Przedsiębiorca, który posiada kasę fiskalną, może zostać zmuszony do zakupienia kolejnej – na przykład wtedy, gdy poszerza swoją działalność i otwiera nowe placówki. Czy może wówczas ubiegać się o ulgę na jej zakup?

Ulga na zakup kasy fiskalnej – do 700 zł

Przedsiębiorca, który nie podlega zwolnieniu z kasy fiskalnej (np. ze względu na roczny obrót lub rodzaj dokonywanych transakcji) przed rozpoczęciem świadczenia usług musi zakupić kasę rejestrującą.

15 pytań o kasę fiskalną w firmie

Może skorzystać wówczas z ulgi na jej zakup po spełnieniu kilku warunków:

  • przed rozpoczęciem sprzedaży musi powiadomić urząd skarbowy o zamiarze stosowania kas fiskalnych, ich liczbie i miejscu,
  • przedsiębiorca musi posiadać dowód zapłaty,
  • do 7 dni od rozpoczęcia używania kasy trzeba zawiadomić o tym urząd skarbowy,
  • nie korzystał wcześniej z takich właśnie urządzeń rejestrujących
  • musi rozpocząć ewidencjonowanie w terminie wynikającym z przepisów.

Jeśli warunki zostaną spełnione, przedsiębiorca może ubiegać się o ulgę, która wynosi do 90% wartości kasy netto, jednak nie więcej niż 700 zł.

Kwotę tę odliczamy od podatku VAT na miesięcznej lub kwartalnej deklaracji podatkowej VAT-7/VAT-7K.

Przedsiębiorca zwolniony z VAT kieruje do urzędu skarbowego wniosek o zwrot kwoty na swój rachunek bankowy.

Ewidencja korekt na kasie fiskalnej

Dodatkowa kasa fiskalna

Ulga tylko dla rozpoczynających rejestrowanie na kasie fiskalnej

Ostatni z warunków wskazuje, że tylko przedsiębiorca, który rozpoczyna ewidencjonowanie transakcji na kasie fiskalnej, może ubiegać się o wspomnianą ulgę.

Nie jest istotne, czy rejestruje wówczas jedną, czy więcej urządzeń. Ulga przysługuje na zakup każdej kasy rejestrującej zgłoszonej w dniu rozpoczęcia  ewidencjonowania.

Jeśli przedsiębiorca zechce w przyszłości zakupić kolejne urządzenia rejestrujące, nie będzie już miał możliwości skorzystania z ulgi.

Kradzież kasy a zwrot ulgi

Załóż bezpłatne konto i korzystaj!

  • Kontaktuj się z księgowymi od poniedziałku do soboty w godzinach 7 – 22
  • Czytaj praktyczny newsletter
  • Testuj księgowość online i fakturowanie – za darmo!

Załóż konto

Jeśli masz pytania dotyczące kasy fiskalnej w firmie – obowiązku jej posiadania, wystawiania paragonów, drukowania raportów i stosowania ulgi, napisz do nas: info@infakt.pl.