Ubieganie się o zwrot VAT najczęstszą przyczyną kontroli skarbowej

Według obowiązującego Krajowego Planu Dyscypliny Podatkowej istnieje grupa podatników szczególnie narażonych na kontrolę fiskusa. Urząd skarbowy, nauczony ponad 20-letnim doświadczeniem kontroli, co roku doprecyzowuje parametry i wyodrębnia najczęstsze sytuacje oszustw oraz omijania podatków.

Ku przestrodze przedstawiamy nasz subiektywny wybór 3 powodów kontroli urzędu skarbowego:

1. Złożyłeś wniosek o zwrot VAT-u

Sytuacje kontroli urzędu skarbowego zdarzają się kiedy przedsiębiorcy składają wniosek o zwrot podatku VAT. Jeśli wykazują w deklaracji nadwyżki podatku od towarów i usług przed otrzymaniem zwrotu mogą zostać skontrolowani przez fiskusa. Ponad 30% kontroli dotyczy właśnie takiej sytuacji, weryfikuje się rejestry VAT i faktury pod kątem ścisłości rozliczeń i kwot podlegających zwrotom.

Podstawowa zasada podczas obliczania zwrotów z VAT-u jest następująca: przedsiębiorca może odjąć VAT od zakupów od VAT-u ze sprzedaży. Jeśli posiada faktury VAT od zakupów na kwotę większą niż faktury VAT od sprzedaży to otrzyma zwrot podatku.

uwaga

Urząd skarbowy zainteresuje się przedsiębiorcą, którego zwrot VAT-u jest bardzo wysoki lub wyróżnia się od zwrotów z poprzednich lat jego działalności, jeśli utrzymuje się na stabilnym i stałym poziomie to szansa na kontrolę podatkową jest znacznie mniejsza.

Dodatkowo jeśli przedsiębiorca rozpoczyna działalność i po raz pierwszy złożył wniosek o zwrot VAT-u – w takiej sytuacji kontrola fiskusa jest niemal pewna.

2. Działasz w Internecie

Kolejnym powodem podlegającym kontroli fiskusa jest zarobkowe działanie w Internecie przedsiębiorców – ogrom informacji i liczba firm czy sklepów w przestrzeni internetowej wydaje się polem, które omija prawa podatkowe. Dodatkowo niejednoznaczne przepisy prawa dotyczące osób zarabiających w Internecie mogą być przysłowiowym gwoździem do trumny dla takich działalności.

Czerpanie zysków za pośrednictwem Internetu również wymaga opodatkowania i opłacania podatków. Internet może wydawać się przestrzenią trudną do skontrolowania, przy niskich kosztach i ogromnym zasięgu można dużo i szybko zarobić. Przedsiębiorcy działający w przestrzeni wirtualnej to częsty cel kontroli fiskusa – żeby taka wizyta przebiegła w przyjaznej atmosferze warto ujawnić i udokumentować wszystkie przychody.

Osoba, która jednorazowo wystawiła rzecz na aukcji internetowej, może spać spokojnie, ale już regularne wystawianie kilkudziesięciu lub kilkuset aukcji o znacznej wartości wymaga zaznajomienia się z przepisami prawa podatkowego obejmującego sklep internetowy oraz zarejestrowanie takiej działalności.

Zarabianie na blogu, posiadanie serwisów z płatną treścią lub odpłatnymi materiałami wideo, wystawianie na aukcjach lub w sklepach internetowych rękodzieła, sprzedawanie aplikacji mobilnych – z wszystkich tych obszarów można uzyskać niemałe dochody, urząd skarbowy doskonale zdaje sobie z tego sprawę i kontroluje takich przedsiębiorców.

Fiskus może również skontrolować zarobki uzyskane na pośrednictwem serwisów do płatności internetowych (np. PayPal, Google Checkout). We wszystkich wymienionych powyżej przypadkach działalności bezwzględnie należy trzymać się prawa podatkowego i rozliczać na czas.

3. Twoje zeznanie podatkowe mija się z prawdą

Trzecią sytuacją, której fiskus lubi się dokładnie przyjrzeć, jest podatnik generujący małe dochody, ale ponoszący znaczne wydatki. W tej samej grupie znajdą się również nabywcy luksusowych towarów i nieruchomości, którzy nie wykazali w urzędzie skarbowym, że mają na nie fundusze.

W oczach urzędu skarbowego podatnik, który nie zarabia albo ma bardzo małe dochody, a kupuje mieszkanie przykuwa uwagę i może zostać poddany kontroli podatkowej.

Zdarzają się sytuacje, w których przedsiębiorcy ujmują w kosztach uzyskania przychodów wydatki, których faktycznie nie ponieśli lub takie, które nie mogą stanowić kosztów. Sygnałem, że tak się dzieje może być generowanie niewielkiego dochodu przy wysokich przychodach (co jest równoznaczne z wysokimi kosztami).

Większą szansę na kontrolę urzędu skarbowego mają również przedsiębiorcy, którzy generują duże straty, dochodzi nawet do sytuacji, że koszty przewyższają przychody. To budzi wątpliwość fiskusa – skoro firma przynosi tylko straty, a żadnych zysków w jaki sposób jeszcze funkcjonuje? Z czego żyje taki podatnik?

Szczegóły dotyczące Krajowego Planu Dyscypliny Podatkowej znajdziecie w dokumencie Ministerstwa Finansów [PDF].

Poza wymienionymi w artykule powodami istnieją inne, które mogą sprowokować fiskusa do odbycia kontroli.

    Według Krajowego Planu Dyscypliny Podatkowej należą do nich:

  • dokonywanie transakcji wewnątrzwspólnotowych,
  • zaleganie z płatnością podatków,
  • czerpanie korzyści z niezarejestrowanej działalności gospodarczej.

Zanim urząd skarbowy zapuka do drzwi warto pamiętać o tym, że przedsiębiorca ma 7 dni na przygotowanie się do takiej wizyty. O tym co zrobić w tym czasie sprawdźcie w naszym poprzednim wpisie.