Wiele osób prowadzących swój kanał na YouTube zarabia na nim, otrzymując wynagrodzenie np. z tytułu umieszczania reklam w trakcie odtwarzania materiału. Internetowi twórcy muszą jednak pamiętać o obowiązku opodatkowania otrzymanych środków. Jak prawidłowo to zrobić? Czy youtuber musi założyć działalność gospodarczą?  

Czy prowadzenie kanału na YouTube to działalność gospodarcza?

Prowadzenie kanału na YouTube nie zawsze będzie działalnością gospodarczą. Wszystko zależy od tego, czy czynności realizowane przez twórcę spełniają definicję zawartą w przepisach. Z działalnością gospodarczą mamy do czynienia, gdy jest to:

 • zorganizowana działalność zarobkowa – głównym celem prowadzenia firmy jest osiągnięcie zysku, do czego przedsiębiorca jest w odpowiedni sposób przygotowany;
 • działalność prowadzona we własnym imieniu;
 • działalność prowadzona w sposób ciągły czynności realizowane w ramach działalności wykonywane są w sposób systematyczny. 

Z powyższej definicji wynika, że youtuber może, ale nie musi być traktowany jako przedsiębiorca.  Jeśli jego kanał:

 • ma charakter hobbystyczny,
 • nie jest prowadzony w sposób zorganizowany i ciągły,
 • brak w nim nastawienia na zysk, 

to nie spełnia wymogów definicji działalności gospodarczej

Kanał na YouTube jako działalność nierejestrowana

Inną opcją dla youtubera, który tworząc kanał, spełnia przesłanki zawarte w definicji, jest prowadzenie tzw. działalności nierejestrowanej. W odróżnieniu od działalności rejestrowanej nie podlega ona pod obowiązek zgłoszenia  w CEiDG. Jest traktowana jako drobna działalność zarobkowa. Youtuber może ją prowadzić pod warunkiem, że:

 • przychody z wykonywanych czynności w żadnym miesiącu nie przekroczyły kwoty 50% minimalnego wynagrodzenia – w 2022 roku jest to wartość 1505 zł;
 • w ostatnich 5 latach nie prowadził zarejestrowanej działalności gospodarczej.  

Natomiast w sytuacji, gdy działalność youtubera spełnia definicję działalności gospodarczej i nie mieści się w warunkach dla działalności nierejestrowanej, to konieczne jest założenie firmy. Wówczas youtuber staje się przedsiębiorcą.

box-icon

Ważne

Niezależnie od tego, czy twórca kanału otrzymuje przychody w ramach działalności gospodarczej, czy poza nią, musi wypełnić odpowiednie zobowiązania podatkowe.

Rozliczenie podatku dochodowego youtubera, który nie jest przedsiębiorcą

Youtuber, który prowadzi hobbystycznie kanał na platformie i nie spełnia definicji działalności gospodarczej, może otrzymywać dochody za wyświetlanie reklam. Należy jednak pamiętać, że środki te powinny zostać opodatkowane podatkiem dochodowym. Stanowią one dla niego inne źródło dochodów.

Z racji tego, że jest osobą fizyczną i nie prowadzi działalności gospodarczej, to przychody te opodatkowane są na zasadach ogólnych według skali podatkowej. Czyli youtuber powinien wykazać całość dochodów w zeznaniu rocznym PIT-37 (składane do 30 kwietnia roku następnego) i opodatkować je stawką 12% lub stawką 32%, jeśli jego dochód przekroczył w roku 120 tys. zł. 

Powyższe zobowiązanie dotyczy również posiadacza kanału na YouTube, którego działalność mieści się w granicach działalności nierejestrowanej. 

box-icon

Ważne

Otrzymanie dochodów z wyświetlania reklam nie może uznać za przychody z tytułu najmu lub dzierżawy. Wynika to z faktu, że reklamy są zamieszczane na kanale, który jest częścią portalu YouTube i twórca nie ma praw do zarządzania nim. Youtuber sam poniekąd wynajmuje przestrzeń do udostępniania swojego materiału. Taki dochód można otrzymać jedynie w sytuacji, gdy reklamy byłyby wyświetlane na prywatnej stronie internetowej.

Rozliczenie podatku dochodowego youtubera, który jest przedsiębiorcą

Osoba prowadząca kanał w ramach zarejestrowanej działalności gospodarczej musi oczywiście złożyć stosowny wpis do CEiDG. Dzięki temu oficjalnie staje się przedsiębiorcą. Od tego czasu wszystkie dochody uzyskane dzięki prowadzeniu kanału na platformie YouTube stanowią dochody działalności gospodarczej. We wniosku CEiDG przedsiębiorca musi wybierać jedną z trzech dostępnych form opodatkowania: 

 • opodatkowanie na zasadach ogólnych;
 • opodatkowanie podatkiem liniowym;
 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. 

Zasady ogólne i podatek liniowy

W odniesieniu do rozliczenia podatkiem według skali lub liniowo, nie ma problemu. Wszystkie przychody otrzymane w ramach działalności są sumowane, natomiast podatek obliczany jest od dochodu (różnica pomiędzy przychodami a kosztami prowadzonej działalności) według odpowiedniej stawki (dla przypomnienia: na skali jest to 12% i 32%, na liniówce 19%). 

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – jaka stawka dla youtubera?

Przedsiębiorca, który jako formę opodatkowania wybrał ryczałt, musi ustalić właściwą stawkę podatku dla danej usługi. 

Tutaj niestety youtuberzy mogą napotkać trudności w jej jednoznacznym określeniu. W przeszłości uważano, że właściwą stawką jest stawka z tytułu wynajmu. Jednak zgodnie z interpretacjami organów podatkowych jest to błędne założenie. Jak wspomniano wcześniej, nie ma tutaj mowy o wynajmie. 

box-icon

Ważne

Organy podatkowe wskazują, że właściwe jest zastosowanie stawki 15% z tytułu działalności reklamowej.

Rozliczenie VAT youtubera 

Aby omówić rozliczenie przychodów na gruncie podatku VAT, musimy ponownie przeanalizować pojęcie działalności gospodarczej w ustawie o VAT. 

Zgodnie z przepisami jest to wszelka działalność produkcyjna, usługowa, handlowa lub działalność w ramach wolnych zawodów. Podatnik wykonuje ją w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Co ważne, w świetle podatku VAT działalnością są również czynności podjęte jednorazowo, które w zamiarze miały być systematyczne. 

Definicja działalności gospodarczej nie wskazuje więc, że czynności wykonywane w jej ramach muszą być zorganizowane. Ważne, aby działalność była prowadzona dla celów zarobkowych w sposób ciągły.

box-icon

Ważne

Tym samym nawet hobbystyczną działalność youtubera na gruncie podatku VAT należy odpowiednio opodatkować.

Skoro youtuber jest podatnikiem VAT, dla prawidłowego rozliczenia powinien rozważyć, od kogo otrzymuje przychody z tytułu wyświetlania reklam na swoim kanale. Dokładniej powinien ustalić, czy przychody pochodzą od firmy zarejestrowanej w Polsce, czy od podmiotu zagranicznego. Jest to ważne z racji, że miejscem opodatkowania tego rodzaju usługi jest miejsce, w którym usługobiorca posiada siedzibę prowadzenia działalności gospodarczej.

1. Wynagrodzenie za wyświetlanie reklam pochodzi od podmiotu zagranicznego 

Serwis YouTube nie posiada swojej siedziby na terenie Polski, lecz w Irlandii. Tym samym wynagrodzenie za wyświetlanie reklam stanowi tzw. eksport usług, który należy opodatkować w kraju nabywcy usługi

W takiej sytuacji youtuber nie rejestruje się jako podatnik VAT w Polsce, jednak konieczna jest rejestracja jako podatnik VAT-UE. Ponadto z racji, że usługa nie podlega opodatkowaniu w Polsce, to twórca kanału nie ma obowiązku zapłaty podatku VAT. Jednak musi pamiętać o konieczności przesłania zbiorczej informacji o dokonanych usługach, czyli o złożeniu deklaracji VAT-UE.

Wiąże się to również z koniecznością wystawienia faktury, na której należy wskazać stawkę „NP.” oraz dopisek „odwrotne obciążenie”. Takiej faktury youtuber nie musi przekazywać do portalu. Ważne, aby zachował ją na wypadek kontroli. 

2. Wynagrodzenie za wyświetlanie reklam pochodzi od podmiotu krajowego

Gdy wynagrodzenie za wyświetlanie reklam na kanale youtubera finansuje podmiot krajowy, musi on zarejestrować się do VAT. W świetle tego podatku prowadzi działalność gospodarczą w Polsce. Ma jednak dwie możliwości:

 • Może skorzystać ze zwolnienia podmiotowego w VAT jeśli wartość otrzymanego wynagrodzenia nie przekroczy w roku kwoty 200 tys. zł, może zrezygnować z statusu podatnika VAT czynnego. Wówczas wystawia fakturę, która dokumentuje otrzymany przychód z stawką „zw”. 
 • Może zarejestrować się, jako podatnik VAT czynny w tym celu youtuber musi zarejestrować się na formularzu VAT-R, jako czynny podatnik VAT. Od tego czasu do jego obowiązków należy wystawianie faktur sprzedaży z właściwą stawką VAT (dla tego rodzaju usług zasadna stawka to 23%) oraz raportowanie sprzedaży poprzez wysłanie pliku JPK_VAT. 

Podsumowując, jeśli osiągasz dochody związane z tworzeniem kanału na YouTube, musisz pamiętać o odpowiednich obowiązkach podatkowych. Dochody te należy wykazać w podatku PIT i VAT, niezależnie od tego, czy prowadzisz działalność gospodarczą, czy też nie.