Już od 1 stycznia 2018 r. struktura JPK_VAT będzie przesyłana przez wszystkich przedsiębiorców zarejestrowanych jako podatnicy VAT czynni. W dzisiejszym wpisie skupie się nad tym jak podpisać JPK_VAT. Wpis będzie zawierał informacje o obowiązującym stanie prawnym oraz planowanych zmianach.

Jak podpisać JPK_VAT? – obowiązujący stan prawny

Zgodnie z obowiązującymi przepisami obecnie wysyłkę struktury JPK_VAT podatnik:

 • może zlecić innemu podmiotowi lub
 • wysłać samodzielnie.

W przypadku, jeżeli przedsiębiorca zdecyduje się na samodzielną wysyłkę struktury  JPK_VAT ma do dyspozycji dwie możliwości jej podpisu:

 • z użyciem bezpiecznego podpisu elektronicznego, lub
 • z użyciem profilu zaufanego (ePUAP).

jak podpisać

Jak podpisać JPK_VAT? – planowane zmiany

Wielokrotnie zwracaliśmy uwagę na to, że w przypadku mikroprzedsiębiorcy zakup bezpiecznego podpisu elektronicznego może być sporym wydatkiem, natomiast wysyłka JPK z zastosowaniem profilu zaufanego nastręcza wielu trudności.
Ministerstwo Finansów zareagowało na pojawiające się w mediach informacje na temat trudnej wysyłki JPK i podjęło próbę jej ułatwienia.
Zgodnie z projektem rozporządzenia z dnia 19 stycznia 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych oraz wymagań technicznych dla informatycznych nośników danych, na których te księgi mogą być zapisane i przekazywane wysyłka JPK_VAT w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą będzie mogła być podpisana innym podpisem elektronicznym zapewniającym autentyczność przesyłanych danych.
Innym podpisem elektronicznym zapewniającym autentyczność danych jest następujący zestaw informacji:

 1. identyfikator podatkowy NIP albo identyfikator podatkowy numer PESEL;
 2. pierwsze imię;
 3. nazwisko;
 4. data urodzenia
 5. wysokość przychodu uzyskanego w roku podatkowym za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok przesyłania księgi, albo wartość „0” (zero), gdy za ten rok podatkowy nie złożono żadnego z wymienionych zeznań lub obliczeń.

W konsekwencji, jest to ten sam zestaw danych, który obecnie wykorzystują jednoosobowi przedsiębiorcy np. przy wysyłce deklaracji VAT, czy też rocznych rozliczeń w podatku dochodowym od osób fizycznych.
Zgodnie z projektem rozporządzenie ma wejść w życie kolejnego dnia po jego ogłoszeniu. Postęp prac nad projektem można śledzić tutaj.

AKTUALIZACJA

[Data aktualizacji 06.02.2018]
Rozporządzenie zostało podpisane przez Ministra Finansów i ogłoszone w Dzienniku Ustaw 2018 poz. 304. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 5 lutego 2018 r., co oznacza, że JPK_VAT za styczeń można podpisać z wykorzystaniem innych danych autoryzujących niż profil zaufany, czy też podpis elektroniczny.
Sprawdź jak wygląda JPK_VAT w aplikacji inFakt.

Więcej informacji o planowanych zmianach przepisów pojawi się na bezpłatnych szkoleniach organizowanych w ramach Ogólnopolskiej Akademii inFakt!

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu