W sytuacji, gdy otrzymamy informacje, że faktura dokumentująca transakcje nie dotarła do kupującego, została zgubiona lub uległa zniszczeniu możemy sporządzić duplikat faktury. W celu wyjaśnienia co to jest duplikat faktury, oraz kiedy możemy go wystawić zapraszam do wpisu.

  • Faktura wystawiona ponownie musi dodatkowo zawierać wyraz „DUPLIKAT” oraz datę jej wystawienia.
  • Na podstawie dokumentu posiadanego przez nabywcę, podatnik odtwarza treść zniszczonej lub zagubionej faktury.
  • Przepisy nie regulują formy wyrażenia wniosku o wystawienie duplikatu. Duplikat może zostać wystawiony na podstawie ustnej prośby, lub na podstawie pisemnego wniosku.

Kiedy możemy wystawić duplikat faktury?

W celu weryfikacji sytuacji w jakich mamy możliwość wystawienia duplikatu faktury musimy sięgnąć do ustawy o VAT. Wspomniana ustawa jasno określa sytuacje w których możemy sporządzić duplikat faktury.

  • W przypadku zaginięcia lub zniszczenia faktury podatnik wystawia fakturę ponownie na podstawie danych zawartych w fakturze nabywcy.
  • W sytuacji, gdy fakturę zgubi lub zniszczy nabywca, to on zgłasza się z wnioskiem do osoby, która pierwotnie wystawiła fakturę, o wystawienie duplikatu faktury.

Jakie dane musi zawierać duplikat faktury?

Duplikat sporządzany jest na podstawie oryginału faktury, więc duplikat powinien zawierać takie same dane jak pierwotna faktura oraz dodatkowo zawierać wyraz „DUPLIKAT” oraz datę wystawienia.

W jakim okresie rozliczamy duplikat faktury?

W sytuacji, gdy przedsiębiorca odliczył podatek VAT na podstawie pierwotnej faktury, a w czasie późniejszym ten dokument zaginął, lub uległ zniszczeniu to wystawiony duplikat jest potwierdzeniem wcześniej zaksięgowanej operacji. W takim przypadku korekta odliczonego podatku nie będzie potrzebna.

Natomiast jeśli nabywca nie otrzymał pierwotnej faktury, to nie ma prawa odliczyć podatku naliczonego. W sytuacji, gdy otrzymamy duplikat faktury to jest on jednoznaczny z pierwotną fakturą. Prawo do odliczenie podatku przypada na okres w którym otrzymaliśmy duplikat faktury.