Register modal

Wikipedia nie jest jedynym pozytywnym przykładem wykorzystania siły społeczności wirtualnych. Innym jest opisywany niedawno na łamach blogu inFaktu crowdfunding, czy finansowanie społecznościowe. O prawnych meandrach i sytuacji crowdfundingu w Polsce opowiada Jakub Sobczak, twórca i właściciel serwisu PolakPotrafi.pl.

Paweł Piejko: Czy serwis PolakPotrafi.pl pozwala przedsiębiorcom finansować komercyjne projekty?

Jakub Sobczak: Oczywiście, że tak! Jedynym warunkiem jest to, aby każdy z projektów miał jasno określony cel, kwotę docelową oraz nagrody dla wspierających. Nie zaakceptujemy zatem projektów, które będą polegały na zebraniu pieniędzy na bieżące finansowanie działalności gospodarczej, bez dokładnie określonego celu. Każdy projekt spełniający wymienione cechy powitamy z otwartymi ramionami :-)

W jaki sposób od strony formalnej traktowane są wpłaty od użytkowników PolakPotrafi.pl?

PolakPotrafi.pl opiera się na mechanizmie darowizn, bowiem każda pojedyncza wpłata jest darowizną na rzecz twórcy projektu. Gdy finansujący w zamian za przekazane środki nie otrzymuje świadczenia wzajemnego, z punktu widzenia podatku od spadków i darowizn nie ma to znaczenia czy twórca prowadzi działalność gospodarczą czy nie. W tym momencie, zgodnie z ustawą, obowiązek podatkowy powstaje gdy jakakolwiek z pojedynczych wpłat na rzecz Twórcy przekroczy ustawowy próg 4902 zł (jeden finansujący może wesprzeć twórcę projektu 1 raz w ciągu 5 lat na kwotę maksymalnie 4902 zł, aby obowiązek podatkowy nie powstał). Jeśli nie ma takiej sytuacji, nie ma żadnego problemu i podatku od darowizn nie trzeba płacić.

Czy twórca projektu powinien zapłacić VAT od nagród wręczanych osobom finansującym?

Tak, istnieje taka możliwość. Przy odpowiednio wysokiej wartości nagród, urzędnicy mogą potraktować wręczenie nagrody finansującemu jak świadczenie wzajemne, a z tym może wiązać się konieczność zapłaty VAT-u, a nie podatku od spadków i darowizn. Wówczas twórca projektu finansowanego przez PolakPotrafi.pl będący przedsiębiorcą i VAT-owcem, ma obowiązek wystawić Finansującemu fakturę VAT i rozliczyć się z podatku. Kwota przekazana przez finansującego powinna został zakwalifikowana jako kwota brutto, a należny podatek powinien zostać obliczony przez Twórcę zgodnie z obowiązującą go stawką podatku VAT.

A czy urzędnicy mogą potraktować finansowanie jak zbiórkę publiczną?

W związku ze zobowiązaniami wzajemnymi wynikającymi z zasad funkcjonowania systemu, działalność portalu nie podlega pod działanie ustawy o zbiórkach publicznych. Takie zbiórki nie są organizowane w ramach PolakPotrafi.pl.

Zbiórka publiczna

Co musi przygotować twórca projektu?

Od każdego twórcy wymagamy przygotowania filmu promocyjnego, pełnego opisu projektu, a także zaoferowania nagród w zamian za wsparcie (oczywiście nie muszą to być stricte materialne nagrody). Oprócz tego, zachęcamy do aktywnego angażowania się w promocję projektu, szczególnie wśród znajomych oraz poprzez media społecznościowe.

A co musi zrobić finansujący?

Musi założyć konto na PolakPotrafi.pl, następnie wybrać dowolny projekt, wskazać kwotę wsparcia wraz z nagrodą, a potem przelać odpowiednią gotówkę. W przypadku PolakPotrafi.pl, dla finansujących nie istnieją żadne przeszkody prawne – każdy może wesprzeć projekt dowolną kwotą (od 1 zł wzwyż), a w przypadku nieudanego projektu otrzymuje zwrot wpłaconych środków.

Czy crowdfunding w Polsce mógłby się rozwijać szybciej?

Tak, mógłby, gdyby odpowiednie przepisy jasno regulowały jego sytuację prawną. Nie przeszkadza to jednak w gromadzeniu środków przy wykorzystaniu crowdfundingu – na PolakPotrafi.pl pojawia się coraz więcej projektów, a także co raz więcej z nich się udaje się sfinansować.

Przy okazji Zapraszamy do lektury naszego poprzedniego artykułu poświęconego crowdfundingowi, opublikowanego na łamach bloga inFaktu.