Czy czynsz za wynajem samochodu można wliczyć w koszty firmy, czy trzeba go rozliczyć kilometrówką?

Przedsiębiorcy często korzystają z wynajętych samochodów, co wiąże się z koniecznością prowadzenia kilometrówki. Czy czynsz za wynajem samochodu również podlega limitowi kilometrów? Warto rozpatrzyć tę kwestię.

Kilometrówka – jak obliczyć limit kosztów?

Wykorzystując w działalności wynajmowany samochód przedsiębiorca nie może zaliczyć wydatków z nim związanych bezpośrednio w koszty. Konieczne jest prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu (kilometrówki).

Nie uważa się bowiem za koszty uzyskania przychodów wydatków z tytułu kosztów używania, dla potrzeb działalności gospodarczej, samochodów osobowych niestanowiących składników majątku podatnika – w części przekraczającej kilometrówkę.

Oznacza to, iż przedsiębiorca jest zobowiązany do prowadzenia zapisów wszystkich służbowo przejechanych tras. Limit wydatków zostaje wyliczony poprzez pomnożenie liczby przejechanych kilometrów przez stawkę określoną w rozporządzeniu ministra infrastruktury.

Stawki dla samochodów osobowych wynoszą w przypadku:

  • pojemności skokowej silnika do 900 cm3 – 0,5214 zł,

  • pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 – 0,8358 zł,

Jeżeli na przykład w danym miesiącu przedsiębiorca wynajmował samochód osobowy o pojemności silnika 1587 cm3, którym przejechał 500 km i poniósł wydatki w kwocie 300 zł, to limit przejechanych kilometrów ustalamy następująco:

500 km x 0,8358 zł/km = 417,90 zł.

Kwota wydatków (300 zł) jest niższa od limitu wydatków w danym miesiącu (417,90 zł.). Wynika z tego, iż całość kosztów można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

W inFakcie kilometrówka wylicza się sama

Wydatki na eksploatację rozliczamy w ramach kilometrówki

Wynajmując samochód przedsiębiorca może (poza czynszem) ponosić dodatkowe wydatki związane z eksploatacją samochodu, np.: wydatki na zakup paliwa, opłaty za przejazd autostradami, opłaty parkingowe, wydatki na bieżące naprawy i części zamienne.

Właśnie tego typu wydatki, ponoszone z tytułu używania samochodu limitowane są kilometrówką.

Brak tej ewidencji uniemożliwia zaliczenie wydatków w poczet koszów uzyskania przychodów.

Kilometrówka – kiedy trzeba ją prowadzić?

Opłata za wynajem auta

Czynsz za wynajem samochodu bezpośrednio w kosztach

Pojawia się jednak pytanie: w jaki sposób powinien zostać rozliczony czynsz za wynajem samochodu osobowego? Bezpośrednio w koszty, czy może również w ramach limitu kilometrów?

Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że zawarcie umowy najmu samochodu jest czynnością poprzedzającą użytkowanie samochodu, która powoduję obowiązek zapłaty czynszu, bez względu na zakres używania wynajętej rzeczy.

Nawet jeżeli przedsiębiorca nie korzysta w danym miesiącu z samochodu, jest zobowiązany uiścić czynsz. Czynsz jako wynagrodzenie za prawo do korzystania z samochodów jest kategorią odrębną od kosztów eksploatacji samochodów.

Stanowisko sądu potwierdziła interpretacja Ministra Finansów. Określa ona, iż wydatki z tytułu użytkowania samochodu to wszelkiego rodzaju wydatki eksploatacyjne, takim wydatkiem nie jest natomiast wydatek ponoszony na uzyskanie samego tytułu prawnego, umożliwiającego używanie samochodu.

Oznacza to, iż czynsz za wynajem samochodu nie jest wydatkiem o charakterze eksploatacyjnym i może zostać zaliczony bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodu, poza limitem ewidencji przebiegu pojazdu.

Przedsiębiorca może również rozliczyć czynsz na wynajem samochodu bezpośrednio w kosztach uzyskania przychodu w miesiącu, w którym pojazd nie pokona żadnego dystansu.

Chcesz księgować swoją firmę w prosty sposób?

  • Przetestuj inFakt za darmo.
  • Wystaw fakturę, dodaj koszt, opłać podatek wprost z inFaktu przez stronę www lub aplikację na smartfon.
  • Otrzymasz bezpłatne wsparcie specjalistów.
  • A gdy Twoje potrzeby wzrosną – inFakt zapewni Ci osobistą księgową lub księgowego.

Załóż testowe konto

Masz pytania do artykułu? Odpowiemy w komentarzu.