Jak inFakt ułatwia rozliczanie systemu MOSS?

Choć system MOSS w założeniu ma upraszczać rozliczanie m.in. usług elektronicznych dla konsumentów z UE, to sama jego obsługa może sprawić problemy polskim przedsiębiorcom. Z odsieczą przychodzi tu aplikacja inFaktu. Dzięki niej wystawienie faktury, a także następujące po tym obowiązki, nie są wcale skomplikowane.

Rozliczanie VAT od usług zagranicznych – dwie opcje do wyboru

System MOSS (z ang. Mini One Stop Shop, czyli mały punkt kompleksowej obsługi) – sporej części przedsiębiorców te dwa słowa nie mówią nic albo niewiele. Już jednak śpieszymy z wyjaśnieniem. Ten system dotyczy usług elektronicznych, telekomunikacyjnych oraz nadawczych świadczonych osobom prywatnym z innych krajów UE.

Przedsiębiorca, który chce rozliczyć od nich VAT może zdecydować się na rejestrację w każdym państwie, w którym posiada takich klientów (co może być uciążliwe i skomplikowane), albo wybrać właśnie system MOSS. Dzięki temu drugiemu rozwiązaniu całość formalności odbywa się za pośrednictwem Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście. O 6 istotnych rzeczach dotyczących MOSS pisaliśmy tutaj.

Pewnych problemów może jednak nastręczać samo wystawienie faktury, a następnie dopełnienie formalności w rodzimym urzędzie skarbowym. Na szczęście cały proces ułatwia aplikacja inFaktu.

Wystarczy wpisać kilka danych

Dla przedsiębiorców faktura to jeden z najistotniejszych dokumentów z jakimi spotykają się prowadząc działalność gospodarczą. Nie inaczej jest w przypadku systemu MOSS. Fakturę należy tu wystawić za każdym razem, kiedy poprosi o nią nabywca.

Jeśli korzysta się z Programu do Księgowości inFaktu warto robić to jednak zawsze – niezależenie czy klient jej sobie życzy, czy też nie. Powód? Tylko takie postępowanie sprawi, że wygenerowana ewidencja transakcji MOSS będzie zawierała prawidłowe informacje.

„Fakturę MOSS” można znaleźć na ostatniej pozycji w prawej górnej kolumnie w zakładce „Przychody”. Po wejściu w edycję, dobrze zorientowani w naszej aplikacji użytkownicy dostrzegą pewne elementy, których nie ma przy wystawianiu standardowych faktur. Ot, choćby panel „Informacje MOSS”, w którym z rozwijanej listy wybiera się rodzaj usługi, której dotyczy transakcja.

Jako waluta domyślnie ustawione jest już euro, a jako stawka podatku VAT – podstawowa dla konkretnego państwa. Do zadań użytkownika należy określenie kilku danych: kraju odbiorcy, dat dotyczących sprzedaży, nazwy i wartości usługi oraz miejsca jej świadczenia.

To jak wygląda proces wystawienia faktury MOSS w inFakcie można podejrzeć w poniższym video.

Po wystawieniu faktury MOSS zostaje ona zapisana w KPiR oraz w ewidencji transakcji MOSS. Właściwa podstrona „Rejestr MOSS” zostaje wygenerowana w zakładce „Księgowość” (aplikacja informuje o tym użytkownika).

W inFakcie deklaracja VIU-D generuje się automatycznie

Korzystanie z systemu MOSS wiąże się również z koniecznością składania deklaracji VIU-D. Tego obowiązku należy dopilnować do 20. dnia miesiąca następującego po rozliczanym kwartale. Jeśli korzysta się z inFaktu, to dokumentu nie trzeba uzupełniać samodzielnie, ponieważ tworzy się on automatycznie (pojawia się w segmencie „Deklaracje MOSS” w zakładce „Rejestr MOSS”).

Deklarację VIU-D można pobrać w formacie PDF lub XML, a także wysłać do urzędu wprost z aplikacji za pośrednictwem eDeklaracji (z podpisem kwalifikowanym). Jak dalej wyglądają formalności?

Otóż po wysłaniu VIU-D otrzymuje się Unikatowy Numer Referencyjny, który podaje się w tytule przelewu zapłaty za podatek VAT. Podatek należy wpłacić w euro na rachunek Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście: 84101010100165931516978000. Przedsiębiorca powinien również zaznaczyć w aplikacji statusu deklaracji (szkic, wydrukowano, wysłano, zapłacono).

Klienci Ogólnopolskiego Biura Rachunkowego nie muszą samodzielnie zajmować się aspektami dotyczącymi sporządzenia i złożenia VIU-D. Mogą o to zadbać dedykowani księgowi w ramach usługi dodatkowej. W przypadku chęci skorzystania z tej opcji zachęcamy do kontaktu.