Faktury walutowe w Krajowym Systemie e-Faktur

Paulina Włodarczyk

Przepisy ustawy o VAT nie narzucają sposobu rozliczania transakcji pomiędzy przedsiębiorcami. Jeżeli wystawiasz fakturę dla kontrahenta zagranicznego lub krajowego, to możesz ją również wystawić w walucie obcej. Jak wystawiać faktury walutowe w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF)? 

box-icon

ważne

Zgodnie z informacją Ministra Finansów, KSeF nie będzie obowiązkowy w 2024 roku. Datę wejścia KSeF poznamy po przeprowadzonym audycie.

Przeczytaj więcej o odroczeniu obowiązku KSeF.

Gdy wystawiasz fakturę sprzedaży, musisz pamiętać o określeniu wartości kwoty netto i podatku VAT. Zgodnie z przepisami, kwota netto na fakturze może być wyrażona w obcej walucie. Inaczej wygląda kwestia podatku VAT, gdyż ten na fakturze musi być zawsze przeliczony na złotówki. 

Przepisy Krajowego Systemu e-Faktur uwzględniają możliwość wystawiania faktur walutowych zarówno dla zagranicznych, jak i krajowych kontrahentów. Zgodnie z wytycznymi wartość netto takiej transakcji na fakturze ustrukturyzowanej będzie wykazana w walucie obcej, natomiast podatek VAT zostanie przeliczony odpowiednio na złotówki. Kwota całościowa, czyli brutto, również może pozostać tylko w walucie obcej.

Jaki kurs waluty obcej zastosować do przeliczenia transakcji? 

W przypadku VAT, kurs waluty określisz na podstawie daty sprzedaży, czyli momentu powstania obowiązku podatkowego. Wyjątkiem będzie sytuacja, w której fakturę wystawiasz przed wykonaniem usługi lub sprzedaży towaru. W takim przypadku przyjmij tę datę, która jest wcześniejsza, czyli datę wystawienia dokumentu. Do przeliczenia zastosuj średni kurs NBP z dnia poprzedzającego dzień sprzedaży lub wystawienia faktury.. 

Dwa kursy walut na fakturze ustrukturyzowanej

Przy ustaleniu kursu walutowego, fakturę uznaje się za wystawioną dopiero w chwili przesłania jej do Krajowego Systemu e-Faktur. W związku z tym ustawodawca wydłużył termin na przekazanie faktury ustrukturyzowanej o jeden dzień. Dodatkowo nowe przepisy dają prawo do zastosowania kursów walutowych z dwóch różnych dni. Będzie to możliwe w sytuacji, gdy wystawisz fakturę w walucie obcej i przekażesz ją do Krajowego Systemu e-Faktur do dnia następnego po dniu wskazanym w polu P_1, czyli dacie wystawienia dokumentu. 

W takim wypadku możesz zastosować kurs waluty z dnia poprzedzającego dzień wystawienia w polu P_1 lub kurs z dnia poprzedzającego wysłanie dokumentu do Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).

Jakie pola wypełnić na fakturze walutowej w Krajowym Systemie e-Faktur

Dla faktur walutowych w Krajowym Systemie e-Faktur wprowadzono następujące obowiązkowe pola

  • KodWaluty – symbol waluty  przeliczanej na dokumencie
  • KursWaluty – kurs waluty zastosowany do obliczenia kwoty podatku VAT
  • KursWalutyZ – kurs waluty zastosowany do obliczenia kwoty podatku VAT dla faktury dokumentującej zaliczkę

Umowny kurs walutowy

W umowie ze swoim kontrahentem, możesz określić umowny kurs przeliczenia transakcji. Kurs ten uwzględnisz do przeliczenia zarówno kwoty netto z faktury, jak i podatku VAT. Fizycznie oznacza to, że dokument jest tzw. fakturą dwuwalutową, gdzie wszystkie kwoty są wyrażone zarówno w złotówkach, jak i w walucie obcej. 

W takim wypadku na fakturze ustrukturyzowanej wypełniasz pola WalutaUmowna i KursUmowny. 

Czy masz już wszystko, co potrzebne, by przenieść się, do Krajowego Systemu e-Faktur? Zobacz jak działa inFakt z pełną integracją KSeF.

Zamów rozmowę z Księgowym inFaktu

Hasło musi zawierać:
  • 8 znaków lub więcej
  • Małe i wielkie litery
  • Przynajmniej jedną cyfrę
Dla bezpieczeństwa stwórz mocne hasło, którego nie używasz na innych stronach.
Paulina Włodarczyk
Księgowa inFakt. Księgowa z zamiłowania, a prywatnie żona i matka dwójki dzieci. Uwielbiam kryminały, a w pracy księgowego czuję się jak detektyw, który w świecie przepisów podatkowych znajduje właściwe rozwiązanie problemu. Moim najważniejszym celem jest pomoc w zrozumieniu skomplikowanej rzeczywistości podatkowej.