Rozliczenie dotacji z urzędu pracy to obowiązkowa czynność w przypadku zdobycia takiego dofinansowania. Jak jednak rozliczyć VAT od dotacji? Wymaga to znajomości konkretnych terminów oraz dokładnego przestudiowania podpisywanej umowy.

Dofinansowanie z PUP należy właściwie rozliczyć

Dotacja z urzędu pracy wymaga oczywiście odpowiedniego rozliczenia. Konieczne jest tu zebranie wszelkich faktur, dowodów zapłaty, a także pozostałych dokumentów, które stanowią potwierdzenie odpowiedniego wykorzystania dofinansowania. Rozliczenie dotacji dokonywane jest zazwyczaj w terminie 2 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej.

Jeżeli osoba, która dostała dofinansowanie nie spełni jednak określonych warunków może być zmuszona do zwrotu pieniędzy wraz z odsetkami. Stanie się tak jeśli:

 • otrzymane środki zostaną wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem,
 • zamknie lub zawiesi działalność w okresie 12 miesięcy od jej rozpoczęcia,
 • podejmie zatrudnienie w czasie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia firmy,
 • złoży oświadczenie niezgodne z prawdą,
 • naruszy warunki umowy zawartej z urzędem pracy.

Dobrze wiedzieć jak w kontekście uzyskania dofinansowania z urzędu pracy wygląda kwestia rozliczenia VAT.

Rozliczenie dotacji z urzędu pracy – jak wygląda w kontekście VAT?

W myśl obowiązujących zasad osoba, który uzyskała dotację z urzędu pracy na założenie działalności może odliczyć podatek VAT od całości dokonanych zakupów. Takie prawo przysługuje przedsiębiorcom zarejestrowanym jako czynni podatnicy VAT. Firmy zwolnione z VAT nie mają prawa do odliczenia podatku VAT z tytułu zakupów.

Trzeba jednak wiedzieć, że VAT-owiec choć odlicza VAT od zakupów finansowanych dotacją, to i tak zazwyczaj zobligowany jest zwrócić VAT do urzędu pracy. Warto tu zajrzeć do umowy z PUP, która powinna regulować tą kwestię.

Zazwyczaj rozliczenie dotacji wymaga, by taki zwrot nastąpił w terminie:

 • nie dłuższym niż 90 dni od dnia złożenia deklaracji VAT – jeśli z deklaracji za dany okres rozliczeniowy wynika kwota podatku, którą trzeba wpłacić do urzędu skarbowego lub przenieść na następny okres rozliczeniowy,
 • 30 dni od dnia dokonania przez urząd skarbowy zwrotu podatku na rzecz osoby, która dostała dofinansowanie – w przypadku, gdy z deklaracji podatkowej wynika kwota VAT do zwrotu.

A co jeśli przedsiębiorca rozliczając dotację nie zdecyduje się na odliczenie VAT choć posiada taką możliwość? W przypadku, gdy dana osoba nie zamierza występować do urzędu skarbowego o zwrot VAT zobligowana jest do złożenia w urzędzie pracy oświadczenia o rezygnacji z tego uprawnienia. Dzięki temu zostanie zwolniona z konieczności dokonania zwrotu VAT w ramach dofinansowania z urzędu pracy.

Zgodnie bowiem ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów skorzystanie z możliwości odzyskania VAT to prawo, a nie obowiązek podatnika.

Chcesz rozliczać dotacje w prosty sposób?

 • Przetestuj inFakt za darmo, poznaj zalety prostej księgowości online.
 • Wystaw bezbłędną e-fakturę w minutę przez stronę www lub aplikację na smartfon.
 • 6 dni w tygodniu możesz pytać o radę naszych specjalistów przez email lub telefonicznie.
 • Rozliczaj się samodzielnie lub wybierz sprawdzonego księgowego.

Załóż testowe konto.

Masz pytania do artykułu? Odpowiemy w komentarzu.