Czy dotacja na doposażenie stanowiska pracy dla jest przychodem i czy zawsze trzeba zapłacić od niej podatek?


29 stycznia 2016 3 min. czytania

Wśród licznych dotacji, jakie przedsiębiorca może otrzymać z Urzędu Pracy, znajdują się także takie, które umożliwiają sfinansowanie stanowiska pracy dla bezrobotnego. Otrzymanie takiej refundacji nie jest skomplikowanym procesem. Jak rozliczyć doposażenie stanowiska pracy dla bezrobotnego?

Dotacja jest przychodem firmy

Zgodnie z przepisami przychodem są wszelkie dotacje, subwencje, dopłaty lub inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków (z wyjątkiem tych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych).

W związku z tym dotacja na doposażenie stanowiska dla bezrobotnego będzie przychodem, ale tylko w sytuacji zakupu towarów, które nie są środkami trwałymi. Jest jednak jeszcze jedno „ale”.

Dotacja z urzędu pracy

Czasami dotacja jest zwolniona z podatku dochodowego

W związku z tym, że większość dotacji jest zwolniona z podatku dochodowego, nie ma konieczności umieszczania informacji o nich w KPiR, ponieważ nie mają one wpływu na wysokość płaconego przez przedsiębiorcę podatku.

Jeśli jednak dla utrzymania porządku przedsiębiorca chce zawrzeć taką informację w Księdze przychodów i rozchodów, to może to zrobić w kolumnie przeznaczonej na uwagi. Ważne natomiast, aby całą dokumentację dotyczącą otrzymania dotacji przechowywać w firmie na wypadek kontroli.

Tworzenie miejsc pracy dla bezrobotnych

Tylko niektóre zakupy są kosztem

W prowadzonej Księdze przychodów i rozchodów przedsiębiorca powinien zamieścić tylko te wydatki poniesione w ramach dofinansowania, które nie są ani środkami trwałymi ani wartością niematerialną i prawną, czyli na przykład wyposażenie biura, sprzęt komputerowy (do wartości 3.500 zł). Środki trwałe wpisuje się do ewidencji pozabilansowej.

Środki trwałe nie podlegają amortyzacji

Jeśli przedsiębiorca zakupi wyposażenie, którego wartość przekroczy 3.500 zł, zostanie ono zaliczone do środków trwałych, a więc nie będzie stanowić kosztów uzyskania przychodu.

Co więcej, odpisy amortyzacyjne z tytułu środków trwałych także nie będą mogły zostać zaliczone do kosztów firmy i tym samym nie wpisujemy ich do KPiR.

Czasami trzeba zwrócić podatek VAT

Jeżeli przedsiębiorca, który otrzymał dotację, jest czynnym płatnikiem VAT, wówczas do kosztów uzyskania przychodu zalicza kwotę netto, a podatek VAT wykazuje w odpowiedniej deklaracji. Zazwyczaj wiąże się to z koniecznością zwrotu kwoty podatku VAT na rzecz urzędu pracy.

Przedsiębiorca może też zdecydować się nie rozliczać podatku VAT – nie będzie musiał dokonywać zwrotu.

Z kolei osoba nie będąca VAT-owcem do kosztów zalicza całą kwotę brutto.

Rozliczenie VAT od dotacji

Chcesz rozliczać koszty firmy w prosty sposób?

  • Przetestuj inFakt za darmo, poznaj zalety prostej księgowości elektronicznej.
  • Wystaw pierwszą e-fakturę w minutę przez stronę www lub aplikację na smartfon.
  • Otrzymasz dodatkowo bezpłatne wsparcie specjalistów, 6 dni w tygodniu.
  • Rozliczaj się samodzielnie lub inFakt ułatwi Ci wybór księgowej albo księgowego.

Załóż testowe konto

Masz pytania do artykułu? Odpowiemy w komentarzu.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu