Kiedy można zastosować zwolnienie z cła?


1 marca 2018 4 min. czytania

W przypadku transakcji importu towarów, na importerze spoczywają obowiązki związane z wprowadzeniem towaru na teren Unii europejskiej. Jakie transakcje obejmuje zwolnienie z cła?
zwolnienie z cła

Import towarów a zwolnienie z cła

Zwolnienie z cła regulowane jest w rozporządzeniu Wspólnoty Europejskiej nr 80/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r, w rozporządzeniach wykonawczych Komisji UE nr 1224/2011 i 1225/2011  z dnia 28 listopada 2011 r. Dodatkowo zwolnienia z cła zostały wymienione w ustawie Prawo Celne z dnia 19 marca 2004 roku oraz rozporządzeniach wykonawczych wydawanych na delegacji zawartych w przepisach tej ustawy. Zwolnienie z cła można podzielić na:

Zwolnienie z tytułu szczególnego przeznaczenia

Część towarów objętych zwolnieniem jest uzależniona od szczególnego przeznaczenia towarów. Katalog zwolnień od cła został wymieniony w rozporządzeniu Rady Wspólnoty Europejskiej i dotyczy zgodnie z art.:

 • 3-11 – towarów przywożonych w ramach tzw. mienia osobistego, z uwagi na przeniesienie swojego miejsca zamieszkania z państwa trzeciego na obszar celny wspólnoty;
 • 12-16 – towarów przywożonych w związku z zawarciem związku małżeńskiego;
 • 28-34 – dóbr inwestycyjnych oraz inne urządzenia należące do przedsiębiorstw, przywożonych w związku z przeniesieniem działalności gospodarczej w kraju trzecim;
 • 42-52 – materiałów dydaktycznych, naukowych, kulturalnych wymienionych w załączniku nr I np. reklamy i katalogi handlowe, książki dla dzieci, reprodukcje filmy do produkcji książek
 • 57-58 -przyrządy i aparatura przeznaczone do prowadzenia badań medycznych, diagnozowania lub leczenia, ofiarowane jako dary przez organizacje charytatywne, dobroczynne lub osoby prywatne m.in. jednostkom służby zdrowia
 • 61-65 – towarów przywożonych dla organizacji charytatywnych;
 • 66-73 – towarów przywożonych do użytku osób niepełnosprawnych;
 • 74-80 – towarów przywożonych na rzecz ofiar katastrof;
 • 95-101 -towarów przeznaczone do badań, analiz lub prób mających na celu określenie ich składu, jakości lub innych parametrów technicznych,
 • 107-111 – paliwa w standardowych zbiornikach pojazdów samochodowych,

Dodatkowo zgodnie z ustawą Prawo celne, zwolnienie z cła obejmuje:

 • paliwa w statkach, samolotach, środkach transportu kolejowego (zgodnie z art. 37)
 • towary przeznaczone do użytku dyplomatów
 • towary przewożone dla sił zbrojonych i personelu NATO

Zwolnienie przesyłek przewozowych

Z należności celnych zwolnione są przesyłki zawierające towary o niewielkiej wartości, wysyłane do odbiorcy zamieszkałym na terenie UE, bezpośrednio przez sprzedawce z kraju trzeciego. Przez definicję „towary o niewielkiej wartości” należy rozumieć, których rzeczywista wartość nie przekracza 150 euro. Zwolnienie z cła nie obejmuje:

 • napojów alkoholowych
 • perfum i wód toaletowych
 • tytoniu w tym wyrobów tytoniowych

Zwolnienie z cła przy towarach niehandlowych

Zwolnieniu z cła podlegają także towary niehandlowe, za które uważa się przesyłki które jednocześnie mają charakter okazjonalny, przeznaczone są jedynie na własny użytek odbiorcy, są wysyłane przez nadawcę do odbiorcy bez żadnego rodzaju opłat.
W zwolnieniu od cła towarów niehandlowych, występuje ograniczenie ilościowe dla danego rodzaju towarów np.

 • wyroby tytoniowe, w przesyłce maksymalnie może znajdować się:
  • 50 papierosów, lub
  • 25 cygaretek lub
  • 10 cygar, lub
  • 50 gramów tytoniu do palenia,
   lub proporcjonalny asortyment tych różnych produktów w zestawie;
 • napoje alkoholowe
  • napoje destylowane i spirytusowe o zawartości alkoholu nieprzekraczającej 22 % objętości; nieskażony alkohol etylowy o zawartości alkoholu nieprzekraczającej 80 % objętości: 1 litr, lub
  • napoje destylowane i spirytusowe, i koktajlowe na bazie wina lub alkoholu, o zawartości alkoholu nieprzekraczającej 22 % objętości; wina musujące, wina likierowe: 1 litr lub proporcjonalne ilości wyżej wymienionych wyrobów w zestawie i
  • wina niemusujące: 2 litry;
 • perfumy:
  • 50 gramów, lub
  • wody toaletowe 0,25 litra

Zwolnienie z cła przewozowych paliw przewożonych w standardowych zbiornikach pojazdów samochodowych

Zwolnienie obejmuje paliwa w zbiornikach standardowych wykorzystywanych jedynie w pojazdach do których zostały zatankowane. Podatnikowi nie przysługuje prawo odsprzedaży tego paliwa lub wykorzystanie go w innym pojeździe. Natomiast przez  standardowy zbiornik należy rozumieć, fabryczny zbiornik na paliwo montowany w pojazdach samochodowych.
Warto zapoznać się także z szczególną procedurą dokonywania importu tzw. „Procedura 42„.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu