Dotacje z urzędu pracy to jedna z podstawowych opcji uzyskania dofinansowania na założenie własnej firmy. Nie jest to jednak jedyny sposób – do dyspozycji mamy także dotacje unijne. 

Przedsiębiorcy często zakładają, że droga do zdobycia tego typu dofinansowania jest długa i wyboista. Rzeczywiście, przygotowanie wniosku i spełnienie wszystkich wymagań nie jest łatwe, ale warto zainteresować się tematem, który może przybliżyć nas do stworzenia własnej firmy.

Dotacje unijne dla Polski na lata 2014-2020 to 82,5 mld euro

Na lata 2014-2020 przewidziano 6 ogólnopolskich Programów Operacyjnych zarządzanych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju oraz 16 regionalnych zarządzanych przez Urzędy Marszałkowskie. Szczególnie dużą popularnością cieszy się Inteligentny Rozwój (drugi co do wielkości). Jest największym unijnym programem finansującym badania, rozwój i innowacje, zajmującym się wspólnymi projektami przedsiębiorców i naukowców.

Osoby bezrobotne poniżej 30 roku życia mogą skorzystać z Programu Wiedza Edukacja Rozwój, a Program Rozwój Obszarów Wiejskich umożliwia otrzymanie środków na działalność rachunkowo-księgową. Informacje o programach regionalnych znajdziemy na stronach urzędów marszałkowskich, a o programach krajowych na stronach Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, PARP oraz Ministerstwa Gospodarki

Limit zwolnienia z VAT 2014 1

Warto korzystać z pomocy ekspertów

Jeśli przedsiębiorca nie czuje się na siłach sporządzić wniosek samodzielnie, może skorzystać z pomocy firm specjalizujących się w ich przygotowywaniu. Warto rozważyć, czy samodzielne przygotowanie wniosku nie jest obarczone zbyt dużym ryzykiem błędu, a brak doświadczenia zmniejszy nasze szanse na sukces. Generalnie – w życiu warto korzystać z pomocy ekspertów.

Dotacje unijne to także zobowiązania

Dotacja unijna to duże ułatwienie dla rozwoju nowej firmy, wiążące się także z obowiązkami. Niektóre inwestycje sfinansowane z dotacji należy utrzymać przez np. 3 lata. Warunki są zależne od programu, w którym przedsiębiorca zdecyduje się wziąć udział. Zasadniczo jest to pomoc bezzwrotna. 

Bezzwrotna pomoc dla firm

Niewywiązanie się z umowy grozi koniecznością zwrotu dotacji lub jej części na rzecz instytucji, która jej udzieliła – czyli jak w przypadku każdego innego dofinansowania.

Formy wypłaty

Istnieją dwie formy wypłaty dotacji unijnych:

  • przelanie pieniędzy z góry na konto, w całości lub w transzach (w przypadku programów z niskimi dotacjami, ok. 50 tys. zł); ze środków należy się rozliczyć poprzez udokumentowanie wydatków,
  • częściowa refundacja – wypłata  środków następuje po przedstawieniu faktur za dokonane zakupy.

Czy warto starać się o unijne dotacje? Oczywiście, że tak. Startując w unijnych konkursach warto pamiętać o tym, że zainwestowanie środków w przygotowanie biznesplanów i wniosków to dopiero początek. Wymaga to od nas zaangażowania i determinacji, ale dzięki temu zyskujemy fundusze pozwalające realizować marzenia o własnej działalności gospodarczej.

Chcesz rozliczać dotacje w prosty sposób?

Sprawdź, jak łatwo wystawisz e-fakturę

Masz pytania do artykułu? Odpowiemy w komentarzu.