System MOSS: inFakt automatycznie generuje deklarację VIU-D

Rozliczanie VAT za pośrednictwem systemu MOSS wymaga od przedsiębiorcy składania w urzędzie skarbowym deklaracji VIU-D. Tego obowiązku po raz pierwszy należy dopilnować do 20 kwietnia. Odpowiednia deklaracja sama wygeneruje się w inFakcie.

Wybór systemu MOSS to kilka obowiązków – o czym trzeba pamiętać?

Z początkiem 2015 r. zmieniły się zasady rozliczania podatku VAT dla przedsiębiorców sprzedających usługi elektroniczne, nadawcze i telekomunikacyjne osobom prywatnym z innych krajów Unii Europejskiej. W życie weszły przepisy, zgodnie z którymi miejscem świadczenia wspomnianych usług stało się państwo nabywcy.

Polski przedsiębiorca musi więc zarejestrować się do VAT w każdym kraju, w którym posiada klienta lub wybrać system MOSS (z ang. Mini One Stop Shop, czyli mały punkt kompleksowej obsługi). Pierwsza opcja może być bardzo uciążliwa, choćby przez konieczność poznania przepisów podatkowych obowiązujących w danym kraju.

W przypadku wyboru systemu MOSS, przedsiębiorca rozlicza się za pośrednictwem Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście. Poza rejestracją w systemie trzeba pamiętać o innych obowiązkach:

  • wystawianiu faktur (jeśli poprosi o to nabywca),
  • prowadzeniu ewidencji świadczonych usług,
  • zastosowaniu stawki obowiązującej na daną usługę w państwie kupującego,
  • dokonywaniu rozliczeń w walucie kraju świadczenia usługi lub w euro,
  • składaniu kwartalnej deklaracji VIU-D.

Niedługo, po raz pierwszy konieczne będzie złożenie deklaracji VIU-D. Odpowiedni dokument zostaje automatycznie wygenerowany w inFakcie po zakończeniu kwartału.

Trzeba tylko wystawiać faktury w inFakcie

Jak już zostało wspomniane, rejestracja w systemie MOSS wymaga składania drogą elektroniczną kwartalnej deklaracji VIU-D. Dokument zawiera informacje dotyczące wartości podatków w każdym z krajów, w których świadczono usługi (z podziałem na stawkę podatku). Przedsiębiorca powinien złożyć deklarację do 20. dnia miesiąca następującego po rozliczanym kwartale (nie można tego zrobić przed końcem okresu, którego dotyczy).

Deklarację VIU-D za I kwartał 2015 r. należy przesłać do Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście do 20 kwietnia. Dokument automatycznie generuje się w inFakcie. Podstawą jest po prostu wystawianie faktur MOSS w inFakcie. Aplikacja ułatwia cały proces domyślnie ustawiając pewne informacje, np. podstawową stawkę VAT dla konkretnego kraju.

Należy tylko pamiętać, by w inFakcie wystawiać fakturę do każdej transakcji – nawet jeśli nabywca z innego kraju Unii Europejskiej nie wymaga tego dokumentu. Dzięki temu automatycznie uzupełniana jest ewidencja transakcji MOSS.

Na jej podstawie tworzy się deklaracja VIU-D, którą trzeba dostarczyć do urzędu skarbowego. Po wygenerowaniu, dokument jest dodawany do wiersza w tabeli „Deklaracje MOSS” w zakładce „Rejestr MOSS”.

Deklarację z inFaktu trzeba dostarczyć do urzędu

Jak znaleźć w inFakcie deklarację VIU-D? W tym celu użytkownik powinien wykonać następujące czynności:

  • zalogować się do aplikacji,
  • wejść w zakładkę „Księgowość”,
  • kliknąć „Rejestr MOSS”,
  • wybrać okres rozliczeniowy w tabeli „Deklaracje MOSS”.

W ten sposób przedsiębiorca sprawdzi informacje zawarte w deklaracji VIU-D. Dokument można pobrać w formacie PDF lub XML. Deklarację MOSS wysyła się do urzędu wyłącznie drogą elektroniczną, można to zrobić za pośrednictwem eDeklaracji (z podpisem kwalifikowanym).

WAŻNE! Deklaracje i informacje podatkowe nie mogą być przesłane drogą elektroniczną przez platformę ePUAP – taką informację podało Ministerstwo Finansów w komunikacie z 3 kwietnia 2015 r. Odnosi się to również do deklaracji MOSS.

Użytkownik powinien pamiętać o zaznaczeniu w inFakcie odpowiedniego statusu deklaracji. Możliwe są tu cztery opcje: szkic, wydrukowano, wysłano, zapłacono. Wartość podatku wynikającego z deklaracji VIU-D pojawia się również w przeglądzie księgowości.

Po wysłaniu deklaracji, przedsiębiorca otrzyma z urzędu Unikatowy Numer Referencyjny. Należy go podać w tytule przelewu dotyczącego zapłaty podatku VAT. W przypadku braku tego numeru, płatność może nie zostać uznana za dokonaną w terminie.

Opisany tu sposób postępowania w aplikacji odnosi się do użytkowników Programu do Księgowości. W przypadku Klientów Ogólnopolskiego Biura Rachunkowego o kwestie związane ze sporządzeniem i złożeniem VIU-D mogą zadbać dedykowani księgowi w ramach usługi dodatkowej. W przypadku chęci skorzystania z tej opcji zachęcamy do kontaktu.