Formularze składane przez podmioty stosujące kasy fiskalne


12 kwietnia 2017 2 min. czytania

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą sprzedaż towarów lub świadczą usługi na rzecz osób prywatnych oraz rolników ryczałtowych mogą być zobowiązanie do założenia kasy fiskalnej. Oprócz fizycznego zakupu urządzenia fiskalnego, przedsiębiorca ma obowiązek dokonania zgłoszenia do naczelnika właściwego urzędu skarbowego. 

Zawiadomienie – kasy fiskalne

Przed rozpoczęcie prowadzenia ewidencji przy użyciu kasy, przedsiębiorca jest zobowiązany złożyć zawiadomienie do właściwego naczelnika urzędu skarbowego. W zawiadomieniu należy określić liczbę kas oraz adres miejsca ich używania według wzoru:
Wz
Dodatkowo przed rozpoczęciem ewidencji sprzedaży na kasie fiskalnej, przedsiębiorca jest zobowiązany do „fiskalizacji” urządzenia. Dokonywana jest ona przez serwisanta kas poprzez jednokrotne i niepowtarzalne uaktywnienie pracy w trybie fiskalnym z jednoczesnym wpisaniem numeru NIP przedsiębiorcy. Po zakończeniu fiskalizacji należy wykonać raport dobowy, który następnie wpina się do książki serwisowej kasy fiskalnej. Cel złożenia ww. informacji wynika z faktu, że ustawodawca pozwala przedsiębiorcy na instalowanie kas w kilku etapach. W myśl rozporządzenia podatnik jest zobowiązany do rozpoczęcia ewidencjonowania przy zastosowaniu co najmniej 1/5 liczby kas (z zaokrągleniem zawszę w górę) wynikających z zgłoszenia.
Np. Przedsiębiorca docelowo ma zamiar użytkować 13 kas rejestrujących. Dokonując zgłoszenia i wymieniając wszystkie kasy, będzie miał obowiązek instalacji co miesiąc 3 kas (13/5= 2,6 z zaokrągleniem w „górę” = 3 szt). 
Takie rozwiązanie przedłuża odpowiednio okres zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania w tej części która dotyczy obrotów realizowanych na stanowiskach kasowych, na których ewidencjonowanie powinno być prowadzone w kolejnych miesiącach. Natomiast w przypadku gdy przedsiębiorca ma zamiar użytkować tylko jedną kasę fiskalną. Może dokonać zgłoszenia na poniższym formularzu, pod warunkiem, że zgłoszenie zostanie dokonane przed obowiązkiem ewidencjonowania transakcji
wz2
Zgłoszenie jest niezbędne aby przedsiębiorca mógł skorzystać z prawa do odliczenia lub zwrotu części kwoty na zakup kasy fiskalnej. Natomiast przedsiębiorca, który dokonał zgłoszenia kilku kas na zawiadomieniu, dodatkowa przesyła  „Zgłoszenie/aktualizacja przez podatnika dotyczących kas” w celu otrzymania numeru ewidencyjnego kas. Zgłoszenia należy dokonać w terminie 7 dni od dnia fiskalizacji. Nadany numer ewidencyjny powinien być naniesiony na „stałe” na kasy fiskalne.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu