty deklaracji?

W inFakcie deklaracja VAT oraz informacja o wyliczeniu zaliczki na podatek dochodowy (dawny PIT-5) tworzą się automatycznie na podstawie przychodów i kosztów.

Gdy użytkownik doda już wszystkie przychody i koszty z danego okresu (miesiąca lub kwartału) powinien wydrukować VAT-7 i PIT-5. Dla inFaktu to oznacza mniej więcej tyle: „okres rozliczony – zamierzam zapłacić podatek.”

Z tego powodu korekty tych deklaracji tworzą się automatycznie, gdy użytkownik zechce już po wydrukowaniu dokumentu:

  • dokonać zmian w fakturach z danego okresu,
  • dokonać zmian w kosztach z danego okresu.

Korekty deklaracji są konieczne, ponieważ dla inFaktu „wydrukowanie” jest równoznaczne z zamknięciem danego okresu (więc zmian w dokumentach już nie można wprowadzać). Trzeba tworzyć korekty – oczywiście pod warunkiem, że użytkownik nie tylko wydrukował deklaracje, ale faktycznie zapłacił podatki z nimi związane.

A co, jeśli tak się jeszcze nie stało? Oczywiście nic wielkiego – inFaktowe korekty deklaracji można z łatwością „anulować”.

Obsługa korekt deklaracji – teraz w zakładce Księgowość

Po ostatniej zmianie w inFakcie w momencie, gdy użytkownik próbuje dokonać zmian w rozliczonych fakturach lub kosztach (np. usunąć dokument) otrzymuje informację, że taka czynność wygeneruje korekty. Może wtedy anulować próbę lub potwierdzić ją.

ostrzezenie-pdk

Następnie w zakładce Księgowość może znaleźć utworzone korekty – zarówno VAT-7, jak i PIT-5. Teraz trzeba wybrać, czy te korekty mają być uwzględniane, czy też nie. W tym celu należy:

  • w zakładce „Księgowość” kliknąć w dowolną deklarację z okresu, który ma utworzoną korektę,
  • wybrać opcję „korekty” z menu po prawej stronie ekranu,
  • z listy rozwijanej wybrać wersję deklaracji, która odpowiada rzeczywistości,
  • lub

  • wybrać opcję „jeszcze nie zapłaciłem zaliczki” (podatek dochodowy) albo „jeszcze nie złożyłem deklaracji” (VAT).

zarzadzanie_korektami

Ta ostatnia opcja sprawia, że zarówno deklaracje, jak i zmieniane faktury wracają do statusów „szkic”, czyli w praktyce oznacza to zresetowanie rozliczeń. Można tego dokonać w sytuacji, gdy okres nie został jeszcze rozliczony, mimo że użytkownik wydrukował deklaracje VAT i PIT.

Klienci Ogólnopolskiego Biura Rachunkowego pozostawiają tę kwestię księgowym

Powyższa funkcja jest ważna tylko dla użytkowników Programu do Księgowości. Nie zmienia to jednak faktu, że przedsiębiorcy korzystający z Biura Rachunkowego inFakt również mogę zechcieć zmienić fakturę za okres, który już jest rozliczony. Co wtedy?

W takiej sytuacji inFakt powiadomi klienta o tym, że edycja już rozliczonej faktury wymaga skontaktowania się z osobistym księgowym. I właśnie do tego serdecznie zachęcamy, jeżeli odkryjecie, że rozliczone faktury lub koszty zawierają dane, które trzeba zmienić.