Kary w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF)

Patrycja Czarnota

Krajowy System e-Faktur (KSeF) to platforma do elektronicznego przesyłania faktur. Dla wielu będzie ona dużym ułatwieniem. Jednak na podatników, którzy nie przestrzegają przepisów dotyczących elektronicznego przesyłania faktur, Krajowy System e-Faktur nakłada pewne kary i sankcje. Kary związane z KSeF obejmują zarówno zaniechania związane z wystawianiem faktur, jak i  błędy we wdrożeniu samego systemu.

box-icon

ważne

Zgodnie z informacją Ministra Finansów, KSeF nie będzie obowiązkowy w 2024 roku. Datę wejścia KSeF poznamy po przeprowadzonym audycie.

Przeczytaj więcej o odroczeniu obowiązku KSeF.

Kiedy można dostać kary w Krajowym Systemie e-Faktur

Krajowy System e-Faktur przewiduje karę w trzech sytuacjach

 • niewystawienie faktury ustrukturyzowanej przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur – faktura utworzona w programie finansowym nabiera mocy prawnej dopiero po przesłaniu jej do KSeF, czego potwierdzeniem jest otrzymanie Urzędowego Poświadczenia Odbioru
 • wystawienie faktury niezgodnej ze wzorem, gdy Krajowy System e-Faktur będzie niedostępny (w okresie trwania awarii) – mowa o sytuacji awarii platformy rządowej lub Twojego oprogramowania połączonego z KSeF. W takiej sytuacji należy wystawić fakturę zgodną ze wzorem XML udostępnionym przez ministerstwo
 • nieprzesłanie faktury na platformę Krajowego Systemu e-Faktur po ustaniu awarii – podczas awarii, gdy masz możliwość wystawienia faktury poza KSeF należy przesłać ją do KSeF w przeciągu
  • 1 dnia przy niedostępności systemu 
  • 7 dni przy jego awarii 

Jaki jest termin na wdrożenie Krajowego Systemu e-Faktur

Przypomnijmy, że termin na wdrożenie Krajowego Systemu e-Faktur oraz rozpoczęcie wystawiania faktur ustrukturyzowanych to:

 • 1 lipca 2024 roku dla  czynnych podatników VAT
 • 1 stycznia 2025 roku dla  przedsiębiorców korzystających ze zwolnienia podmiotowego, lub innego

Wysokość kar w Krajowym Systemie e-Faktur

Pierwotna ustawa dotycząca kar i sankcji już została zmieniona. W projekcie ustawy z marca 2023 r. usunięto zapisy o karze minimalnej w przypadku naruszenia obowiązków związanych z Krajowym Systemem e-Faktur. W sytuacji, w której podatnik dopuści jednego z trzech opisanych powyżej zaniechań, zostanie ukarany kwotą od 0 do 100% wysokości podatku wykazanego na fakturze. W przypadku nieopodatkowanych transakcji wysokość kary może wynieść do 18,7%.

System kar wejdzie w życie od 1 stycznia 2025 roku, czyli od momentu kiedy wszyscy przedsiębiorcy będą zobligowani do korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur.

Warto pamiętać o jeszcze jednej rzeczy. Jednym z podstawowych obowiązków przedsiębiorcy związanych z Krajowym Systemem e-Faktur jest dostarczenie faktur do systemu w wyznaczonych terminie. Oznacza to, że nawet jeśli wystawisz fakturę w zewnętrznym systemie, ale nie prześle jej do KSeF w odpowiednim czasie to narazisz się na karę finansową za przekroczenie terminu. Znacznie łatwiej dotrzymywać terminów, gdy twój program finansowy ma pełną integrację z Krajowym Systemem e-Faktur. Zobacz jak działa inFakt z KSeF!

Zamów rozmowę z Księgowym inFaktu

Hasło musi zawierać:
 • 8 znaków lub więcej
 • Małe i wielkie litery
 • Przynajmniej jedną cyfrę
Dla bezpieczeństwa stwórz mocne hasło, którego nie używasz na innych stronach.
Patrycja Czarnota
Absolwentka finansów i rachunkowości. Z pasji do finansów i kontaktu z ludźmi na co dzień staram się być najlepszą księgową dla moich Klientów w inFakcie. Moim celem jest rozjaśnienie księgowych zagadnień dla nowych przedsiębiorców, którzy dzięki mojej pomocy i wsparciu mogą skupić się na rozwoju biznesu.