Ubezpieczenie pojazdu firmowego to koszt uzyskania przychodu. Jak poprawnie ująć go w KPiR?


12 września 2019 3 min. czytania

Przedsiębiorca ma prawo do rozliczania kosztów eksploatacji, wykorzystywanych na cele działalności gospodarczej pojazdów. Nie ma wątpliwości, iż poniesione wydatki na ubezpieczenie będą stanowiły koszt uzyskania przychodu. Jak zaksięgować polisę za samochód wykorzystywany w działalności gospodarczej?

Sposób dysponowania pojazdu

Przedsiębiorca ma prawo wyboru sposobu dysponowania pojazdu. Rodzaj jego użytkowania nakłada określone obowiązki i prawa związanego z rozliczeniem kosztów. W zależności od wybranej formy dysponowania przedsiębiorcy przysługuje prawo do rozliczania kosztów eksploatacji pojazdu w określony sposób. Wykorzystując pojazd jako dysponowanie:

  • firmowe – czyli użytkowanie pojazdu jedynie na cele działalności gospodarczej, daje prawo do zaliczenia do kosztów pełnej wartości netto (brutto dla podatników zwolnionych z VAT) z faktur za eksploatacje pojazdu oraz w przypadku czynnych podatników VAT 100% podatku VAT z tych faktur;
  • mieszane – podatnik ma prawo wykorzystywać pojazd zarówno do celów działalności jaki i na cele osobiste, dzięki czemu ma prawo do zaliczenia kosztów pełnej wartości netto/brutto z faktur za eksploatacje pojazdu oraz w przypadku czynnych podatników VAT 50% podatku VAT z tych faktur, natomiast druga cześć nie odliczonego podatku VAT będzie dodatkowo stanowiła koszt „dla celów PIT”
  • kilometrówka – pojazd nie staje się majątkiem firmy, kilometrówka polega na prowadzeniu ewidencji przebytych trasa związanych z działalnością gospodarczą dzięki czemu mamy prawo do rozliczenia 50% VAT z faktur, ilość kilometrów przebytych na cele działalności razy ustawowy wskaźnik wyznacza limit do wysokości którego możemy rozliczyć koszty

Jak zaksięgować polisę za samochód

Jak zaksięgować polisę za samochód?

Z uwagi na zwolnienie przedmiotowe usług ubezpieczeniowych z VAT, przedsiębiorca rozlicza poniesiony wydatek na polisę jedynie w podatku dochodowym. Dobrowolne ubezpieczenie pojazdu (OC oraz dodatkowo NNW) stanowi koszt uzyskania przychodu w pełnej wysokości. Wykorzystując pojazd w sposób firmowy lub mieszany podatnik księguje polisę ubezpieczenia w kolumnie 13 KPiR. W przypadku przedłużenia polisy, do której przedsiębiorca posiada jedynie blankiety przelewu, należy zaksięgować jedynie opłaconą wartość. W przypadku wykorzystania pojazdu na zasadzie kilometrówki, polisa sama w sobie nie stanowi kosztu uzyskania przychodu, przez co nie będzie widnieć w KPiR. Polisę należy zaliczyć do ewidencji kilometrówki, która będzie podstawą do wyliczenia limitu wartości kosztów jakie zostaną uwzględnione w KPiR.
W przypadku ubezpieczania AC, ubezpieczeni będzie stanowiło koszt uzyskania przychodu jedynie do limitu 20 000 euro. Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 47 ustawy PIT (analogicznie art. 16 ust. 1 pkt 49 ustawy o CIT), nie uważa się za koszty uzyskania przychodów:
„składek na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej pozostaje równowartość 20.000 euro, przeliczona na złote według kursu sprzedaży walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia w wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia”
Oznacza to, że przedsiębiorca ma prawo rozliczyć w kosztach uzyskania przychodu wydatki na polisę AC w określonej proporcji. Wartość polisy jaka zostanie uwzględniona w kosztach będzie uzależniona od wartości pojazdu.
Przykład 1
Podatnik dokonał zakupu pojazdu osobowy o wartości 150 000 zł, dodatkowo zapłacił 1060 zł za ubezpieczenie OC oraz 2400 zł za ubezpieczenie AC. 
Do kosztów uzyskania przedsiębiorca zalicza w pełnej wysokości 1060 zł. Natomiast dla ubezpieczenia AC ma obowiązek wyliczyć proporcję z uwagi iż wartość pojazdu przekracza 20 tys. euro. Kurs euro z dnia zawarcia umowy 4,11 zł,
20 000 * 4,11 = 82 200 zł  co stanowi 54,8 % wartości pojazdu. Do kosztów przedsiębiorca może zaliczyć 54,8% wartości AC (1315,20 zł)

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu