Jak rozliczyć Import towaru z chin?


10 sierpnia 2017 3 min. czytania

Coraz częściej przedsiębiorcy dokonując import towaru z chin spotykają się z schematem, w którym towar np. jest sprowadzany do portu niemieckiego a następnie przewożony do Polski. Jak prawidłowo należy wykazać?

Import towaru z Chin

W przypadku gdy przedsiębiorca dokonuje importu towaru, którego odprawa celna jest w Polsce, ma obowiązek rozliczyć VAT od takiej transakcji. Podatek VAT z tytułu importu towarów należy zapłacić w ciągu 10 dni od dnia w którym urzędnik odda nam ostemplowany dokument odprawy celnej. Podstawą opodatkowania jest wówczas   wartość celna powiększona o należne cło.
Np. Przedsiębiorca dokonujący importu urządzenia o wartości 60 tys zł (wartość zawiera już opłatę celną), ma obowiązek w ciągu 10 dni zapłacić podatek VAT do US w wysokości 13 800 zł
Zapłacona kwota podatku VAT będzie stanowić dla przedsiębiorcy VAT naliczony. Czyli przedsiębiorca będzie miał prawo obniżyć podatek jaki musi zapłacić do US o wartość podatku naliczonego.

Istnieje jednak rozwiązanie dzięki któremu przedsiębiorca nie będzie musiał zapłacić VAT naliczonego od importu towaru. Mowa mianowicie o dopuszczeniu towaru do obrotu na podstawie procedury celnej o kodzie 42, często nazywaną „procedurą 42”. W skrócie import towaru z Chin odbywa się „przez” port niemiecki a następnie jest transportowany do Polski.

Schemat procedury 42

Transakcja importu towarów w procedurze 42 przebiega następująco:

 • polski przedsiębiorca zamawia towaru z chin do portu np. w Niemczech
 • w Niemczech zostaje ustalony przedstawiciel fiskalny – najczęściej są to np. firmy spedytorskie które na podstawie naszego upoważnienia dokonują odprawy celnej w naszym imieniu
 • przedstawiciel fiskalny ma za zadanie dokonania wszystkich formalności celnych w Niemczech
 • następnie przedstawiciel fiskalny rozpoznaje w Niemczech wewnątrzwspólnotową dostawę towarów na rzecz polskiego importera
 • kolejnym krokiem jest transport towarów do Polski
 • Polski przedsiębiorca wykazuje transakcję jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, które wykazuje zarówno w deklaracji VAT-7/7K jako podatek należny i naliczony oraz w deklaracji podsumowującej VAT-UE w której transakcja jest wykazana z numerem NIP-UE przedstawiciela fiskalnego
 • ostatnim elementem jest przesłanie oświadczenia, że towar został przemieszczony do Polski

„W oparciu o przepisy rozporządzenia Komisji (WE) nr 2286/2003 z dnia 18.12.2003 r., zmieniającego rozporządzenie Komisji nr 2454/93, ustanawiające przepisy w celu wykonania w/w rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92, ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. WE L 343 z 31.12.2003 r.), które między innymi wprowadziło nowe zasady wypełniania formularza SAD – Departament Ceł Ministerstwa Finansów RP opracował „Instrukcję wypełniania i stosowania dokumentu SAD”.
Zgodnie z wykazem kodów procedur zawartym w ww. instrukcji – procedura 42 stanowi dopuszczenie do obrotu z jednoczesnym wprowadzeniem na rynek krajowy towarów, które podlegają zwolnieniu z podatku VAT w przypadku dostawy do innego Państwa Członkowskiego ( import z kraju trzeciego z bezpośrednio następującą po nim dostawą wewnątrzwspólnotową).”

Koszty procedury 42

Przedsiębiorca polski dokonujący importu towarów „procedurą 42” musi liczyć się z kosztem:

 • wynagrodzeniem dla przedstawiciela fiskalnego (zazwyczaj koszt ok 200-300 euro a co ważniejsze nie zależy od wartości importowanego towaru)
 • opłaty portowe, transport do Polski

Suma opłat jakie przedsiębiorca ponosi w związku z procedurą 42 wraz z doliczonymi kosztami transportu, to zazwyczaj dużo niższa kwota niż wartość podatku VAT jaką przedsiębiorca byłby zobowiązany zapłacić w Polsce. Dokonując importu towarów warto zapoznać się także z innymi zwolnieniami z cła.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu