Jak zrobić korektę deklaracji VAT? Co zrobić, jeśli powstanie nadpłata lub niedopłata w podatku?

Składanie deklaracji VAT to jeden z podstawowych obowiązków VAT-owca, obok doliczania VAT-u do sprzedaży i wpłacania go do fiskusa. Oczywiście może się zdarzyć, że złożona deklaracja VAT zawiera błędy lub po prostu elementy, które trzeba poprawić. A wtedy niezbędna jest korekta.

Kiedy korekta jest niezbędna?

Korekta deklaracji VAT to po prostu złożenie drugi raz deklaracji za okres, w którym dokument był już składany. Złożenie korekty jest niezbędne, gdy:

  • w deklaracji VAT są błędne dane uniemożliwiające identyfikację podatnika (np. błędny NIP),
  • pojawiły się błędy lub inne zmiany prowadzące do zwiększenia kwoty VAT do zapłaty.

Przykłady: zastosowanie błędnej stawki VAT na fakturze, błędna kwota na fakturze, nierozliczenie faktury sprzedażowej, którą powinno się rozliczyć w danym okresie, czy też odliczenie VAT od zakupu, który nie dawał takiego prawa (np. od paliwa), itd.

Natomiast w sytuacji, gdy zmiany w rozliczeniach powodują zmniejszenie VAT do zapłaty złożenie korekty deklaracji jest możliwe, ale nie jest konieczne.

Jak dokonać korekty?

Korekty deklaracji VAT dokonuje się na tym samym formularzu, czyli VAT-7 lub VAT-7K. W pkt. 7 trzeba wówczas zaznaczyć „Korekta deklaracji”.

Wraz z korektą deklaracji trzeba złożyć pisemne wyjaśnienie jej przyczyny, w którym można powołać się np. na konkretne faktury, a także ewentualny wniosek o stwierdzenie nadpłaty (oczywiście o ile nadpłata występuje – ta kwestia opisana jest poniżej).

Co istotne wraz z korektą deklaracji VAT, która zwiększa podatek do zapłaty nie trzeba składać tzw. czynnego żalu. Samo złożenie korekty deklaracji i wyjaśnienia jest bowiem jednoznaczne z poinformowaniem organu skarbowego o zaistniałej sytuacji.

Brakujący przelew

Jeżeli złożona korekta deklaracji VAT sprawia, że podatek do zapłaty jest wyższy niż pierwotnie zapłacony, to jednocześnie z korektą trzeba wpłacić brakującą kwotę wraz z ewentualnymi odsetkami. Odsetki te wylicza się od pierwotnego terminu zapłaty, do terminu dopłacenia brakującej kwoty. Najlepiej obliczyć to korzystając z kalkulatora internetowego. Warto też pamiętać, że odsetek do kwoty 8,70 zł nie trzeba płacić.

Przelew na brakującą kwotę wraz z ewentualnymi odsetkami opisuje się tak samo, jak pierwotny przelew za dany okres.

Nadpłata VAT

Druga sytuacja to nadpłata VAT. Może ona wystąpić np. w sytuacji, gdy przedsiębiorca nie uwzględnił faktury zakupowej, od której miał prawo odliczyć VAT i jednocześnie nie może tej faktury rozliczyć w bieżącym okresie. Nadpłata VAT pojawia się też wtedy, gdy przedsiębiorca przez pomyłkę zastosował zbyt wysoką stawkę VAT.

Nie można nadpłaty VAT pomylić z sytuacją, w której VAT od zakupów przekracza VAT od sprzedaży. Wtedy przysługuje zwrot VAT rozliczany na innych zasadach.

W sytuacji nadpłaty VAT wynikającej z korekty należy wraz z korektą deklaracji VAT złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty. W związku z tym możliwe są dwie sytuacje.

  1. Jeśli korekta deklaracji nie budzi zastrzeżeń urzędu skarbowego to nadpłata zostaje zwrócona w terminie 3 miesięcy od dnia skorygowania deklaracji.
  2. Jeśli korekta wzbudza wątpliwości, to rozpoczynają się czynności sprawdzające. Po ich zakończeniu urząd może wydać decyzję o stwierdzeniu nadpłaty.

W jaki sposób następuje zwrot nadpłaty VAT? Nadpłata jest zaliczana na poczet zaległości podatkowych danego podatnika. Jeśli nie ma takich zaległości, to możliwy jest zwrot na rachunek lub zaliczenie jej na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych. W tym celu we wniosku o stwierdzenie nadpłaty w VAT trzeba zawrzeć odpowiednią prośbę.

Chcesz rozliczać VAT w prosty sposób?

  • Przetestuj inFakt za darmo, także w wersji mobilnej. Wystaw bezbłędną e-fakturę w minutę.

Sprawdź, jak łatwo wystawisz e-fakturę

Masz pytania do artykułu? Odpowiemy w komentarzu.