Jak liczy się VAT na fakturze? Metody obliczania wysokości podatku VAT na przykładach


18 maja 2019 4 min. czytania

Czy wiedziałeś, że istnieje klika sposobów na wyliczenie kwoty podatku VAT na wystawianych fakturach? Każdy z nich – mimo tego, że może powodować powstanie różnic w naliczonych kwotach – jest prawidłowy. Przeczytaj ten artykuł i dowiedz się jak jest wyliczany podatek VAT na fakturach.

Trzy sposoby

Zgodnie z przepisami Ustawy o VAT kwota podatku od towarów i usług musi być uwzględniona na fakturze. Są tylko nieliczne przypadki, w których element ten może być pominięty.

Niewiele jednak osób wie, że przepisy pozwalają na wyliczenie kwoty podatku na trzy różne sposoby! Inny sposób wyliczania tego podatku może spowodować różnice w kwotach netto, podatku VAT i kwotach brutto, ujmowanych na fakturach.

Załóżmy, że chcemy wystawić fakturę na:

 1. 3 sztuki towaru A w cenie netto za sztukę 5,61 zł, stawka VAT 23%,
 2. 2 sztuki towaru B w cenie netto 6,96 zł, stawka VAT 23% oraz
 3. 1 sztuki towaru C w cenie 9,36 zł, stawka VAT 23%.

Na tym przykładzie omówię poszczególne sposoby wyliczania kwot na fakturach i dowiesz się jak wyliczany jest podatek VAT na fakturach.

Udostępnij faktury swojemu księgowemu!

Metoda pierwsza

Jest to najbardziej popularna metoda wyliczania kwot na fakturach. Kwotę podatku VAT wylicza się od wartości netto sprzedaży. Jest ona wynikiem iloczynu wartości netto sprzedaży przez właściwą stawkę VAT.

Metody tej nie można zastosować w przypadku wyliczania podatku VAT od otrzymanych zaliczek.

Zgodnie z naszym przykładem kwota podatku VAT w tej sytuacji będzie wyliczona w następujący sposób:

 1. 3 x 5,61 zł = 16,83 zł
 2. 2 x 6,96 zł = 13,92 zł
 3. 9,36 zł

Wartość netto wyniesie 40,11 zł i od tej wartości wyliczony zostanie dopiero podatek VAT. Wyniesie on 40,11 x 23% = 9,2253 zł, czyli w zaokrągleniu 9,23 zł.

Wartość brutto zatem będzie wynosiła 40,11 zł + 9,23 zł = 49,34 zł

Metoda druga

Drugi sposób, na jaki wskazuje Ustawa o VAT opiera się na wyliczeniu kwoty podatku VAT od wartości netto poszczególnych pozycji ujętych na fakturze.

W tym przypadku wyliczenia będą wyglądały następująco:

 1. 16,83 zł x 23% VAT = 3,8709 zł, czyli w zaokrągleniu 3,87 zł
 2. 13,92 zł x 23% VAT = 3,2016 zł, czyli w zaokrągleniu 3,20 zł
 3. 9,36 zł x 23% VAT = 2,1528 zł, czyli w zaokrągleniu 2,15 zł

Zatem kwota netto wyniesie 40,11 zł, kwota podatku VAT będzie sumą kwot podatku dla poszczególnych pozycji na fakturze i wyniesie 9,22 zł, a kwota brutto – 49,33 zł.

Trzecia metoda

Trzeci sposób wyliczenia podatku VAT polega na wyjściu od kwoty brutto według wzoru dostępnego w ustawie: (WB x SP) / 100 + SP

„WB” oznacza w tym przypadku wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług objętych stawką podatku, uwzględniającą kwotę podatku (wartość sprzedaży brutto).

„SP” oznacza stawkę podatku.

Zatem wyliczenie będzie wyglądało następująco:

 1. 0,99 zł + 23%VAT = 1,22 zł brutto x 17 sztuk = 20,74 zł
 2. 6,96 zł + 23% VAT = 8,56 zł x 2 = 17,12 zł
 3. 3,12 zł + 23% VAT = 3,84 zł x 3 = 11,52 zł

Zatem całkowita kwota brutto wynosi 49,38 zł i od tej kwoty należy wyliczyć kwotę podatku VAT:

(49,38 zł x 23%) / 100 % + 23% = 9,23 zł

kwota netto zatem wyniesie: 49,38 zł – 9,23 zł = 40,15 zł

Ten sposób wyliczania podatku jest charakterystyczny dla paragonów fiskalnych.

Jest to także sposób właściwy do wyliczenia kwoty podatku VAT od zaliczki, jaką otrzymuje się na poczet przyszłych dostaw towarów lub przyszłego wykonania usługi.

Faktura dla osoby prywatnej – co powinna zawierać?

JAk wyliczany jest podatek VAT na fakturach?

Porównanie wszystkich metod

Poniżej w formie tabelarycznej przedstawiam porównanie trzech metod :

Metoda pierwsza

Metoda druga

Metoda trzecia

Kwota netto

40,11 zł 40,11 zł 40,15 zł

Podatek VAT

9,23 zł 9,22 zł

9,23 zł

Kwota brutto 49,34 zł 49,33 zł

49,38 zł

Jak widać na omawianym przykładzie każda z przedstawionych metod powoduje różne zaokrąglenia i ostatecznie wpływa na groszowe, a nawet kilkugroszowe różnice w wyliczaniu kwoty netto, podatku VAT i kwoty brutto na fakturach.

Jak wyliczany jest podatek VAT na fakturach w aplikacji inFakt?

Wystawianie faktur za pomocą naszej aplikacji opiera się na drugiej metodzie wyliczania podatku VAT. Kwota podatku od towarów i usług wyliczana jest od poszczególnych pozycji na fakturze i sumowana.

Wyjątek stanowi obliczanie podatku VAT od wystawianych faktur zaliczkowych. W tym przypadku w aplikacji stosowana jest trzecia metoda, tj. obliczanie podatku VAT na podstawie kwoty brutto.

Załóż bezpłatne konto i korzystaj!

 • Kontaktuj się z księgowymi od poniedziałku do soboty w godzinach 7-22
 • Czytaj praktyczny newsletter
 • Testuj księgowość online i fakturowanie – za darmo!

Załóż konto

W razie jakichkolwiek pytań w zakresie wystawianych faktur zapraszamy do kontaktu z nami: info@infakt.pl.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu