Jednoosobowa spółka z o.o. – wady i zalety

Patrycja Czarnota

Jedną z pierwszych decyzji przedsiębiorcy, który chce prowadzić biznes w pojedynkę, jest wybór formy prawnej dla swojej działalności. Obok jednoosobowej działalności gospodarczej może wybrać spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością nawet wtedy, kiedy nie planuje mieć wspólnika. 

Jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zwana spółką z o.o., to rodzaj spółki, w której występuje tylko jeden wspólnik. Osoba ta jest jednocześnie jedynym udziałowcem i ma pełną kontrolę nad decyzjami i zarządzaniem w spółce.

Korzyści jednoosobowej spółki z o.o.

Jednoosobowa spółka z o.o. daje sporo korzyści, które przemawiają za wyborem tej właśnie formy prawnej. Warto wspomnieć, że jednoosobowa spółka z o.o. to wciąż odrębna jednostka prawna, czyli jej zobowiązania nie są bezpośrednio powiązane z majątkiem wspólnika spółki. 

Dodatkowa ochrona finansowa

W spółce z o.o. wspólnik odpowiada za zobowiązania jedynie do kwoty kapitału zakładowego. Dlatego taka forma prawna może okazać się korzystnym wyborem wśród tych, którzy chcą skorzystać z ochrony, jaką zapewnia status oddzielnej jednostki prawnej. Takiej ochrony nie zapewnia jednoosobowa działalność gospodarcza, ponieważ w ramach tej działalności przedsiębiorca, czyli osoba fizyczna odpowiada całym swoim majątkiem za zobowiązania firmy i za zobowiązania osobiste.

Większa elastyczność

Dodatkowe korzyści, które wiążą się z istnieniem jednego wspólnika w spółce z o.o. to łatwość w procesach decyzyjnych, ponieważ w skład zarządu wchodzi tylko jedna osoba. Podobnie wygląda kwestia reprezentowania spółki. Jedyny wspólnik wykonuje wszystkie uprawnienia przysługujące zgromadzeniu wspólników. Nie jest potrzebne liczenie głosów, ani przeprowadzanie głosowań w trybie tajnym. 

Trzeba jednak pamiętać, że jedyny wspólnik jest wciąż zobowiązany do protokołowania uchwał. W zakresie podziału zysków oczywiście cały zysk przypada jednemu wspólnikowi. W spółce z o.o. zyski są dzielone między wspólników w odpowiednich proporcjach określonych w umowie spółki.

Jednoosobowa spółka z o.o. i jej ograniczenia

Jednocześnie warto wspomnieć o wadach związanych z wyborem tej formy prawnej. 

Koszty ZUS

Do podstawowych należą koszty składek ZUS. Prowadzenie spółki z o.o. bez wspólnika jest traktowanie podobnie do jednoosobowej działalności gospodarczej w zakresie obowiązku odprowadzania pełnych składek ZUS. Niestety osoba prowadząca jednoosobową spółkę z o.o. nie może skorzystać z preferencji ZUS. W sytuacji, w której jest minimum dwóch wspólników w spółce, jest ona całkowicie zwolniona z odpowiedzialności płacenia składek ZUS, co zdecydowanie przyciąga przedsiębiorców.

Podwójne opodatkowanie zysku

W ramach prowadzenia jednoosobowej spółki z o.o. występuje zagadnienie podwójnego opodatkowania zysku, niezależnie od liczby wspólników. Problem polega na tym, iż dochód, który osiągnie spółka z o.o., opodatkowany jest podatkiem dochodowym od osób prawnych. Następująca po nim wypłata zysku wspólnikowi podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Z tym musi liczyć się każdy wspólnik spółki z o.o.

Pełna księgowość

Prowadząc jednoosobową spółkę z o.o., przedsiębiorca jest zobligowany do prowadzenia pełnej księgowości w przeciwieństwie do uproszczonej jednoosobowej działalności gospodarczej. To generuje dodatkowe koszty dla firmy w zakresie usług księgowości. 

Koszty założenia spółki

Również samo założenie spółki i ewentualna likwidacja jest bardziej rozbudowane i kosztowne niż w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej. 

Pozostałe ograniczenia

W jednoosobowej spółce z o.o. nie ma możliwości zawarcia umowy o pracę pomiędzy spółką a jej jedynym członkiem zarządu. Pozostaje możliwość zawierania umów np. umowy o dzieło. Ponadto składanie oświadczeń spółce woli przez jedynego wspólnika wymaga formy pisemnej. Nie ma możliwości złożenia oświadczenia woli w formie ustnej tak jak w przypadku spółki z o.o. posiadającej minimum dwóch wspólników. 

Jednoosobowa spółka z o.o. – podsumowanie

Jednoosobowa spółka z o.o. z pewnością stanowi interesującą opcję dla przedsiębiorców, którzy poszukują elastycznej formy prawnej dla swojej działalności. Jednak przyszli przedsiębiorcy powinni na początek dokładnie zrozumieć zasady funkcjonowania tego typu spółki oraz przeanalizować kwestie finansowe. Najlepiej skonsultować to zagadnienie z ekspertami, czyli z prawnikiem i doradcą podatkowym.

Zamów rozmowę z Księgowym inFaktu

Hasło musi zawierać:
  • 8 znaków lub więcej
  • Małe i wielkie litery
  • Przynajmniej jedną cyfrę
Dla bezpieczeństwa stwórz mocne hasło, którego nie używasz na innych stronach.
Patrycja Czarnota
Absolwentka finansów i rachunkowości. Z pasji do finansów i kontaktu z ludźmi na co dzień staram się być najlepszą księgową dla moich Klientów w inFakcie. Moim celem jest rozjaśnienie księgowych zagadnień dla nowych przedsiębiorców, którzy dzięki mojej pomocy i wsparciu mogą skupić się na rozwoju biznesu.