Rozlicz transakcję w obcej walucie


17 października 2013 3 min. czytania

Z roku na rok rośnie liczba przedsiębiorców spotykających się z transakcjami w walutach obcych. Kwota na fakturze w dolarach, euro bądź hrywnach? I tak do celów rozliczenia trzeba ją przeliczyć na swojskie złotówki. Żeby jednak zrobić to zgodnie z literą prawa należy uwzględnić właściwy kurs walutowy z konkretnego dnia. Ale z którego dokładnie? Korzystając z inFaktu nie trzeba się nad tym zastanawiać. Aplikacja automatycznie wybierze i wprowadzi właściwą wartość.

Kiedy występują transakcje w obcych walutach?

Jeżeli wartość transakcji wyrażona jest w obcej walucie zawsze trzeba dokonać jej przeliczenia. W KPiR nie można zapisać kwoty inaczej niż w złotówkach. A kiedy przedsiębiorca może spotkać się z transakcjami wyrażonymi w obcych walutach? Dzieje się tak przede wszystkim w dwóch przypadkach:

  • sprzedaży towarów lub usług kontrahentom, którzy płacą w obcych walutach,
  • zakupie towarów lub usług od zagranicznych firm, za które trzeba zapłacić inną walutą niż złotówki.

Jaki kurs zastosować do przeliczania walut?

Oba rodzaje transakcji wiążą się z koniecznością przeliczenia kwoty z obcej waluty na złotówki. Należy zrobić to po średnim kursie ogłaszanym przez NBP z ostatniego dnia roboczego przed dniem poniesienia kosztu lub uzyskania przychodu. Zazwyczaj jest nim dzień poprzedzający datę wystawienia faktury bądź innego dokumentu. Odpowiedni kurs NBP znajduje się na stronie internetowej banku. Szczegóły przeliczenia walut można umieścić na fakturze lub użyć do tego celu dodatkowego załącznika.

W przypadku transakcji np. w dolarach czy euro przedsiębiorca może się spotkać także z problemem „różnic kursowych”. Powstają one w momencie, kiedy dzień zapłaty za towar lub usługę jest inny niż data wystawienia faktury. Różnice kursowe mogą stanowić zarówno przychód, jak i koszt. Kwestie dotyczące ich rozliczania znajdziecie w artykule inFaktu na Money.pl.

InFakt sam pobiera kursy walut z NBP

Rozliczanie transakcji wyrażonych w obcej walucie wiąże się każdorazowo z koniecznością sprawdzania kursów i przeliczania kwot na złotówki. Jednak tym nie muszą się przejmować przedsiębiorcy korzystający z usług inFaktu. Aplikacja przy rozliczaniu transakcji w obcych walutach:

  • automatycznie pobiera właściwy kurs NBP – nie trzeba nic sprawdzać na stronie banku,
  • przelicza wartość transakcji według pobranego kursu – użytkownik nie musi niczego wyliczać,
  • umożliwia wystawianie i rozliczanie faktur w jednej z kilkunastu walut – m.in. w euro, dolarach amerykańskich i kanadyjskich, rublach, funtach szterlingach, hrywnach, frankach szwajcarskich.

Wszystkie operacje zostają zapisane w KPiR we właściwych kwotach.

Rozliczanie zagranicznych transakcji w inFakcie

Wystawianie zagranicznych faktur w obcej walucie dzięki inFaktowi jest maksymalnie uproszczone. Każdy użytkownik ma do wyboru dwa tryby:

  • ustawienie obcej waluty jako domyślnej (będzie miało do zastosowanie do wszystkich nowych faktur),

W tym celu należy wejść w Ustawienia → Waluty → wybrać z listy domyślną walutę.

  • wystawianie pojedynczych faktur w obcej walucie,

Odpowiednia walutę wybiera się przy wystawianiu faktury. W zakładce Przychody należy kliknąć w przycisk Nowa faktura i w sekcji Płatności wybrać z listy walutę, której potrzebujemy.

Aplikacja pozwala także wygodnie dodawać koszty w obcych walutach do KPiR. inFakt sam przeliczy kwoty – wystarczy, że podasz odpowiednie daty wystawienia i otrzymania faktury oraz termin płatności. Wszystko sprawnie, przejrzyście i wygodnie!

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu