Czy można amortyzować środek trwały nabyty w drodze darowizny lub spadku?

Początek nowego roku przyniósł zmiany w amortyzacji środków trwałych nabytych w drodze spadku lub darowizny. Jeżeli posiadasz takie środki trwałe, sprawdź, czy w dalszym ciągu możesz je amortyzować.

Amortyzacja darowanego samochodu

Zmiany w amortyzacji

Zgodnie z przepisami, które weszły w życie od dnia 1 stycznia 2018 r. do kosztów uzyskania przychodów nie mogą zostać zaliczone odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej środków trwałych nabytych nieodpłatnie, jeżeli nabycie to korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem do spadków i darowizn.

Co to oznacza w praktyce?

W praktyce oznacza to brak możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych, które przedsiębiorca nabył w drodze spadku lub darowizny od najbliższej rodziny,  jeżeli nabycie to zwolnione było z opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn. 

Obecnie zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn podlega nabycie rzeczy:

  • w drodze spadku lub darowizny
  • od osób osób zaliczanych do tzw. „zerowej” grupy podatkowej, czyli od małżonka, zstępnych (dzieci), wstępnych (dziadków), pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochy, 
  • jeżeli nabycie to było zgłoszone do urzędu skarbowego na formularzu SD-Z2 w terminie 6 miesięcy od dnia dokonania darowizny.

Od 1 stycznia 2018 r. przedsiębiorca powinien taki składnik majątku wpisać do ewidencji środków trwałych, ale odpisy amortyzacyjne nie mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Co ważne, jeżeli przedsiębiorca wcześniej wprowadził takie środki trwałe do swojej działalności, od stycznia powinien zaprzestać ich amortyzacji.

Ministerstwo zmienia stanowisko

Już na etapie prac legislacyjnych Ministerstwo Finansów wraz z Ministerstwem Rozwoju wydały komunikat, z którego wynika, że obydwa Ministerstwa ponownie  przeanalizowały projekt   nowelizacji   ustawy  o PIT  i   uzgodniły,  że  amortyzacja dziedziczonego  majątku  powinna odbywać się na dotychczasowych zasadach.  Miały też zostać zaproponowane rozwiązania, które umożliwiłyby kontynuację amortyzacji osobom, które uzyskały takie składniki majątku w drodze darowizny.

Na jakim etapie są prace nad zmianą?

Znowelizowana ustawa o podatku dochodowym, z omawianym tutaj zapisem weszła w życie z dniem 1 stycznia 2018 r., natomiast zapowiadane zmiany przepisów do tej pory nie nastąpiły.

Zgodnie z projektem nowelizacji przygotowywanym przez Ministra Rozwoju i Finansów przedsiębiorcy będą mogli amortyzować środki trwałe nabyte w drodze spadku, nawet jeżeli ich nabycie zwolnione było z opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn. Natomiast środki trwałe otrzymane w drodze darowizny (jeżeli ta darowizna zwolniona była z opodatkowania) będą mogły być amortyzowane tylko w przypadku, jeżeli wcześniej były amortyzowane u darczyńcy.

Obecnie nad projektem nowelizacji pracuje Rada Ministrów, zgodnie z treścią projektu ustawy ma ona wejść w życie 1 marca 2018 r., a przepisy dotyczące amortyzacji środków trwałych pochodzących ze spadku i darowizny mają być stosowane do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2018 r.

Więcej informacji o zmianach przepisów, które weszły w życie oraz tych planowanych pojawi się na bezpłatnych szkoleniach organizowanych w ramach Ogólnopolskiej Akademii inFakt!