Ewidencja wyposażenia już dostępna w inFakcie

Prowadzenie ewidencji wyposażenia jest obowiązkiem każdego przedsiębiorcy rozliczającego się w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów albo ryczałtem i posiadającego składniki majątku, które nie zostały zaliczone do środków trwałych. Ewidencja wyposażenia jest już dostępna w inFakcie.

Środek trwały czy wyposażenie?

Przedmioty, które nie są towarami ani materiałami wykorzystywanymi w procesie produkcyjnym (działalność produkcyjna i handlowa) oraz nie wchodzą w skład sprzedawanych usług (działalność usługowa), stanowią elementy wyposażenia lub środki trwałe.

Środkami trwałymi są przedmioty, które spełniają wszystkie poniższe warunki:

  • stanowią własność lub współwłasność przedsiębiorcy,
  • zostały nabyte lub wytworzone przez podatnika we własnym zakresie,
  • w dniu przyjęcia do używania są kompletne i zdatne do użytkowania,
  • ich przewidywany okres używania w firmie jest dłuższy niż rok,
  • są wykorzystywane przez przedsiębiorcę na potrzeby związane z prowadzoną działalnością albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy leasingu.

Jeżeli wartość zakupionego składnika majątku przekracza 3 500 zł netto dla czynnego podatnika VAT (odpowiednio 3 500 zł brutto dla przedsiębiorcy korzystającego ze zwolnienia z VAT), to obowiązkowe będzie ujęcie go w ewidencji środków trwałych.

Składniki majątku o wartości niższej niż 3500 zł również można wprowadzić do ewidencji środków trwałych (pod warunkiem że ich przewidywany okres użytkowania wynosi co najmniej 12 miesięcy). Nie ma jednak takiej konieczności, osoba prowadząca działalność sama podejmuje decyzję w tym zakresie.

Do wyposażenia natomiast zalicza się rzeczowe składniki majątku, mające związek z prowadzoną firmą o wartości w przedziale 1 500 zł – 3 500 zł, które nie zostały zaliczone do środków trwałych.

Jeżeli zatem wprowadzamy do działalności składnik majątku, którego wartość przekracza 3 500 zł i przewidywany okres użytkowania jest dłuższy od 12 miesięcy, to należy zaliczyć go do ewidencji środków trwałych.
W przypadku, gdy taki przedmiot będzie używany w działalności nie dłużej niż 12 miesięcy, to nie spełnia warunków koniecznych do uznania go za środek trwały. Wówczas taki składnik majątku trzeba ująć w ewidencji wyposażenia.

Może się też zdarzyć, że przedsiębiorca ujmie składnik majątku o wartości powyżej 3 500 zł w ewidencji wyposażenia ze względu na przewidywany okres użytkowania krótszy od 12 miesięcy, a przedmiot będzie służył w działalności przez dłuższy okres. W takim wypadku po upływie roku następuje konieczność przeniesienia takiego składnika majątku do ewidencji środków trwałych.

Trzeba wówczas zastosować amortyzację i pomniejszyć kwotę uzyskania przychodów o różnicę pomiędzy ceną nabycia a wysokością niezaksięgowanych jeszcze odpisów amortyzacyjnych, przypadających na czas od momentu zaliczenia składnika majątku w koszty do momentu wprowadzenia go do środków trwałych. Czynności te należy wykonać w pierwszym miesiącu następującym po miesiącu, w którym upłynął rok użytkowania danej rzeczy.

Meble, fotel a także tablet

Własny składnik majątku – przeniesienie do majątku firmowego

Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą bez przeszkód może przekazać prywatną własność na cele firmowe. Wystarczy sporządzić odpowiednie oświadczenie i ustalić wartość początkową.

Jeżeli właściciel sprzętu jest w posiadaniu faktury (niezależnie od czasu zakupu), to jako wartość początkową należy przyjąć kwotę widniejącą na dokumencie księgowym.

W przypadku, gdy faktura została zagubiona, zniszczona lub osoba dokonująca wydatku o nią nie wystąpiła, trzeba będzie ustalić wartość rynkową, czyli cenę takiego samego przedmiotu z uwzględnieniem jego stanu technicznego i stopnia zużycia na dzień 31 grudnia roku poprzedniego. W praktyce oznacza to, że najlepszym rozwiązaniem będzie znalezienie podobnych ofert na aukcjach internetowych.

Ewidencja wyposażenia w aplikacji inFakt

Ewidencja wyposażenia dostępna jest już w aplikacji inFakt. W celu dodania składnika majątku do ewidencji wyposażenia należy przejść do zakładki „Koszty” -> „Wyposażenie” -> „Dodaj wyposażenie”.

Szczegółowy opis jak korzystać z nowej funkcji można znaleźć na naszej bazie wiedzy.

Załóż testowe konto i korzystaj za darmo!

  • Dodatkowo otrzymasz wsparcie naszych specjalistów od poniedziałku do soboty, w dogodnych godzinach.
  • Przekonaj się, jak proste jest wystawianie faktur i dbanie o porządek w dokumentach.
  • Wypróbuj też naszą wielokrotnie nagradzaną aplikację mobilną do księgowości.
  • A gdy Twoje potrzeby wzrosną – wybierz sprawdzoną zdalną księgową.

Załóż konto