Na jakim PIT rozliczyć przychód z kapitałów pieniężnych? Jakim podatkiem opodatkowany jest dochód?


18 kwietnia 2018 4 min. czytania

W zbliżającym się okresie rozliczeń podatkowych, wielu z podatników zastanawia się nad prawidłowym wykazaniem przychodów w zeznaniu rocznym. W dzisiejszym artykule omówią jak rozliczyć przychody z FOREX.

przychody z forex

Czym jest FOREX?

Foreign Exchange Market czyli w skrócie FOREX jest największym rynkiem umożliwiającym wymianę walut FIAT, po uzgodnionej cenie. Co ważne FOREX jest zdecentralizowany dzięki czemu transakcje są realizowane bez nadzoru giełdy w sposób tani i szybki. Rynek OTC czyli nieregulowany rynek pozagiełdowy jest rynkiem finansowym gdzie transakcja zawierana jest bezpośrednio pomiędzy stronami, często za pośrednictwem np. banków inwestycyjnych.
Zmieniający się kurs walut, stwarza okazję do zarobku wynikającego z różnic kursowych. Na tym polega handel na rynku FOREX, który opiera się na spekulacji związanego z zmianą kursów walut. W praktyce najłatwiej zaobserwować zmieniający się kurs np. PLN do EUR:
Przykład:

  • 1.02.2018 kurs 1 EUR wynosił 4,1504,
  • 10.04.2018 kurs 1 EUR wynosił 4,1990

Oznacza to, że kupując 1 lutego 1000 EUR, zapłacimy 4150,40 zł, natomiast posiadane 1000 euro będzie warte 10 kwietnia br. 4190 zł*
* Proszę pamiętać, że jest to jedynie średni kurs zobrazowany jedynie dla przykładu, w rzeczywistości w ciągu dnia mogą nastąpić dużo wyższe wachania kursu

Dzięki nieustannej fluktuacji jakiej ulegają kursy walut, traderzy na rynku FOREX dzięki spekulacji wykorzystują wzrost/spadek odnotowują zysk lub stratę.

Jak rozliczyć przychody z FOREX?

Brokerzy zagraniczni

Brokerzy zagraniczny, u których wygenerowaliśmy przychód, nie mają obowiązku przesyłać nam formularza PIT-8C, z którego będzie wynikać faktyczny zysk/strata. Natomiast warto zaznaczyć, że brak otrzymania takiego formularza nie zwalnia polskiego rezydenta z obowiązku rozliczenia tego źródła przychodów.
Rozliczenie należy dokonać na podstawie zestawienia historii transakcji i punktów swapowych, które odzwierciedlają dysparytet stóp procentowych pomiędzy różnymi walutami za okres od 1 stycznia do 31 grudnia włącznie.
Taki dokument warto także zarchiwizować i przetrzymywać np. na zabezpieczonym dysku, w chmurze lub w wersji papierowej, dzięki czemu w razie kontroli z US, stanie się on dowodem potwierdzającym prawidłowe wykazanie przychodów i kosztów.

Przychód i koszt uzyskania przychodu z FOREX

Zgodnie z art. 17 ust 1 pkt. 1b ustawy o podatku dochodowym, za datę powstania przychodu z tytułu realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych uważa się moment realizacji tych praw. Łączna wartość wszystkich zysków uzyskanych z transakcji, która zakończyła się na plusie oraz dodatnich punktów swapowych będzie stanowiła przychód, który należy wykazać na  PIT-38.
Do kosztów uzyskania przychodów będzie zaliczać prowizję potrącane przez brokerów a także koszty prowadzenia rachunku walutowego wykorzystywanego jedynie do obsługi FOREX.
W PIT-38  przychody oraz koszty należy przeliczyć na złotówki według odpowiedniego kursu. Dla przychodów należy zastosować średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu, natomiast dla kosztów należy zastosować kurs z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu.
Należy pamiętać, że warto sprawdzić umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania z krajem siedziby brokera, która może zakładać unikanie podwójnego opodatkowania, jeżeli przychód został opodatkowany także w kraje zagranicznego rezydenta.

Brokerzy z polski

Gdy korzystamy z usług Polskiego brokera, rozliczenia należy dokonać na podstawie otrzymanego PIT-8C, który jest informacją o wartości dochodów z kapitałów pieniężnych, w tym np. dochody z giełdy, inne zbycie udziałów, nabycie udziałów za niektóre wkłady niepieniężne.
Informacje zawarte w PIT-8C należy przenieść na formularz PIT-38. Dochód opodatkowany jest 19% stawką podatku.
Warto zaznaczyć, że nawet jeżeli traderzy uzyskają stratę warto wykazać ją w zeznaniu rocznym, dzięki czemu będzie mogła zostać ona rozliczona w kolejnych 5 nastepujących po sobie latach.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu