Jak zaksięgować polisę ubezpieczeniową?


29 września 2017 2 min. czytania

W niektórych przypadkach przedsiębiorca jest zobowiązany do posiadania obowiązkowego ubezpieczenia OC. Czy polisa może stanowić koszt uzyskania przychodu oraz jak zaksięgować polisę ubezpieczeniową?

Obowiązkowe ubezpieczenie a KUP

Obowiązkowe ubezpieczenie zawodowe ma za zadanie chronić klientów przed konsekwencjami wydanych błędnych decyzji przez przedstawicieli określonych grup zawodowych . Dodatkowo ubezpieczeni ma zagwarantować poszkodowanym odszkodowanie. Konstrukcja umowy może zakładać odpowiedzialność za szkody powstałe z winy ubezpieczonego lub za szkody wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Do obowiązkowego ubezpieczenia OC z tytułu wykonywania zawodu zobligowani są między innymi:

 • doradcy podatkowi,
 • notariusze,
 • zarządcy nieruchomości,
 • lekarze prowadzący indywidualną lub specjalistyczną praktykę lekarską,
 • osoby wykonujący działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych,
 • rzeczoznawcy majątkowi
 • architeki
 • inżynierowie budownictwa

Zgodnie z art. 22. 1. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Dodatkowo w art. 23 ustawy o PIT zostały wymieniony katalog wydatków, które są wykluczone z możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu. Obowiązkowe ubezpieczenie zawodowe nie zostało wymienione w art. 23 ustawy o PIT, dzięki czemu wydatek będzie stanowił koszt uzyskania przychodu.
jak zaksięgować polisę ubezpieczeniową

Jak zaksięgować polisę ubezpieczeniową?

Prawo wyboru przedsiębiorcy metody ewidencjonowania kosztów, będzie miało wpływa na prawidłowe zaksięgowanie zakupionej polisy. W przypadku przedsiębiorcy, który rozlicza koszty metodą kasową, wydatek należy rozliczyć w dacie zawarcia polisy bez względu na okres trwania ubezpieczenia oraz terminu płatności. Natomiast przedsiębiorca rozliczający koszty metodą memoriałową, ujmuje wydatek proporcjonalnie do okresu, którego dotyczy.
Z uwagi na to, że usługi ubezpieczeniowe są przedmiotowo zwolnione z podatku VAT, przedsiębiorca prowadzący podatkową książkę przychodów i rozchodów powinien zaksięgować ubezpieczenie do kolumny 13. Warto zaznaczyć, że w przypadku przedłużenia polisy, której płatność jest rozłożona na raty, dla której przedsiębiorca otrzymuje jedynie blankiety tyczące się kolejnych wpłat, do kosztów uzyskania przychodu zaliczmy jedynie opłaconą wartość.
Warto też zastanowić się też nad rozliczaniem składek członkowskich.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu