Register modal

Już za kilkanaście dni możliwe stanie się prowadzenie korespondencji z organami podatkowymi e-mailem. Od 11 maja 2014 r. urzędnicy będą mogli przesyłać w ten sposób m.in. interpretacje, decyzje, czy wzywać do złożenia zeznań. Konieczne stanie się jednak wyrażenie na to zgody przez podatnika. Jeśli na to przyzwoli to będzie mógł również e-mailowo kontaktować się z urzędnikami.

Korespondencja elektroniczna za zgodą podatnika

W niedzielę 11 maja wejdzie w życie nowelizacja Ordynacji podatkowej umożliwiająca organom podatkowym przesyłanie przez Internet podatnikom decyzji, postanowień, interpretacji czy wezwań do złożenia wyjaśnień. Jak cały proces ma wyglądać w praktyce? Otóż urzędnik prześle na adres e-mail informację o możliwości pobrania pisma w formie dokumentu elektronicznego. Takie powiadomienie będzie miało identyczną moc prawną, jak dokument przesłany tradycyjną pocztą.

Na nowy wprowadzany sposób komunikacji odbiorca będzie się jednak musiał zgodzić. W myśl nowych przepisów konkretny organ podatkowy będzie mógł zwrócić się do podatnika z zapytaniem czy wyraża on zgodę na otrzymywanie pism drogą elektroniczną. Istotne jest, że jeśli wyrazi on na to zgodę również dostanie możliwość kontaktowania się z urzędnikami za pomocą e-maila. Co za tym idzie zamiast odwiedzać np. urząd skarbowy osobiście złoży wyjaśnianie, odwołanie czy wniosek siedząc przed ekranem komputera.

Konieczne regularne przeglądanie korespondencji

Wyrażenie zgody na korespondowanie z urzędnikami drogą elektroniczną będzie mogło jednak przysporzyć niekiedy pewnych problemów. Choćby w sytuacji, gdy wiadomość wyląduje np. w spamie bądź po prostu zostanie przeoczona. Wynika to z faktu, że przy doręczaniu dokumentów w formie elektronicznej obowiązywały będą takie same zasady jak ma to miejsce w przypadku korespondencji pocztowej.

Jeśli więc dana osoba nie zareaguje na powiadomienie, to po tygodniu urzędnicy wyślą następną informację. W sytuacji, gdy adresat nie odpowie na drugie wezwanie urząd założy, że dokument do niego dotarł. Stanie się tak po upływie 14 dni, licząc od dnia przesłania pierwszego zawiadomienia.

Bardzo ważne będzie więc regularne monitorowanie informacji przepływających przez podany adres e-mail. W przypadku przeoczenia wiadomości podatnika mogą czekać nieprzyjemne konsekwencje. Nieistotne czy powodem braku reakcji na pismo urzędników były problemy techniczne ze skrzynką e-mail czy zwykła nieuwaga.

A co jeśli podatnik sam zaproponuje kontakt elektroniczny?

W myśl nowych przepisów podatnik dostanie również możliwość, by samemu złożyć wniosek o doręczanie dokumentów drogą elektroniczną – jeśli takiej propozycji nie złoży mu konkretny urząd. Z zastrzeżeniem, że takie wnioski należało będzie składać osobno dla każdej ze spraw. I choć e-mailowe korespondowanie z urzędnikami z pewnością przyspieszy proces załatwiania wielu spraw to jednak wydaje się, że ograniczenia w przypadku inicjatywy wykazywanej przez podatnika to zbytnia biurokratyzacja.

Nowością wartą wzmianki jest również ta, że wyrażenie zgody na otrzymywanie powiadomień na skrzynkę e-mailową pozwoli na wgląd w akta danej sprawy przez Internet.

E-maile od fiskusa to nie problem – z inFaktem!

Gdy masz konto inFakt.pl możesz zadbać o to, by z fiskusem żyć w zgodzie – działać w pełni zgodnie z przepisami. Jak to działa?

  • Zakładasz bezpłatne konto inFakt.pl
  • Wypełniasz dane księgowe i uruchamiasz 30-dniowy test księgowości online
  • Dzwonisz lub piszesz do księgowych – kiedy tylko masz wątpliwości, czy działasz zgodnie z przepisami

Załóż konto i wypróbuj inFakt – to nic nie kosztuje.