Dlaczego Polacy zakładają własne firmy? Badanie Polskiej Mikroprzedsiębiorczości inFakt 2018


13 września 2018 3 min. czytania

Potrzeba niezależności i samodzielności to główny powód, dla którego Polacy zakładają własną firmę – wynika z Badania Polskiej Mikroprzedsiębiorczości inFakt 2018, przeprowadzonego przez ARC Rynek i Opinia na ponad 1000 przedsiębiorców. Bycie samemu sobie szefem to też najważniejsza korzyść z prowadzenia własnej firmy. Perspektywa wyższych zarobków znalazła się dopiero na drugim miejscu. Co jest na kolejnych?

Badanie Polskiej Mikroprzedsiębiorczości inFakt: firmy zakładane dla niezależności i samodzielności

Okazuje się, że to nie wyższe zarobki są głównym motywatorem dla polskich mikroprzedsiębiorców do założenia własnej firmy. To potrzeba niezależności i samodzielności skłoniła do tego najwięcej badanych, bo aż 64%. Co ciekawe, potrzeba realizacji osiągnięć, których nie mogliby zrealizować na umowie o pracę czy innych formach zatrudnienia, wymieniło 41% ankietowanych i było to trzecie najczęstsze wskazanie.

Na wyższe zarobki liczyło w momencie zakładania firmy 55% ankietowanych.

 

Dzialalnosc-Gospodarcza-Przyczyny-Zakladania
Podobne czynniki są również oceniane przez mikroprzedsiębiorców jako największe korzyści z prowadzenia działalności – widać więc, że przyczyny, dla których działalność została zakładana, pokrywają się z rzeczywistością.

Niezależność i samodzielność to też główna korzyść z własnej działalności

„Sam jestem sobie szefem i sam o o sobie decyduję” – to była najczęściej wymieniana korzyść z własnej działalności, wskazana przez 62% przedsiębiorców w Badaniu Polskiej Mikroprzedsiębiorczości inFakt. Warto zwrócić uwagę, że ten czynnik był też wymieniony przez bardzo podobną liczbę ankietowanych jako główny powód założenia firmy – wynika więc z tego, że oczekiwania przedsiębiorców przez założeniem działalności pokryły się w tym zakresie z rzeczywistością podczas jej prowadzenia.

Inaczej wygląda sytuacja z zarobkami. Większe miesięczne zarobki okazały się wprawdzie drugą najważniejszą korzyścią, ale wskazało na nią niecałe 43% ankietowanych. Było to więc znacznie mniej, niż odsetek, który w poprzednim pytaniu wskazał na zarobki jako główny powód założenia firmy – można więc wnioskować, że nie we wszystkich przypadkach oczekiwane zarobki pokryły się z realnie osiąganymi.

Dla dość licznego grona przedsiębiorców własna firma to również możliwość robienia tego, co się naprawdę lubi czy możliwość samorealizacji. Dla 29% to też dobra sposobność na odliczanie kosztów we własnej działalności.

Niestety, okazuje się też, że własna firma to również mniej czasu – tylko niecałe 10% przyznało, że „na swoim” pracuje mniej i ma więcej czasu dla siebie i rodziny.

 

Dzialalnosc-Gospodarcza-Najwieksze-Korzysci

 

Efekt: zadowolenie z własnej działalności, Indeks inFakt dodatni na poziomie 3.2%

Koniec końców, Badanie Polskiej Mikroprzedsiębiorczości inFakt wykazało, że plusy z prowadzenia własnej działalności przeważają nad minusami – na ogół polscy mikroprzedsiębiorcy są zadowoleni z jej prowadzenia, o czym pisaliśmy tutaj. W związku z tym, Indeks inFakt, wyliczony przez nas na podstawie odpowiedzi na kluczowe pytania w Badaniu Polskiej Mikroprzedsiębiorczości, osiągnął wynik pozytywny i wyniósł 3,2 pkt.

Gdyby mogli cofnąć czas, większość polskich mikroprzedsiębiorców (59%) zdecydowałoby się więc na założenie działalności ponownie.

 

Czy-Zdecydowalbys-Sie-Na-Ponowne-Zalozenie-Dzialalnosci-Gospdarczej

 

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu