Jak zaksięgować wynajem pojazdu?

Przedsiębiorca korzystający z usług najmu pojazdu, ma prawo zaliczyć do kosztów wydatki związane z jego eksploatacją. Jak zaksięgować wynajem pojazdu? 
Prowadząc działalność gospodarczą, przedsiębiorcy ponoszą koszty transportu w celu realizacji określonych zadań. Przedsiębiorca ma prawo zaliczyć do majątku firmy pojazdy, którymi dysponuje w sposób mieszany lub firmowy. Alternatywną formą wykorzystywania pojazdu prywatnego jest rozliczanie kosztów eksploatacji na zasadzie kilometrówki. Coraz częściej natomiast przedsiębiorcy korzystają z usług najmu pojazdów.
jak zaksięgować wynajem pojazdu

Jak zaksięgować wynajem pojazdu?

Co do ogólnej zasady, podatnicy użytkujący w firmie samochody osobowe, które nie zostały wykazane w ewidencji środków trwałych, są zobowiązani do prowadzenia tzw. kilometrówki.
Wyjątkiem jest umowa najmu długoterminowego, która spełnia warunki leasingu. Użytkując pojazd na podstawie umowy najmu przedsiębiorca ma prawo zaliczyć koszty eksploatacji pojazdu i tak kosztem podatkowym będzie suma poniesionych wydatków związanych z eksploatacją pojazdu do wysokości limitu wynikającego z ewidencji przebiegu. Wszystkie wydatki związane z bieżącą eksploatacją takie jak zakup paliwa, wymiana płynów, serwis, należy wykazać w kilometrówce. Następnie iloczyn ustawowej stawki do ilości przejechanych kilometrów, określi wartość w jakiej przedsiębiorca ma prawo odliczyć koszty eksploatacji danego pojazdu. W KPiR podatnik w kolumnie 13 będzie wykazywać przysługującą wartość wyliczoną na podstawie kilometrówki, natomiast same faktury np. za paliwo nie będą pojawiać się w KPiR.
W 2013 roku pojawiła się istotna interpretacja podatkowa, w której urząd wskazał, że opłata za czynsz pojazdu nie powinna zostać zaliczona jako koszt eksploatacji pojazdu. Dzięki czemu wartość netto dla czynnych podatników VAT będzie stanowić koszt uzyskania przychodu w pełnej wysokości i należy wykazać go w kolumnie 13.
Czynny podatnik VAT ma prawo odliczyć VAT od usługi najmu pojazdu w wysokości:

  • 100% VAT – pod warunkiem użytkowania pojazdu wyłącznie na cele działalności gospodarczej. Oraz zgłoszenie pojazdu do US na druku VAT-26 oraz dopełnienia wszystkich obowiązków związanych z pojazdem firmowym lub
  • 50% VAT – w przypadku użytkowania pojazdu w dysponowaniu mieszanym