Jaka jest definicja ulepszenia środka trwałego? Jak ulepszenie wpływa na amortyzację?


11 czerwca 2019 3 min. czytania

Bardzo często przedsiębiorcy wykorzystujący środki trwałe w prowadzonej działalności są zobowiązani do dokonania remontu lub ulepszenia środka trwałego. Kiedy inwestycja poniesiona w środku trwałym będzie ulepszeniem. Jak ustalić wartość środka trwałego po ulepszeniu?

Czym jest ulepszenie?

Ulepszenie środka trwałego regulują przepisy ustawy o podatku dochodowym. Zgodnie z art. 22g ust. 17 ustawy o PIT, środki trwałe ulegają ulepszeniu w wyniku:

 • przebudowy,
 • rozbudowy,
 • rekonstrukcji,
 • adaptacji lub modernizacji,

Wartość początkową tych środków, powiększa się o sumę wydatków na ich ulepszenie. Wartość początkową powiększamy także o wydatki na nabycie części składowych lub peryferyjnych, których jednostkowa cena nabycia przekracza 10.000 zł.
Środki trwałe uważa się za ulepszone, gdy suma wydatków poniesionych na ich ulepszenie w danym roku podatkowym przekracza 10.000 zł. Dodatkowo wydatki te powodują wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środków trwałych do używania. Wzrost wartości mierzy się w szczególności okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonych środków trwałych i kosztami ich eksploatacji.
Ulepszeniem środka trwałego będą więc nakłady na środek trwały, które spełniają wszystkie poniższe przesłanki:

 • dotyczą przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji adaptacji lub modernizacji;
 • poniesiona kwota przekracza wartość 10000 zł;
 • w wyniku nakładów, zrasta wartość użytkowa środka trwałego w stosunku do wartości początkowej.

Jak ustalić wartość środka trwałego po ulepszeniu?

Jak ustalić wartość środka trwałego po ulepszeniu?

Zasady ustalania wartości początkowej środka trwałego zostały opisane w tym artykule. Aby pokazać jak w praktyce wygląda ulepszenie środka trwałego posłużę się przykładem.

Przykład 1. W prowadzonej działalności gospodarczej przedsiębiorca wykorzystuje maszynę produkcyjną o wartości początkowej 150.000 zł. Przedsiębiorca wybrał amortyzację metodą liniową według rocznej stawki 18%. Pierwszy odpis amortyzacyjny zaksięgowano w kwietniu 2017 roku. W czerwcu 2019, przedsiębiorca poniósł wydatki w kwocie 27.000 zł na modernizację maszyny tak aby mógł produkować inną grupę produktów.
 • Środek trwały został przyjęty z wartością początkową 150.000 zł w marcu 2017 roku. Ostatni odpis amortyzacyjny nastąpi w październiku 2020 (66 odpisów o wartości 2250 zł +1 odpis o wartości 1500 z)
 • Miesięczny odpis amortyzacyjny wynosi 150.000 zł * 18% / 12 = 2250 zł
 • Amortyzacja w 2017 roku  9*2250 zł = 20.250 zł
 • W 2018 roku amortyzacja wynosi 12*2250 zł = 27.000 zł
 • Amortyzacja w 2019 roku 5*2250 zł = 11.250 zł (do maja)
 • W czerwcu 2019 dokonano ulepszenia środka trwałego na kwotę 27.000 zł

Przedsiębiorca w czerwcu w ewidencji środków trwałych wykaże zaktualizowaną wartość środka trwałego. Nowa wartość maszyny wynosi 177.000 zł. W miesiącu czerwcu przedsiębiorca nalicza ostatni stary odpis amortyzacyjny w wysokości 2250 zł. Począwszy od lipca, do KUP przedsiębiorca będzie zaliczał nowe odpisy amortyzacyjne, które wynoszą (177.000 zł * 18% /12 = 2655 zł). Ulepszenie środka trwałego ma wpływ na czas jego amortyzacji. Wartość umożenia łącznie z czerwcem wynosi 60.750 zł. Pozostała wartość odpisów amortyzacyjnych wynosi 116.250 zł przedsiębiorca rozliczy ją w 44 odpisach (43 odpisów o wartości 2655 +1 odpis o wartości 2085zł). Okres amortyzacji wydłuży się o 4 odpisy amortyzacyjne (27 * 2250 = 60.750 zł)+(43 * 2655 = 114.165 zł) + 2085 zł = 177.770 zł

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu