Import towarów a zwolnienie z cła


19 września 2016 3 min. czytania

Zakup towarów importowanych ze Stanów Zjednoczonych czy Chin jest obecnie na porządku dziennym. Jedną z podstawowych przyczyn, dla których decydujemy się na zakup z zagranicy jest tańsza cena produktu. Należy jednak pamiętać, że import towarów bardzo często wiąże się z obowiązkiem zapłaty cła. Są jednak sytuacje, w których możemy uniknąć tego dodatkowego wydatku. W poniższym artykule znajdziesz informacje jakie warunki należy spełnić aby skorzystać ze zwolnienia.

Kwestię zwolnienia z cła regulują art. 23-27  Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1186/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych.
Przesyłki o  niewielkiej wartości
W myśl art. 23 powyższego aktu prawnego z należności celnych zwolnione są  przesyłki zawierające towary o niewielkiej wartości wysyłane bezpośrednio z  państwa trzeciego do odbiorcy znajdującego się we Wspólnocie. Za „towary o niewielkiej wartości” uważa się te towary, których rzeczywista wartość nie przekracza 150 euro na przesyłkę.
Powyższego zwolnienia nie stosuje się do:

 • wyrobów alkoholowych
 • perfum i wód toaletowych
 • tytoniu i wyrobów tytoniowych

Import towarów a zwolnienie z cła
Przesyłki wysyłane osobom fizycznym przez inne osoby fizyczne (prezenty)
Nieco inaczej prezentuje się kwestia przesyłek wysyłanych przez osoby fizyczne innym osobom fizycznym. W tym przypadku obowiązuje limit 45 euro. Zwolnienie ma zastosowanie tylko w przypadku gdy przywóz ma charakter niehandlowy – to znaczy:

 • ma charakter okazjonalny,
 • zawiera towary wyłącznie na własny użytek odbiorcy lub jego rodziny, które nie wskazują ani swoim charakterem, ani ilością na ich przeznaczenie handlowe,
 • są wysyłane do odbiorcy przez nadawcę bez żadnego rodzaju opłat.

W przesyłkach zwolnionych z cła mogą znajdować się wyroby tytoniowe, alkohol czy perfumy jednak w ściśle określonej ilości. Zwolnienie, o którym mowa, ograniczone jest na jedną przesyłkę do ilości podanych dla każdego z poniżej wyszczególnionych towarów:
a) wyroby tytoniowe:

 •  50 papierosów,
 • 25 cygaretek (cygar o  maksymalnej masie 3  gramów sztuka),
 • 10 cygar,
 • 50 gramów tytoniu do palenia, albo
 • proporcjonalny asortyment tych różnych produktów w zestawie;

b) alkohol i napoje alkoholowe:

 • napoje destylowane i spirytusowe o objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 22 % obj.; nieskażony alkohol etylowy o  objętościowej mocy alkoholu wynoszącej 80 % objętości lub więcej: 1 litr, albo
 • napoje destylowane i  spirytusowe, i  aperitify na bazie wina lub alkoholu, tafia, saké lub podobne napoje, o objętościowej mocy alkoholu nieprzekraczającej 22 % obj.; wina musujące, wina likierowe: 1 litr albo proporcjonalne ilości wyżej wymienionych wyrobów w zestawie, i — wina niemusujące: 2 litry;

c) perfumy i wody toaletowe:

 • perfumy: 50 gramów, albo
 • wody toaletowe: 0,25 litra.

Cło do zapłaty
Wysokość cła zależy od:

 • wartości celnej,
 • rodzaju towaru,
 • kraju jego pochodzenia.

W celu ustalenia stawki cła należy najpierw znaleźć kod TARIC przypisany danemu towarowi, a następnie sprawdzić stawkę dla danego kodu i kraju pochodzenia. Można zrobić to za pomocą europejskiego systemu TARIC lub jego polskiej wersji ISZTAR.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu