Pomoc de minimis to rodzaj finansowej pomocy dla małych i średnich firm, o której wielu przedsiębiorców nie wie albo zapomina. Przekonaj się, czy pomoc de minimis jest właśnie dla Ciebie. Może się okazać, że Twoja firma może otrzymać ulgi i dotacje.

De minimis, czyli pomoc dla przedsiębiorców

Pomoc de minimis jest określeniem dotyczącym pomocy w zakresie podatków, obejmuje szeroką gamę dotacji i ulg, które mogą pochodzić zarówno z Unii Europejskiej, jak i ze strony państwa.

Jej celem jest wspieranie rozwoju przedsiębiorczości.

Do pomocy de minimis możemy zaliczyć:

 • odroczenie terminu płatności podatków,
 • rozłożeniu płatności podatku na raty,
 • umorzenie zaległości podatkowych (w całości lub częściowo), czasami wraz z odsetkami,
 • udzielenie ulg w spłacie zaległych podatków,
 • dotacje na cele środowiskowe,
 • dofinansowania na szkolenia,
 • dofinansowania na inwestycje.

Przykładem korzystania z pomocy de minimis jest m.in. prawo do zastosowania jednorazowej amortyzacji przy zakupie drogiego sprzętu.

Jednorazowa amortyzacja – niższy podatek do zapłaty!

Dotacje i ulgi Unii Europejskiej

Ulgi dla przedsiębiorcy – kto może z nich skorzystać?

Pomoc de minimis jest jedną z łatwiejszych form pomocy, które podatnik może otrzymać. Jak wyglądają warunki ubiegania się o nią?

 • aby ubiegać się o pomoc de minimis, przedsiębiorca nie może w ciągu ostatnich trzech lat rozliczeniowych przekroczyć 200 tys. euro uzyskanej pomocy; wyjątkiem jest drogowy transport towarów! (100 tys. euro). Okres trzech lat liczymy włącznie z rokiem, w którym staramy się o pomoc.
 • podatnik musi prowadzić rodzaj działalności, który nie jest wykluczony z otrzymywania tego typu pomocy (wykaz prezentujemy poniżej),
 • przedsiębiorstwo podatnika nie może znajdować się w trudnej sytuacji ekonomicznej (przez trudną sytuację rozumie się przedsiębiorstwo, które bez otrzymania dotacji prawdopodobnie zbankrutuje). Warunek ten nie obowiązuje jednak firmy działające krócej niż trzy lata.

Branże wyłączone z pomocy de minimis

Pomoc de minimis przysługuje prawie wszystkim branżom. Do wyjątków należą przede wszystkim: sektor rybołówstwa i akwakultury, sektor produkcji, przetwarzania i wprowadzania podstawowych produktów rolnych oraz firmy zajmujące się transportem drogowym.

Wyjątkiem jest także działalność związana z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich, związana bezpośrednio z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej, pomoc uwarunkowana pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych w stosunku do towarów sprowadzonych z zagranicy.

Chcesz rozliczać ulgi w prosty sposób?

 • Przetestuj inFakt za darmo, poznaj zalety księgowości elektronicznej.
 • Przez stronę www lub aplikację na smartfon wystaw fakturę, dodaj koszt, opłać należności.
 • Otrzymasz dodatkowo bezpłatne wsparcie specjalistów, 6 dni w tygodniu.
 • A gdy Twoje potrzeby wzrosną – inFakt ułatwi Ci wybór księgowej lub księgowego.

Załóż testowe konto

Masz pytania do artykułu? Odpowiemy w komentarzu.