Ile kosztuje wniosek o indywidualną interpretację podatkową? Gdzie go złożyć?

Polskie prawo podatkowe jest skomplikowane. Z tym stwierdzeniem z pewnością zgodzi się wielu przedsiębiorców, którzy często mają problem z jego zrozumieniem i właściwą interpretacją. W razie jakichkolwiek wątpliwości, co do jego stosowania można zwrócić się do izby skarbowej o pomoc. Wyda ona tzw. indywidualną interpretację podatkową, która pozwala bezpiecznie rozliczyć należności wobec fiskusa. Prawidłowe złożenie wniosku z zapytaniem zwiększa szansę na szybszą odpowiedź urzędników. Podpowiadamy, jak należy to zrobić.

Każdy może wystąpić z zapytaniem

Interpretacje podatkowe wydawane są przez izby skarbowe w imieniu Ministerstwa Finansów. Można wyróżnić ich dwa rodzaje:

 • ogólne – skierowane do wszystkich podatników (mają na celu jednolite stosowanie prawa podatkowego),
 • indywidualne – skierowane do konkretnych wnioskodawców (występują oni z prośbą o wydanie interpretacji z własnej inicjatywy).

Z wnioskiem o indywidualną interpretację podatkową może wystąpić każdy – podatnik, płatnik, następca prawny podatnika lub osoba trzecia – jeśli tylko obawia się pomyłki w stosowaniu prawa. Uprawnione do tego są również osoby, które nie mieszkają w Polsce. Zapytanie może odnosić się do stanu, który już zaistniał bądź zdarzenia przyszłego. Wniosek powinien dotyczyć tylko jednej sprawy i trzeba dostarczyć go w formie pisemnej.

Co należy umieścić we wniosku?

Aby otrzymać objaśnienie przepisów w indywidualnej sprawie należy złożyć formularz ORD-IN(5) oraz ORD-IN(A) – ten drugi nie jest obowiązkowy, natomiast zawiera dodatkowe miejsce na opis sprawy i stanowiska wnioskodawcy. Dokument należy starannie wypełnić, dbając by zawierał on:

 • wyczerpujący i konkretny opis zdarzenia, w związku z którym chce się uzyskać wyjaśnienie,
 • konkretne pytanie,
 • własne i jednoznaczne stanowisko wnioskodawcy w sprawie,
 • oświadczenie, że opisana sprawa nie jest przedmiotem postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub skarbowej,
 • podpis wnioskodawcy bądź osoby uprawnionej do występowania w jego imieniu,
 • dokument pełnomocnictwa (przypadku składania wniosku w imieniu innej osoby).

Gdzie złożyć wniosek?

Formularze dostępne są w urzędach skarbowych oraz na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. Odpowiednio wypełniony wniosek trzeba wysłać na adres właściwego dyrektora izby skarbowej lub zanieść go osobiście. Z zależności od miejsca zamieszkania lub siedziby firmy odpowiedni urząd znajduje się w:

 • Bydgoszczy – dla województw kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i zachodnio-pomorskiego,
 • Katowicach – dla województw małopolskiego, podkarpackiego i śląskiego,
 • Warszawie – dla województwa mazowieckiego oraz osób, które nie mieszkają na terytorium Polski,
 • Łodzi – dla województw lubelskiego, łódzkiego, opolskiego i świętokrzyskiego,
 • Poznaniu – dla województw dolnośląskiego, lubuskiego i wielkopolskiego.

Za złożenie zapytania trzeba zapłacić

Złożenie wniosku wymaga zapłaty 40 zł od każdego opisanego zdarzenia. Tym samym jeśli osoba, która składa wniosek zamieści w nim kilka zdarzeń, musi zapłacić za każde z nich osobno. Pieniądze należy wpłacić w kasie odpowiedniego urzędu lub przelać na jego rachunek bankowy w ciągu tygodnia od dnia złożenia zapytania. Jeżeli jednak podatnik nie zapłaci za wydanie interpretacji to wniosek nie zostanie rozpatrzony.

Opłata za złożenie zapytania wzór

Z kolei kiedy w formularzu znajdują się błędy lub nie zawiera on wszystkich koniecznych elementów wnioskodawca musi wprowadzić poprawki do siedmiu dni od daty otrzymania wezwania. Jeśli nie zrobi tego w tym terminie izba skarbowa nie rozpatrzy zapytania o udzielenie indywidualnej interpretacji podatkowej.

Bardzo często zdarza się, że podatnicy przesyłają do izb skarbowych zapytania o wyjaśnienie kwestii, do których MF już się odniosło. Wszystkie wydane interpretacje można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej http://sip.mf.gov.pl/sip/sip/. Przed złożeniem wniosku warto za pomocą wyszukiwarki sprawdzić czy konkretne zapytanie nie pojawiło się już wcześniej.

Trzeba jednak zachować ostrożność wykorzystując przedstawione przez MF stanowisko na własne potrzeby. Indywidualna interpretacja chroni bowiem z założenia tylko osobę, która o nią wnioskowała. Nie stanowi ona ochrony dla innych podatników i nie można podawać jej jako motywacji rozliczeń.

Do interpretacji nie trzeba się stosować

Urząd ma trzy miesiące na wydanie interpretacji (licząc od dnia złożenia lub uzupełnienia wniosku). Co istotne nawet, jeśli postanowienia zawarte w indywidualnej interpretacji podatkowej zostaną w przyszłości podważone przez inne organy, osoba która się do nich stosuje nie może zostać ukarana. Trzeba pamiętać, że korzystna interpretacja chroni podatnika dopiero od momentu jej otrzymania. Nie musi on jednak z niej korzystać. Interpretacja indywidualna to tylko informacja o stanowisku organu podatkowego w konkretnym przypadku.

Jeśli ocena jest korzystna dla osoby zgłaszającej wniosek, organ podatkowy nie musi podawać uzasadnienia. W przypadku, gdy jest ona dla podatnika negatywna takie uzasadnienie musi się w piśmie znaleźć. Wnioskodawca może zakwestionować niekorzystną dla niego interpretację (ma na to 14 dni od jej otrzymania).

Chcesz radzić sobie z trudną księgowością w prosty sposób?

 • Przetestuj inFakt za darmo, wystaw bezbłędną e-fakturę w minutę.
 • Prowadź samodzielnie prostą księgowość online lub wybierz sprawdzonego księgowego.

Wystaw testową e-fakturę

Masz pytania do artykułu? Odpowiemy w komentarzu.