Ile dni urlopu wypoczynkowego będzie przysługiwać pracownikowi w 2019 r.?

Aneta Socha-Jaworska

Ile dni urlopu wypoczynkowego będzie przysługiwać pracownikowi w 2019 r.? Czy komisja kodyfikacyjna prawa pracy pracuje nad nową, restrykcyjną ustawą? Po dokładne wyjaśnienia zapraszam do wpisu.

Urlop jest przywilejem zagwarantowanym wyłącznie pracownikom. Osoby wykonujące zlecenie, czy prowadzące działalność gospodarczą mogą go uzyskać, ale muszą o niego zadbać samodzielnie negocjując warunki współpracy.

Prace w Komisji Kodyfikacyjnej

Od dłuższego czasu wiele się mówi o nowym kodeksie pracy, który miałby być rewolucyjnym. Szeroko komentowane było między innymi zmiany w nadgodzinach oraz wymiar i przeznaczenie urlopu wypoczynkowego. Dnia 16 sierpnia 2018 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydało komunikat o następującej treści:

W związku z pojawiającymi się w mediach doniesieniami na temat urlopów wypoczynkowych MRPiPS informuje, że w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie są prowadzone obecnie żadne prace dotyczące urlopów wypoczynkowych.

Studzący emocje komunikat pojawił się także na stronie resortu:

Zapewniamy, że ani Komisja Kodyfikacyjna, ani kierowany przeze mnie resort, nie ma najmniejszego zamiaru określać sposobu wykorzystywania urlopu wypoczynkowego przez pracowników, w tym ograniczać możliwości aktywnego spędzania przez nich czasu wolnego.

Ile dni urlopu wypoczynkowego będzie przysługiwać pracownikowi w 2019 r.?

Warto zacząć od tego, że pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego. Pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu. Wymiar urlopu wypoczynkowego w 2019 r. wynosi:

 • 20 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,
 • 26 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

Wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika. Niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia.
Ile dni urlopu wypoczynkowego będzie przysługiwać pracownikowi w 2019 r.?

Urlop w pierwszym roku pracy

Pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy w roku kalendarzowym, w którym podjął pracę, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku. Niepełny dzień nie podlega zaokrągleniu. Prawo do kolejnych urlopów pracownik nabywa w każdym następnym roku kalendarzowym.

W roku, w którym pracownik podejmuje pierwszą pracę, nabywa prawa do urlopu „z dołu”, po przepracowanym miesiącu.

Przykład 1 
Pracownik został zatrudniony na czas określony od 1 marca 2019 r. do 31 maja 2019 r. Jest to pierwsza praca tej osoby. Ile dni urlopu przysługuje temu pracownikowi?

 • Wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika wynosi 20 dni.
 • Za jeden przepracowany miesiąc, pracownikowi przysługuje 1/12 wymiaru urlopu, czyli 1/12 * 20 = 1,66 dnia.
 • 1,66 * 8 h = 13,28 h
 • 0,28 * 60 minut = 17 minut
 • Łącznie za jeden miesiąc pracy przysługuje 13 h 17 minut.
 • 1,66 dnia * 3 = 4,98 dnia = 39 h 51 minut – wymiar urlopu za 3 miesiące prace

Przykład 2
Pracownik został zatrudniony 1 grudnia 2018 r. Jest to jego pierwsza praca. Miesiąc pracy upływa 31 grudnia, a zatem prawo do pierwszego urlopu nabyłby dopiero 1 stycznia. Oznacza to, że za 2018 r. nie będzie miał prawa do urlopu. Z dniem 1 stycznia 2019 r. nabędzie prawo do urlopu w pełnym wymiarze.

Jak liczyć terminy?

Jak już zaznaczyłam, pracownik w pierwszym roku pracy nabywa prawo do urlopu po miesiącu pracy. To jak liczymy miesiąc pracy, zależy od dnia rozpoczęcia pracy. Jeśli pracownik rozpoczął pracę:

 • 1. dnia miesiąca – to miesiąc pracy upływa z ostatnim dniem tego miesiąca,
 • innego niż 1. dzień miesiąca – to wówczas miesiąc przypada w następnym miesiącu, w dniu bezpośrednio poprzedzającym dzień rozpoczęcia pracy, a jeżeli taki dzień nie występuje, w ostatnim dniu tego miesiąca.

Przejście z 20 na 26 dni urlopu

Do momentu przekroczenia 10-letniego okresu zatrudnienia pracownikowi przysługuje 20 dni urlopu. Często zdarza się tak, że 10 lat mija w trakcie roku. Pojawia się wówczas pytanie, czy dodatkowe 6 dni przeliczać proporcjonalnie od dnia przekroczenia 10 lat, czy przyznać je w całości?
Otóż dodatkowe 6 dni przysługuje w pełnej wysokości, bez liczenia proporcji, bez względu na dzień w którym mija 10 lat stażu pracy.

Dodatkowe dni urlopu

Jest szereg osób, które są uprawnione do większej niż standardowo liczby dni urlopu. Mam tutaj na myśli:

 • młodocianych,
 • osoby niepełnosprawne,
 • inwalidów wojennych, wojskowych lub kombatantów,
 • nauczycieli,
 • sędziów i prokuratorów,
 • pracowników socjalnych,
 • policjantów,
 • górników.