Składki ZUS to koszt uzyskania przychodu. Jak je rozliczyć w KPiR?

Do podstawowych obowiązków przedsiębiorcy należy prowadzenie ewidencji księgowej która jest podstawą do wyliczania i zobowiązań podatkowych, opłacania tych zobowiązań oraz opłacania składek ZUS. Jak zaksięgować składki ZUS?
W zależności od tytułu do ubezpieczeń, przedsiębiorca jest zobowiązany regulować w określonej wartości składki ZUS. Termin płatności przypada do 10 dnia kolejnego miesiąca w przypadku gdy nie zatrudnia pracowników lub do 15 dnia kolejnego miesiąca w przypadku zatrudniania pracowników.

Jak zaksięgować składki ZUS?

Zapłacone składki społeczne ZUS „za siebie,” przedsiębiorca może rozliczać na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest zaliczenie ich do KPiR jako koszt uzyskania przychodu do kolumny 13. Zapisu należy dokonać nie wcześniej niż w dniu zapłaty ubezpieczenia. Zdarzenie należy zaksięgować dowodem wewnętrznym do którego warto dołączyć potwierdzenie zapłaty. Dzięki temu składki społeczne zwiększają koszty w działalności gospodarczej. Takie działanie jest korzystne w przypadku gdy przedsiębiorca planuje wygenerować stratę, w celu jej rozliczenia w kolejnych latach podatkowych.
jak zaksięgować składki ZUS
Drugim sposobem rozliczenia składek społecznych w działalności, jest obniżenie dochodu do opodatkowania. Ten sposób nie wymaga zaksięgowania składek społecznych. Przy tej formie rozliczenia nie jest sporządzany dowód wewnętrzny przez co opłacone składki nie widnieją  w KPiR. Przedsiębiorca dokonujący takiego rozliczenia, uwzględnia składki społeczne przy wyliczaniu zaliczek na podatek dochodowy.
W przypadku gdy przedsiębiorca podlega pod ubezpieczenie społeczne np. z umowy o pracę, wówczas z działalności opłaca jedynie ubezpieczenie zdrowotne. Zapłacone ubezpieczenie społeczne nie jest kosztem uzyskania przychodu i nie należy księgować go do KPiR. Zapłacona składka zdrowotna w wysokości 9% daje prawo podatnikowi do obniżenia wyliczonego podatku o kwot 7,75% podstawy tej składki.

Jak zaksięgować składki ZUS za pracownika?

Często nowi przedsiębiorcy dokonują podstawowego błędu księgując składki ZUS za pracownika, łącząc swoje składki z składkami pracownika. Składki za pracownika zarówno społeczne i zdrowotne są kosztem podatkowym i księgujemy je zawsze do kolumny 13 KPiR. Zapłacona składka zdrowotna pobrana z wynagrodzenia pracownika nie zmniejsza podatku przedsiębiorcy o 7,75% podstawy.