Jak zaksięgować opłaty za viaTOLL?


24 stycznia 2018 1 min. czytania

Przedsiębiorcy świadczący usługi transportowe ponoszą opłaty za użytkowanie systemu viaTOLL. Jak zaksięgować opłaty za viaTOLL?

Czym jest viaTOLL?

ViaTOLL to elektroniczny system poboru opłat pobierana na wybranych odcinkach dróg. Opłacie podlegają pojazdy samochodowe lub zespoły pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony. Opłacie podlegają także autobusy bez względu na masę własną. Zasady pobierania opłat elektronicznych zostały uregulowane w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie wnoszenia i rozliczania opłat elektronicznych.
jak zaksięgować opłaty za viaTOLL

Jak zaksięgować opłaty za viaTOLL?

System viaTOLL umożliwia wnoszenie opłaty w trybie:

  • pre-pay czyli przedpłaty, dokonywana przed rozpoczęciem korzystania z płatnych dróg krajowych lub ich odcinków. Opłaty dokonuje się na wyznaczone konto, z którego następuje automatyczne pobierane opłaty za każdym razem, gdy pojazd wyposażony w urządzenie viaBOX przejedzie przez „bramkę”;
  • post pay czyli płatność odroczona z zabezpieczeniem. W tym przypadku należność za przejazd płatna jest okresowo na podstawie dokumentu informującego o wysokości naliczonej opłaty elektronicznej.

Opłaty elektroniczne w formie przedpłaty są płatne w kwocie nie mniejszej niż pozwalające na odbycie planowanej trasy przed rozpoczęciem korzystania z dróg krajowych i ich odcinków.
Dokonując przedpłaty w systemie viaTOLL, przedsiębiorca otrzymuje dokument niefiskalny, który nie stanowi podstawy do ujęcia kosztu. Dodatkowo na koniec miesiąca, przedsiębiorca otrzymuje notę obciążeniową  z systemu e-nota na podstawie, której ujmuje wydatek w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w kolumnie 13.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu