Kiedy można wystawić dowód wewnętrzny?

Dowód wewnętrzny to szczególny rodzaj dokumentu księgowego. Możemy go stosować tylko w określonych przypadkach.

Faktura – podstawowy dokument w firmie

Standardowo dokumentem stosowanym do rozliczenia w oparciu o Podatkową Książkę Przychodów i Rozchodów jest faktura, która potwierdza dokonanie danej transakcji.

Faktura ze stawką „zw” – jak wystawić w aplikacji inFakt?

Jednak od każdej reguły istnieją wyjątki, tak jest i w tym przypadku. Przepisy dopuszczają bowiem wykorzystanie innych dokumentów do rozliczeń podatkowych, po spełnieniu określonych warunków. Jednym z nich jest dowód wewnętrzny.

17 pomysłów na koszty bez faktury!

Kiedy możemy wystawić dowód wewnętrzny?

Dowody wewnętrzne wystawiamy jedynie w szczególnych, uzasadnionych, dopuszczonych przez przepisy przypadkach.

Dowód wewnętrzny przychodowy możemy utworzyć przy księgowaniu następujących zdarzeń gospodarczych:

 • dodatnie różnice kursowe;
 • odsetki od lokat bankowych;
 • odsetki od prowadzenia rachunków bankowych;
 • premie przyznawane przez bank;
 • wykazanie przychodu z działalności po sprzedaży środka trwałego, przekazanego wcześniej na cele prywatne.

Natomiast przykładowe zastosowania dowodu wewnętrznego kosztowego to:

 • opłaty parkingowe, na podstawie biletu z parkometru;
 • opłaty sądowe, skarbowe i notarialne;
 • koszty podróży służbowych pracowników, osób prowadzących działalność gospodarczą i osób z nimi współpracujących,
 • wartości diet z tytułu podróży służbowych, w tym również diety właściciela;
 • wydatków związanych z opłatami za czynsz, energię elektryczną, telefon, wodę, gaz i centralne ogrzewanie, jeżeli tylko ich część przypada na działalność gospodarczą; podstawą jest dokument, obejmujący całość opłat na te cele;
 • ubezpieczenie majątku firmy na podstawie polisy ubezpieczeniowej;
 • opłaty i prowizje bankowe oraz odsetki od kredytów udzielanych na działalność gospodarczą, ustalone na podstawie wyciągu bankowego.

14 istotnych pytań i odpowiedzi dotyczących KPiR

Jak wystawić dowód wewnętrznyZałóż bezpłatne konto i korzystaj!

 • Kontaktuj się z księgowymi od poniedziałku do soboty w godzinach 7 – 22
 • Czytaj praktyczny newsletter
 • Testuj księgowość online i fakturowanie – za darmo!

Załóż konto

Wystawiasz dowód wewnętrzny w aplikacji inFakt i masz pytania? Zostaw komentarz lub napisz: info@infakt.pl.