Jakie są plusy i minusy spółki z o.o.? Jak wygląda odpowiedzialność wspólników spółki z o.o?

Podejmując decyzję o rozpoczęciu prowadzenia działalności warto rozważyć wszystkie za i przeciw danej formie prawnej. Jednym z podstawowych pytań na jakie należy sobie odpowiedzieć to jaka powinna być forma prowadzenia działalności? Kiedy opłaca się założyć spółkę z o.o.? W dzisiejszym artykule koncentruje się na zaletach spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Zalety spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Przede wszystkim warto zaznaczyć, że decyzja o wyborze formy opodatkowania jest zawsze kwestią indywidualną o ile przepisy podatkowe nie stanowią inaczej. Dlatego zawsze warto rozważyć wszystkie wady i zalety interesujących nas form prawnych prowadzenia działalności.

W mojej ocenie najważniejszą różnicą pomiędzy spółką z o.o. a jednoosobową działalnością jest „rozgraniczenie majątku”. Bardzo często osoby planujące założenie spółki z o.o. nie do końca rozumieją, mechanizm rozgraniczenia majątku. Podział majątku na majątek spółki a majątek właściciela jeszcze trudniej zrozumieć osobom zakładającym jednoosobową spółkę z o.o.. Najprościej mówiąc wraz z wpisaniem spółki do KRS, spółka nabywa osobowość prawną. W związku z tym od tego momentu spółka jest niezależnym podmiotem, mająca swoje prawa i obowiązki a także własny majątek.

Więcej informacji na temat spółki z ograniczoną odpowiedzialnością można znaleźć tutaj.

Załóż Spółkę z inFaktem

Zamów konsultację z ekspertem, który przedstawi ofertę i odpowie na Twoje pytania.

Hasło musi zawierać:
  • 8 znaków lub więcej
  • Małe i wielkie litery
  • Przynajmniej jedną cyfrę
Dla bezpieczeństwa stwórz mocne hasło, którego nie używasz na innych stronach.

Rozgraniczenie majątku wspólników i spółki

Moim zdaniem, obowiązek odrębnego ewidencjonowania majątku spółki jest jedną z zalet spółki z o.o.. Pomimo tego, że kapitał zakładowy jest wnoszony przez wspólników, to z chwilą zawiązania spółki staje się on majątkiem jednostki. W pełnych księgach spółka ewidencjonuje każdą zmianę wartości majątku, dzięki czemu pozwala to m.in. na dokładne kontrolowanie stanu posiadanych środków, analizę płynności finansowej lub wyciąganie wniosków analitycznych.

Wyłączona odpowiedzialność wspólników

Jak wcześniej zaznaczyłem, spółka z o.o. jest osobą prawną, która za swoje zobowiązania odpowiada własnym majątkiem. Oznacza to, że wspólnicy spółki, za zobowiązanie spółki odpowiadają jedynie do wysokości wniesionych udziałów.

Brak składek ZUS

Prowadząc spółkę z o.o. składającą się z minimum dwóch wspólników, wspólnik nie podlega składkom z tego tytułu. Obowiązek opłacania składek może się pojawić np. w momencie zawarcia umowy o pracę pomiędzy spółką a wspólnikiem. W praktyce często wspólnik pobiera wynagrodzenie z uwagi na pełnioną funkcję czyli wynagrodzenie „funkcyjne”. Ten rodzaj wynagrodzenia nie podlega pod obowiązkowe składki ZUS. Można więc powiedzieć, że w określonych przypadkach można zniwelować ZUS do zera. Warto zaznaczyć, że brak tytułu do ubezpiecznia społecznego i zdrowotnego rodzi za sobą wiele konsekwencji. Na przykład brak prawa do darmowej opieki zdrowotnej.

Obowiązek prowadzenia pełnej księgowości

Dla przedsiębiorcy pełna księgowość jest dużo trudniejsza niż księgowość uproszczona. Obsługa pełnej księgowości jest też zazwyczaj dużo droższa. Natomiast moim zdaniem zakres informacji oraz sposób wykazywania transakcji w księgach handlowych jest zaletą pełnej księgowości. A co za tym idzie, uważam, że pełna księgowość w spółce z o.o. jest jej zaletą. Pełna księgowość spełnia funkcję informacyjną, sprawozdawczą, dowodową oraz kontrolną.

Kiedy opłaca się założyć spółkę z o.o.?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością będzie dobrym wyborem dla osób zamierzających prowadzić działalność obarczoną dużym ryzykiem. W momencie niepowodzenia, wspólnicy nie będą odpowiadać własnym majątkiem za zobowiązania spółki. Dodatkowo podstawowa cechą jaka jest ograniczona odpowiedzialność, będzie sprawiało, że spółka będzie dobrym wyborem dla wszystkich przedsiębiorców ceniących sobie bezpieczeństwo. Kolejnym przypadkiem kiedy opłaca się założyć spółkę z o.o., będzie sytuacja, w której zamierzamy powierzyć prowadzenie działalności innym osobom. Forma prawna spółki z o.o., daje możliwość oddzielenia funkcji własności od funkcji zarządzania. Co oznacza, że wspólnik nie koniecznie musi brać udział w prowadzeniu działalności.

Księgowość online dla spółek z o.o.

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu