Koniec kontrowersji wokół amortyzacji majątku


5 października 2018 3 min. czytania

Do niedawna sądzono, iż składniki majątku otrzymane w formie darowizny przyjęte do używania przed 01 stycznia 2018 mogą być rozliczane tylko na zasadzie kontynuacji amortyzacji określonej przez darczyńcę. My już wiemy, że jest inaczej. Po szczegóły zapraszam do poniższego wpisu.

Pierwsza nowelizacja przepisów

O kontrowersjach wokół zmiany przepisów dotyczących amortyzacji środków trwałych otrzymanych w drodze spadku lub darowizny pisaliśmy już w tym artykule. Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 01 stycznia 2018 do kosztów podatkowych nie mogły być zaliczone odpisy amortyzacyjne od środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie w formie darowizny lub w drodze dziedziczenia, gdy ich wartość korzystała ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn. W praktyce oznaczało to, iż składniki majątku otrzymane od najbliższej rodziny podlegające zwolnieniu nie mogły być amortyzowane i tym samym rozliczone w kosztach firmy.
Przedawnienie straty podatkowej

Druga nowelizacja przepisów

Już w momencie obowiązywania nowych kontrowersyjnych przepisów dotyczących amortyzacji darowanego majątku trwały prace nad ich nowelizacją. Zmiany w ustawach o podatku dochodowym, które weszły w życie w dniu 19 lipca 2018 złagodziły niekorzystne dla przedsiębiorców zapisy. O szczegółach nowelizacji pisaliśmy z wyprzedzeniem w tym artykule.
W wyniku zmiany tych przepisów wprowadzono nową zasadę polegającą na kontynuacji amortyzacji na zasadach przyjętych przez darczyńcę. Miało to zdaniem MF zapobiec wielokrotnej amortyzacji tego samego środka trwałego przez przedsiębiorców z najbliższej rodziny korzystających ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn.  W przepisach przejściowych wskazano, iż nowelizacja ma obowiązywać wstecz od 01 stycznia 2018, co oznacza możliwość zaliczenia w koszty odpisów amortyzacyjnych także za okres od stycznia do czerwca 2018.

Nowe stanowisko Ministerstwa Finansów

Wydawać by się mogło, że od zasady kontynuacji amortyzacji przed obdarowanego nie ma wyjątków. Jednak ostatnie stanowisko MF w tej kwestii wskazuje na konstytucyjną zasadę ochrony praw nabytych i dopuszcza amortyzację składników przyjętych do używania przed 01 stycznia 2018 na dotychczasowych zasadach. Potwierdzenie znajdziemy w najnowszej interpretacji z dnia 19.09.2018 sygn. 0115-KDIT3.4011.397.2018.1.PSZ, gdzie Dyrektor KIS przyznał rację podatniczce, która twierdziła, iż ma prawo dokonywać na dotychczasowych zasadach odpisów amortyzacyjnych zorganizowanej części przedsiębiorstwa otrzymanej w 2016 roku od matki. W interpretacji znajdziemy takie podsumowanie:
„Zatem, z uwagi na konstytucyjną zasadę ochrony praw nabytych, nowe rozwiązania nie znajdują zastosowania do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przyjętych do używania przed dniem 1 stycznia 2018 r. Składniki majątku przyjęte do używania przed tą datą, podlegają amortyzacji na dotychczasowych zasadach, tj. obowiązujących przed dniem 1 stycznia 2018 r.”.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu