Faktura MOSS – inFakt upraszcza rozliczanie usług elektronicznych

Zamieszanie z systemem MOSS, funkcjonującym przy rozliczaniu usług elektronicznych, nadawczych oraz telekomunikacyjnych, trwa w najlepsze. My postanowiliśmy wprowadzić trochę spokoju w tym królestwie chaosu. Użytkownicy inFaktu mogą już korzystać z nowych funkcjonalności w kontekście MOSS. W jaki sposób ułatwiamy rozliczenia?

moss1

Jakie obowiązki wynikają z wyboru MOSS?

Temat systemu MOSS przybliżaliśmy już wcześniej na naszym blogu. Szczegóły można poznać zaglądając do tego artykułu.

W skrócie wygląda to tak, że od początku 2015 r. przedsiębiorca świadczący usługi elektroniczne, telekomunikacyjne lub nadawcze konsumentom z krajów UE musi je opodatkować w kraju nabywcy. Żeby nie być zobligowanymi do rejestracji VAT w każdym państwie, w którym ma klienta, może wybrać system MOSS. Jeśli zdecyduje się na taki krok, to rozliczeń dokonuje za pośrednictwem polskiego urzędu skarbowego.

Do obowiązków przedsiębiorcy należy tu przede wszystkim wystawienie faktury (oczywiście o ile dokumentu poświadczającego transakcję zażyczy sobie kupujący). Konieczne jest także prowadzenie specjalnej ewidencji świadczonych usług. Informacje w niej zawarte umożliwiają złożenie w urzędzie skarbowym deklaracji VAT MOSS (do 20. dnia miesiąca następującego po rozliczanym kwartale).

Naprzeciw potrzebom przedsiębiorców świadczących wymienione powyżej usługi wychodzi oczywiście inFakt. Jakie udogodnienia wprowadziliśmy w naszej aplikacji?

Wystawienie faktury MOSS – dlaczego to konieczne?

Część z użytkowników regularnie korzystających z aplikacji inFaktu mogła już zauważyć pojawienie się nowej pozycji w spisie faktur (prawa kolumna w zakładce „Przychody”). Na samym końcu listy znajduje się „Faktura MOSS”. To opcja, która służy oczywiście udokumentowaniu transakcji z konsumentem z innego kraju UE.

Wprawdzie wystawienie faktury konieczne jest tylko jeśli zażyczy sobie tego kupujący, to jednak inFakt wymaga jej do każdej transakcji. Wszystko po to, by umożliwić automatyczne utworzenie ewidencji transakcji MOSS.

Samo sporządzenie faktury nie powinno nastręczać żadnych trudności. Po kliknięciu na „Faktura MOSS” wystarczy bowiem:

  • z rozwijanej listy wybrać państwo, w którym świadczona jest usługa,
  • ustawić daty: wystawienia, dokumentu, świadczenia usługi, dokonania płatności,
  • wpisać nazwę i wartość usługi,
  • wybrać rodzaj usługi (elektroniczna, nadawcza, telekomunikacyjna),
  • wskazać miejsce świadczenia usługi (np. dane łącza internetowego, karty SIM, nadajnika).

Pewnych informacji nie trzeba sprawdzać na własną rękę. W aplikacji np. domyślnie ustawiona jest podstawowa stawka podatku VAT dla wybranego kraju. Jeżeli użytkownik uważa, że zastosowanie powinna znaleźć inna stawka może zmienić tę podaną.

Podobnie w przypadku waluty transakcji. Domyślnie ustawione jest euro. Jeśli jednak dany kraj wybierze rozliczanie w swojej narodowej walucie, można ją wybrać z listy.

Proces wystawienia faktury MOSS w inFakcie świetnie obrazuje poniższy filmik.

Dodatkowe informacje o kliencie nie są wymagane, ale można je wprowadzić

Podczas sporządzania faktury użytkownik może uzupełnić także dodatkowe informacje o kliencie (zaznaczając odpowiednią opcję w polu „Klient i terminy”):

  • imię i nazwisko,
  • adres e-mail,
  • ulica,
  • kod pocztowy,
  • miejscowość.

Wpisanie danych klienta nie jest jednak obowiązkowe. Niejednokrotnie sprzedawca może nie mieć wiedzy, komu konkretnie świadczył usługę.

Faktura MOSS wystawiona – i co dalej?

Co się dzieje po wystawieniu pierwszej faktury MOSS? Przede wszystkim faktura zostaje zapisana w odpowiednich dokumentach. Pierwszym jest KPiR – aplikacja sama przelicza wartość kwoty netto z euro na złotówki według właściwego kursu. To o tyle istotne, że kwota w Księdze musi być wpisana w polskich złotych, niezależnie od waluty transakcji.

Drugi dokument to ewidencja transakcji MOSS. Odpowiednia podstrona „Rejestr MOSS” generuje się w zakładce „Księgowość”. Użytkownik zostaje o tym poinformowany po zapisaniu faktury.

moss2

Rejestr MOSS jest o tyle istotny, że na jego podstawie zostanie sporządzona deklaracja, którą przedsiębiorca powinien przesłać drogą elektroniczną do Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście. Dodatkowo należy ją przechowywać przez 10 lat.

Aktualnie w inFakcie nie ma jeszcze opcji sporządzenia deklaracji VAT MOSS. Jej wzór nie jest bowiem obecnie znany – ma się pojawić na przestrzeni najbliższych tygodni. Kiedy tak już się stanie, wprowadzimy w aplikacji możliwość wygenerowanie deklaracji. Z pewnością poinformujemy o tym na naszym blogu.

Chcesz bezproblemowo rozliczać się z zagranicznymi klientami?

Sprawdź, jak łatwo wystawisz e-fakturę

Masz pytania do artykułu? Odpowiemy w komentarzu.