Od 1 stycznia 2018 r. zmieniły się przepisy dotyczące amortyzacji środków trwałych nabytych nieodpłatnie. Obecnie Ministerstwo Finansów planuje kolejne zmiany w amortyzacji, częściowo przywracające stan sprzed nowelizacji, która weszła w życie 1 stycznia 2018 r.

Kolejne zmiany w amortyzacji

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt ustawy nowelizującej m.in. ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z proponowanym brzmieniem art. 23 ust. 1 pkt 45a tej ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych nieodpłatnie z wyjątkiem nabytych w drodze spadku, jeżeli:
– nabycie to nie stanowi przychodu z tytułu nieodpłatnego otrzymania rzeczy lub praw lub
– dochód z tego tytułu jest zwolniony od podatku dochodowego, lub
– nabycie to korzysta ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn, lub
– nabycie to stanowi dochód, od którego na podstawie odrębnych przepisów zaniechano poboru podatku.
Zgodnie natomiast z proponowanym brzmieniem  ust. 9 tego przepisu powyższych regulacji nie będzie się stosować do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, nabytych w drodze darowizny, jeżeli darczyńca dokonywał odpisów amortyzacyjnych od tych składników.
 

zmiany w amortyzacjiCo to oznacza w praktyce?

W praktyce, wprowadzenie powyższej zmiany oznaczać będzie, możliwość amortyzacji środków trwałych, w sytuacji gdy ich nabycie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od środków i darowizn, w przypadku, gdy nabywca otrzymał je:

  • w drodze spadku,
  • w drodze darowizny, jeżeli darczyńca amortyzował te składniki.

Obrazując powyższe na przykładzie przedsiębiorca będzie miał prawo wprowadzić do działalności gospodarczej i amortyzować samochód otrzymany w drodze spadku od członka najbliższej rodziny.
Natomiast, jeżeli taki sam samochód otrzyma w drodze darowizny będzie mógł go amortyzować wyłącznie w przypadku, jeżeli samochód ten był przez darczyńcę wcześniej amortyzowany. Co oznacza, że przedsiębiorca będzie mógł amortyzować składnik majątku, którzy otrzymał od najbliższej rodziny, tylko w przypadku, jeżeli ten składnik majątku był wcześniej składnikiem majątku firmowego darczyńcy. Jeżeli natomiast otrzyma w drodze darowizny składnik majątku, który nie należał do majątku firmowego i nie był amortyzowany, nie ma prawa amortyzować go w swojej działalności gospodarczej.

Kiedy przepisy wejdą w życie?

Obecnie nad nowelizacją pracuje Rada Ministrów, projekt nie został jeszcze wniesiony do Sejmu, a jego planowana data wejścia w życie to 1 marca 2018 r., natomiast analizowane przepisy będą stosowane do dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2018 r.
Więcej informacji o zmianach przepisów, również tych planowanych, pojawi się na bezpłatnych szkoleniach organizowanych w ramach Ogólnopolskiej Akademii inFakt

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu