Do kiedy trzeba zapłacić zaliczkę na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenia?


5 lutego 2019 3 min. czytania

Do podstawowych obowiązków przedsiębiorcy należy terminowe regulowanie zobowiązań podatkowych oraz ubezpieczeń. Często przedsiębiorcy zadają sobie pytanie jak wykonać przelew do ZUS i US? Po odpowiedź zapraszam do artykułu

Jak wykonać przelew do ZUS i US?

Przedsiębiorca jednoosobowej działalności gospodarczej, powinien pamiętać o regulowaniu swoich zobowiązań w ustawowo przewidzianych terminach. Przede wszystkim do najważniejszych terminów płatności należą:

 • zapłata zobowiązań z tytułu ZUS;
  • w terminie do 10 dnia kolejnego miesiąca, po miesiącu, w którym przedsiębiorca podlegał ubezpieczeniom, opłacając składki wyłącznie za siebie;
  • lub w przypadku regulowania składek za siebie i pracowników, w terminie do 15 dnia kolejnego miesiąca;
 • uregulowanie zaliczki na podatek dochodowy w terminie do 20 dnia kolejnego miesiąca:
  • po miesiącu lub kwartale, w okresie którego powstał obowiązek podatkowy;
 • wpłata nadwyżki podatku należnego nad naliczonym w terminie do 25 dnia miesiąca,
  • po miesiącu lub kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Bardzo często, obawa przed błędnie dokonanym przelewem powoduje, że przedsiębiorcy szukają informacji związanych z prawidłowym wykonaniem przelewu. W praktyce proces regulowania zobowiązań składkowych i podatkowych jest bardzo prosty.

Regulowanie zobowiązań do ZUS

Od początku 2018 roku, każdy przedsiębiorca reguluje zobowiązania z tytułu ZUS na numer rachunku składkowego. NRS jest indywidualnym rachunkiem przypisanym do przedsiębiorcy, w celu regulowania zobowiązań z tytułu ZUS. Dzięki takiemu rozwiązaniu  przelewy do ZUS stały się dużo prostsze. Przedsiębiorca nie musi rozdzielać kwoty zobowiązania na składki społeczne, zdrowotne i fundusz pracy. Numer rachunku składkowego zawiera w ostatnich 9 cyfrach NIP przedsiębiorcy, co pozwala na szybkie sprawdzenie czy dokonujemy płatności na prawidłowe konto. Więcej informacji na temat NRS zebraliśmy tutaj.

Aby uregulować zobowiązania względem ZUS, wystarczy aby przedsiębiorca wpłacił wyliczoną wartość na swój rachunek składkowy. Natomiast na podstawie informacji zawartych w deklaracji ZUS DRA (ew. ZUS RSA/RCA), wpłata zostanie proporcjonalnie podzielona.

przelew do ZUS i US

Regulowanie zobowiązań do US

W odróżnieniu od przelewu bankowego na rachunek NRS,  regulowania zobowiązań podatkowych może sprawiać problem przedsiębiorcom. W pierwszej kolejności należy wybrać numer właściwego urzędu skarbowego. Następnie w celu ułatwienia danych identyfikacyjnych podatnika, należy podać dane identyfikacyjne. W praktyce przedsiębiorcy mogą posłużyć się numerem NIP oraz np. REGON. Kolejnym krokiem jest określenie rodzaju zobowiązania, czyli wpisanie numeru formularza, z którego wynika zobowiązanie np.:

 • VAT-7 płacą za podatek od towarów i usług rozliczany miesięcznie;
 • PIT-5, jeżeli wpłacamy zaliczkę na podatek dochodowy rozliczany na zasadach ogólnych lub;
 • PCC-1 jeżeli chcemy rozliczyć podatek od czynności cywilno prawnych.

Po określeniu rodzaju zobowiązania wybieramy okres za jaki regulujemy zobowiązanie podając miesiąc lub kwartał oraz podajemy rok i wysokość zobowiązania. Przedsiębiorcy często zadają pytania czym jest „Identyfikator zobowiązania”. Warto wiedzieć, że pole „Identyfikator zobowiązania” jest zarezerwowane dla sygnatury lub numeru sprawy. Czyli jeżeli np. po kontroli w drodze decyzji otrzymamy informację o niedopłacie, wówczas jesteśmy zobowiązani do zapłaty różnicy podatku powołując się na „Identyfikator zobowiązania”, który jest numerem wydanej decyzji. Regulując terminowe zobowiązania pole Identyfikator zobowiązania pozostawiamy puste.

Warto także sprawdzić jak w prosty sposób można regulować zobowiązania z inFakt.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu