Register modal

Przedsiębiorcy dokonują wielu przelewów na rzecz państwa opłacając podatki i składki ZUS. Co więcej te zobowiązania należy uiścić nie tylko w konkretnej wysokości, ale również we właściwym terminie. Kiedy dokonać wpłaty, by nie narazić się na konieczność uregulowania zaległości podatkowych?

W jaki sposób przedsiębiorca może regulować zobowiązania?

Prowadzenie działalności gospodarczej nierozerwalnie związane jest z przestrzeganiem terminów. Przede wszystkim w kontekście opłacania zobowiązań względem urzędów. We właściwych terminach należy przekazać właściwe kwoty na rachunek urzędu odpowiedzialnego za poszczególne podatki i opłaty.

Koniecznej wpłaty można dokonać udając się do urzędu osobiście bądź też korzystając z możliwości wykonania przelewu (na poczcie, w banku, korzystając z bankowości online). Nie każdy przedsiębiorca ma jednak prawo swobodnego wyboru. Trzeba bowiem wiedzieć, że wpłata gotówkowa to opcja dostępna wyłącznie małym przedsiębiorcom, którzy nie zatrudniają pracowników.

Jeszcze inaczej wygląda to w przypadku zapłaty składek ZUS. Tutaj żadna firma nie może dokonać wpłaty udając się do konkretnej placówki. Dostępna jest jedynie opcja zapłaty bezgotówkowej, a więc przy pomocy przelewu.

Termin dokonania zapłaty – jak wygląda?

Niezależnie od tego na jaki sposób zapłaty zdecyduje się przedsiębiorca, musi zadbać o konkretny termin wpłaty. Jak przedstawia się to w praktyce? W przypadku płatności gotówką sprawa jest dość oczywista. Tutaj za termin uiszczenia zobowiązań przyjmuje się dzień jej fizycznej zapłaty. W sytuacji, gdy ostatni dzień na dokonanie prawidłowej płatności jest ustawowo wolny od pracy, to obowiązującym terminem jest kolejny dzień roboczy.

Więcej wątpliwości z pewnością budzi wpłata bezgotówkowa. W myśl obecnie obowiązujących regulacji za termin dokonania zapłaty przyjmowany jest dzień obciążenia rachunku bankowego przedsiębiorcy. Dokonując przelewu należy więc dopilnować, by stan konta przedsiębiorcy zmniejszył się o określoną kwotę najpóźniej ostatniego dnia terminu płatności.

Wiążący jest więc dzień wykonania przelewu. Moment zaksięgowania wpłaty na koncie urzędu nie jest tu istotny.

Czym może skutkować nieterminowa zapłata podatku lub ZUS?

Pomimo najszczerszych chęci może się jednak zdarzyć, że pieniądze nie trafią na odpowiednie konto w określonym czasie. Co wtedy? Generalnie brak wpłaty podatku w wyznaczonym terminie może skończyć się naliczeniem odsetek od zaległości podatkowych, ukaraniem grzywną, czy też rzadziej przymusowym ściągnięciem należności.

zapłata zaliczki podatku

O tym jakie konsekwencje grożą za spóźnioną zapłatę składek ZUS informowaliśmy już w jednym z wcześniejszych wpisów na naszym blogu.

Z zastrzeżeniem, że żadne nieprzyjemności nie spotkają przedsiębiorcy jeśli wysokość naliczonych odsetek nie przekroczy 8,70 zł. Więcej na ten temat można przeczytać w tym artykule.

Chcesz opłacać należności terminowo?

Sprawdź, jak łatwo wystawisz e-fakturę

Masz pytania do artykułu? Odpowiemy w komentarzu.