Osoba prowadząca działalność gospodarczą rozlicza się w aplikacji inFakt. Poza działalnością gospodarczą wynajmuje lokal na cele mieszkaniowe. Najem ten musi wykazać w deklaracji VAT i strukturze JPK_VAT. Jak w aplikacji inFakt ująć najem?

Przypominamy, że w inFakt jest udostępniona opcja wysyłania JPK_VAT autoryzując go kwotą przychodu. Rozwiązanie zostało udostępnione kilka dni temu, co pozwoliło mikroprzedsiębiorcom na wysłanie pliku JPK_VAT za styczeń przy użyciu tych danych.

Podpisywanie JPK_VAT oraz deklaracji VAT za pomocą przychodu jest opcją dla podatnika, nie może z niej korzystać księgowy składający te struktury jako pełnomocnik przedsiębiorcy, gdyż podanie przychodu traktowane jest jak podpisanie się.

Te informacje podałam tytułem wstępu, natomiast teraz zajmę się już kwestią najmu oraz właściwego ujęcia go w aplikacji inFakt. Przypomnę, że mamy do czyniena z przedsiębiorcom rozliczającym się w aplikacji inFakt, prowadzącym działalność opodatkowaną. Dodatkowo ta osoba dokonuje najmu prywatnego (poza działalnością) na cele mieszkaniowe, które są zwolnione z VAT. Najem ten należy wykazać w deklaracji VAT i strukturze JPK_VAT. Teraz pojawia się pytanie, gdzie wykazać go w aplikacji inFakt?

PDK i OBR

Jeśli chodzi o pakiety księgowe, to klienci mają możliwość skorzystania z programu do samodzielnej księgowości (PKD) lub usług biura rachunkowego (OBR). Przy pierwszej opcji przedsiębiorca wprowadza dane i dokumenty samodzielnie. Także dane kwoty odnośnie najmu będzie wprowadzał samodzielnie. Jeśli chodzi o OBR, to tutaj rozliczenia są po stronie księgowego i także on na podstawie danych otrzymanych od przedsiębiorcy, będzie wprowadzał je do aplikacji.

najem_aplikacja_infakt

Jak w aplikacji inFakt ująć najem?

Dane kwotowe odnośnie najmu poza działalnością, zwolnione z VAT należy w aplikacji inFakt wprowadzić w miejscu KSIĘGOWOŚĆ → REJESTRY VAT → ZESTAWIENIE NAJMU PRYWATNEGO. Przykładowe kwoty zamieszczam poniżej.

Zrzut ekranu 2018-02-28 o 10.29.40

Wprowadzenie danych w tym miejscu jest wystarczające do tego, aby pojawiły się one w rejestrze sprzedaży za dany okres, a także w deklaracji VAT oraz strukturze JPK_VAT.

Należy pamiętać, że strukturę JPK_VAT należy przesyłać co miesiąc, nawet wówczas gdy podatnik rozlicza się z VAT kwartalnie i składa kwartalne deklaracje. Właśnie z tego powodu w aplikacji inFakt zestawienia najmu są miesięczne, aby poprawnie były wykazywane w JPK_VAT. Ponadto przy rozliczeniu kwartalnym z VAT, będą sumowane kwoty z poszczególnych miesięcy kwartału i ujmowane w rejestrach kwartalnych i deklaracji VAT-7K.

Zrzut ekranu 2018-02-28 o 10.42.41