Przedsiębiorca, który dokonuje sprzedaży usług elektronicznych, telekomunikacyjnych i nadawczych dla osób prywatnych z UE może spotkać się z wyrażeniem MOSS. Jakie ułatwienia wprowadza ten system oraz na czym on polega przeczytacie w poniższym artykule.

  • Procedura VAT MOSS stosowana jest przy świadczeniu usług elektronicznych, telekomunikacyjnych i nadawczych dla osób prywatnych z UE.
  • System MOSS (Mini One Stop Shop) to tzw. Mały Punkt Kompleksowej Obsługi.

Procedura MOSS

1 stycznia 2015 roku nastąpiła zmiana w określaniu miejsca świadczenia dla celów podatku VAT dla trzech kategorii usług: telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, świadczonych na rzecz osób prywatnych z krajów Unii Europejskiej.

Zgodnie z art. 28k ustawy o podatku VAT, miejscem świadczenia usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych i usług elektronicznych na rzecz podmiotów niebędących podatnikami jest miejsce, w którym podmioty te posiadają siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu.

Podatnik, który świadczy usługi elektroniczne na rzecz konsumentów z UE ma do wyboru dwie możliwości rozliczania podatku VAT:

  1. Rejestracja do systemu MOSS.
  2. Rejestracja i odprowadzenie podatku w każdym z państw UE, z którego pochodzi nabywca usług elektronicznych. Zgłoszenie i odprowadzenie podatku następuje z zachowaniem przepisów obowiązujących w danym państwie.

Rejestracji podatnik dokonuje w państwie członkowskim identyfikacji. Jest to państwo, w którym podatnik posiada siedzibę działalności gospodarczej, lub w przypadku braku siedziby posiada stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

Przedsiębiorca dokonuje zgłoszenia drogą elektroniczną na formularzu VIU-R. Organem podatkowym właściwym w sprawie procedury unijnej został wyznaczony Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa – Śródmieście.

Obowiązek wystawienia faktury – kogo dotyczy?

Faktura MOSS

Faktura MOSS – jak wystawić?

Przed wystawieniem faktury MOSS sprzedawca powinien dokonać sprawdzenia nabywcy, a dokładniej zweryfikować, czy nabywca jest podatnikiem VAT, czy też nie. Jeżeli nabywca jest podatnikiem VAT, to wówczas nie ma tutaj zastosowania procedura MOSS, natomiast jeśli nie jest to będzie można wówczas wystawić fakturę MOSS.

Podczas wystawienia faktury MOSS należy podać państwo usługobiorcy oraz informacje na temat klienta, któremu sprzedajemy usługę. Następnie podajemy datę wystawienia, sprzedaży oraz termin zapłaty, a także walutę, w której faktura będzie wystawiona.

Kolejnym krokiem jest wpisanie nazwy usługi oraz odpowiednich wartości. W polu stawka VAT należy wybrać stawkę VAT, jaka obowiązuje w kraju usługobiorcy na daną usługę. Warto tutaj zapoznać się ze znajomością stawek VAT obowiązujących w kraju nabywcy na daną usługę. Na fakturze powinien być również podany rodzaj sprzedawanej usługi, czyli usługa elektroniczna, nadawcza lub telekomunikacyjna.

Ważnym punktem, który należy spełnić jest podanie conajmniej dwóch dowodów potwierdzających kraj rezydencji. Dowodem takim może być, np. adres na fakturze, potwierdzenie mailowe, adres IP, dane dotyczące rachunku bankowego, itp.

Czym jest MOSS?

Deklaracja MOSS

Dla rozliczenia MOSS należy stosować nr VAT ten sam, co w krajowych deklaracjach podatku VAT. Podatnik zobowiązany jest do złożenia deklaracji VIU-D – Deklaracja dla rozliczania podatku VAT w zakresie procedury unijnej i VIN-D – Deklaracja dla rozliczania podatku VAT w zakresie procedury nieunijnej. Deklaracje te należy składać do Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po danym kwartale. Termin składania deklaracji nie ulega zmianie, jeżeli data ta przypada w sobotę lub w dniu ustawowo wolnym od pracy.

Warto tutaj zwrócić uwagę na fakt, że obowiązek składania deklaracji VAT dotyczy również tzw. deklaracji VAT zerowych. Do deklaracji zerowych zaliczamy takie, w których podatnik nie wykazuje żadnych usług telekomunikacyjnych, nadawczych lub elektronicznych, świadczonych na rzecz konsumentów z innych państwach członkowskich UE.

One Stop Shop zamiast MOSS?