Kopanie bitcoinów jest jednym ze sposobów ich nabycia. W dzisiejszym wpisie analizuję kwestie związane z rozliczeniem w kosztach wydatków na nabycie sprzętu niezbędnego do kopania kryptowalut.

kopanie bitcoinów

Kopanie bitcoinów

Poza nabyciem bitcoinów możliwe jest również ich kopanie, czyli inaczej mówiąc udostępnienie mocy obliczeniowej komputera w celu utrzymania sieci block chain.
Przedsiębiorcy trudniący się wykopywaniem bitcoinów w ramach prowadzonej przez siebie działalności ponoszą znaczne koszty takie jak nabycie odpowiednich koparek, czy też wysokie opłaty za prąd. W związku z powyższym pojawia się pytanie, czy takie wydatki mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów oraz czy można odliczyć VAT w związku z ich nabyciem.

Koparki w kosztach

Samo wykopanie bitcoinów nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu podlega dopiero sprzedaż wykopanych kryptowalut.
Jak rozliczyć podatek z obrotu kryptowalutami? Sprawdź bazę informacji od inFakt
Jeżeli natomiast chodzi o możliwość rozliczenia w kosztach wydatków na nabycie koparek należy sięgnąć do art. 22 ust. 1 ustawy o PIT zgodnie z którym do kosztów uzyskania przychodów mogą zostać zaliczone wydatki w przypadku, jeżeli zostały poniesione:

  • w celu osiągnięcia przychodu (chociażby potencjalnego),
  • w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu,
  • nie zostały wymienione w art. 23 ustawy o PIT zawierającym katalog wydatków, które nie mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów,
  • zostały należycie udokumentowane.

W mojej opinii nie ma przeszkód, aby przedsiębiorca rozliczył w kosztach uzyskania przychodów wydatki na nabycie sprzętu za pomocą którego wydobywa kryptowaluty oraz opłaty za energię elektryczną zużytą w związku z ich wydobyciem, ponieważ wydatki te są poniesione w celu uzyskania przychodu oraz nie zostały zamieszczone w katalogu z art. 23 ustawy o PIT.
Należy jednak mieć na uwadze, że wydatki te powinny być należycie udokumentowane. Nabycie sprzętu powinno być udokumentowane fakturą lub umową sprzedaży, jeżeli został on nabyty od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.
Jeżeli zaś chodzi energię elektryczną, w mojej opinii, aby nie było żadnych wątpliwości, że energia ta jest wykorzystywana wyłącznie w celu kopania bitcoinów, warto zastanowić się nad założeniem oddzielnego licznika. Oczywiście koszt zakupu i montażu licznika może również stanowić koszt działalności gospodarczej.

Odliczenie VAT od nabycia koparek

Kolejnym tematem jaki należałoby przeanalizować jest możliwość odliczenia podatku VAT od nabycia sprzętu oraz energii elektrycznej do kopania kryptowalut.
W mojej opinii samo wydobycie bitcoina nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, ponieważ czynność wydobycia bitcoina nie spełnia znamion odpłatnego świadczenia usługi z art. 8 ustawy o VAT, ani też dostawy towarów na terytorium kraju.
Rygorem ustawy o VAT objęta jest natomiast sama sprzedaż wydobytego bitcoina i j ak pisałam tutaj, sprzedaż ta jest zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług. Sprzedaż bitcoinów podlega zwolnieniu z VAT bez względu na to w jaki sposób bitcoiny zostały nabyte.
Natomiast zgodnie z art. 86 ust. 1 wspomnianej ustawy  w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.
W konsekwencji, skoro sprzedaż bitcoinów jest zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT, w mojej opinii, podatnikowi nie przysługuje prawo do odliczenia VAT od wydatków na nabycie koparek oraz energii elektrycznej wykorzystywanej do wydobycia bitcoinów.